Kdo nemusí platit poplatky za televizi?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdo nemusí platit poplatky za televizi?

Kdo nemusí platit poplatky za televizi?

Kdy nemusím platit poplatek za TV

Kdo nemusí podle zákona platit televizní poplatek Z povinnosti platit televizní poplatek jsou vyňati: zdravotně znevýhodnění občané – nevidomí a lidé oboustranně neslyšící, kteří žijí v domácnosti sami.
Archiv

Kdo je povinen platit koncesionářské poplatky

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových …
Archiv

Jak se vyhnout poplatku za televizi

Odhlášku můžete realizovat, pokud přijímač nemáte alespoň jeden měsíc. Zákon myslí i na osvobození od poplatku, fyzické osoby mohou být osvobozeny ze zdravotních nebo ze sociálních důvodů, viz web ČT.
Archiv

Jak zjistit dluh na koncesionářských poplatcích

Na adrese www.bsp-dluhyct.cz si poplatník může ověřit období, za které je jeho dluh evidován. Získá také informace o úroku z dlužné částky. Podle Krafla koncesionář musí zadat údaje z dopisu, který od České televize dostal – jméno, variabilní symbol a výši dluhu.

Co je považováno za rozhlasový přijímač

Za rozhlasový přijímač se považuje nejen klasické rádio, ale už jen pouhé autorádio či radiobudík, také televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání, dále počítač s FM/DVB-T tunerem.

Jak se přihlásit k placení koncesionářských poplatků

K přihlášení můžete využít online formuláře přímo na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou. TIP: Poplatky můžete platit přes SIPO, tedy poštu, nebo inkasem z bankovního účtu.

Kdy je povinnost platit rozhlasový poplatek

Výše poplatků

Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost platit rozhlasový poplatek ve výši 45 Kč měsíčně za každý rozhlasový přijímač, který vlastní nebo déle než 1 měsíc užívají. Z poplatků je financován Český rozhlas, který poskytuje veřejnou službu.

Co to je televizní přijímač

Za televizní přijímač Česká televize považuje například televizor, monitor, projektor se set-top-boxem či počítač s televizní kartou, USB TV tunerem nebo technologií IPTV.

Jak se přihlásit k placení koncesionářských poplatku

K přihlášení můžete využít online formuláře přímo na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou. TIP: Poplatky můžete platit přes SIPO, tedy poštu, nebo inkasem z bankovního účtu.

Jak zjistit poplatek za televizi

platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.

Kdo musí platit poplatky za rozhlas

Platit pravidelně rozhlasové poplatky má každý, kdo má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice a je držitelem rozhlasového přijímače. Problematika je upravena zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění.

Kdo vynalezl rozhlasový přijímač

Historie–technologický vývoj

První, kdo úspěšně sestrojil a zprovoznil radiový systém a také si jej nechal v roce 1897 patentovat, byl Guglielmo Marconi.

Kde se platí poplatek za televizi

platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.

Co se považuje za rozhlasový přijímač

Rozhlasový přijímač je zařízení, jež je schopné pomocí antény zachytit modulovanou vysoko- frekvenční vlnu, informaci v ní obsaženou sejmout a přeměnit na užitečný signál.

Jak se platí poplatky za televizi

Kdo musí platit koncesionářské poplatky‍

Maximálně tedy zaplatíte 135 korun měsíčně za televizní poplatek a 45 korun měsíčně za rozhlasový poplatek. Bez ohledu na to, kolik přijímačů ve vaší domácnosti máte.

Jak se přihlásit k placení televizních poplatku

K přihlášení můžete využít online formuláře přímo na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou. TIP: Poplatky můžete platit přes SIPO, tedy poštu, nebo inkasem z bankovního účtu.

Jak zaplatit televizi

platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.

Kdo plati Ceskou televizi

Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.

Previous Post
Does Elon Musk own a plane?
Next Post
Jaký je rozdíl mezi korporací a Fundací?