Co to je Slavín?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je Slavín?

Co to je Slavín?

Co to je Slavin

Slavín tvoří krypta v úrovni terénu hřbitova krytá plošinou. Na plošinu vede v její celé šíři žulové schodiště s balustrádovým zábradlím. Uprostřed plošiny stojí pomník se sarkofágem.

Kdo leží na Slavíně

Umělci pohřbeni ve Slavíně

Další jména nesou černé tabule na zdech kolem památníku. Z básníků zde navěky odpočívají například Jaroslav Vrchlický a Marie Pujmanová, dále herci Jaroslav Marvan a Karel Höger, malíři Vojtěch Hynais a Alfons Mucha, operní zpěvačka Emma Destinnová nebo architekt Josef Gočár.
Archiv

Kdo leží na Vyšehradě

K těm nejznámějším patří Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Božena Němcová, Jan Neruda, Karel Čapek, Alfons Mucha, František Křižík či Jaroslav Heyrovský, je zde také symbolický hrob Milady Horákové. Vyšehradský hřbitov patří pod Správu pražských hřbitovů, příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy.

Jak se jmenuje Vyšehradský hřbitov

Vyšehradský hřbitov neboli „Slavínský hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě“ je od 19. století národní pohřebiště, místo odpočinku významných českých osobností a jejich rodin.

Kde je hrob Čapka

hřbitov Vyšehrad, PrahaKarel Čapek / Místo pohřbení

Jak najít hrob zesnulého Praha

Jak najít hrob zesnulého v Praze

Značnou část hřbitovů spravuje a provozuje Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace hlavního města Prahy. Na jejích internetových stránkách můžete vyhledávat hroby podle těchto údajů: hřbitova, příjmení, jména, roku narození a roku úmrtí nebo uložení.

Kde je pohřbena Božena

hřbitov Vyšehrad, PrahaBožena Němcová / Místo pohřbení

Na co zemřel Capek

Zápal plicKarel Čapek / Příčina úmrtí

Karel Čapek byl velkým obráncem demokracie a odpůrce totalitarismu. Po Mnichovu na podzim 1938 se stal terčem mnoha útoků českých fašistů, což zřejmě přispělo k jeho smrti. Zemřel na zápal plic 25. prosince.

Co to je Pátečníci

Pátečníci je označení, které si vysloužila úzká skupina mužů z okruhu spisovatele Karla Čapka. Jednalo se převážně o kulturní a politické osobnosti první republiky, jež svého času patřily mezi elitu českého národa. Nejváženějším členem byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Co dělat s urnou

Urnu si pozůstalí mohou nechat doma, uložit ji do urnového hrobu nebo do kolumbária. Oblíbená je i možnost popel rozptýlit na rozptylové loučce nebo ho vsypat do loučky vsypové.

Co udělat s urnou po rozptylu

Pokud je to Váš pozemek, nic nebrání tomu, aby jste prázdnou urnu na něm uložil do země. Žádný předpis tomu nebrání. Pokud to není Váš pozemek, pokuste se domluvit s majitelem pozemku. Je také možno prázdnou urnu odevzdat jako plastickou hmotu sběrným surovinám.

Kde se narodila babička

“ babička B. Němcové se jmenovala Magdalena Novotná, byla dcerou tesaře Jana Čudy a narodila se asi r. 1770 v Křovicích u Dobrušky; měla syna a dvě dcery — syn Kašpar byl tkalcem v Dobrém u Dobrušky, dcery byly Johanka a matka B.

Kdy poprvé vyšla babička

Babička s podtitulem Obrazy venkovského života je nejznámější dílo Boženy Němcové, poprvé vydané roku 1855.

Kdo zalozil pátečníky

Páteční setkávání se stalo zavedenou „institucí“ kolem roku 1925, kdy si Karel Čapek pořídil vilu na Vinohradech, v tehdejší Úzké ulici (dnes ulice Bratří Čapků), a název pátečníci se všeobecně vžil roku 1927.

Kdo patril do Patecniku

Mezi pátečníky patřili Karel a Josef Čapkové, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Josef Kopta, Ferdinand Peroutka, Josef Šusta (historik), František Langer, Eduard Bass, Karel Poláček, Václav Rabas, Jan Masaryk, Jan Blahoslav Kozák, Arne Laurin, rakouský spisovatel Karl Kraus, spisovatel a divadelní kritik Josef Kodíček, …

Co se děje s tělem při kremaci

Během kremace shoří velká část těla (obzvláště orgány a jiná měkká tkáň). Pozůstatky žehu tvoří asi pět procent původní hmotnosti těla a popel rakve. Kosti jsou zcela zpopelněny. Spálení obvykle trvá asi dvě hodiny.

Jak vysypat popel z urny

Urnu si pozůstalí mohou nechat doma, uložit ji do urnového hrobu nebo do kolumbária. Oblíbená je i možnost popel rozptýlit na rozptylové loučce nebo ho vsypat do loučky vsypové.

Co se děje s tělem po pohřbu

Popel se poté předává ve speciální schránce — urně — příbuzným. Pokud si přejete uložení urny, je možné ji uložit v kolumbáriích, urnových sklípcích nebo hrobech. Urnu s ostatky vašeho blízkého můžete uložit i jinde, třeba také u vás doma. Popel zesnulého je možné rozprášit.

Co je to Cvikel

1835; varhánky — nabírané šosy u kabátků selek; mezulánka — sukně z polovlněné a polopřízové tkaniny zvané mezulán; na placku vázaný — uvázaný v týle, nikoli pod bradou; cvikel — klínek v látce, tkanině a pod.; robotová mošinka — taška, taštička upletená ze slámy nebo z lýka; pasovaný fěrtoch — zástěra lemovaná pruhem …

Jak zemřela Viktorka

V roce 1834 porodila druhé dítě, ale to jí zavčas odebrali. Ani blesk ji nezabil, jak se píše v Babičce. Zemřela stářím v šestasedmdesáti letech a pohřbena byla ve společném hrobě v Červeném Kostelci. Barboru Němcovou přežila o šest let.

Co měla babička v truhle

"Až jednou mi připomeňte, pak vám to povím," odpověděla jí babička. Mimo tyto věci měla babička v přítruhlíčku dva růžence dotýkané, fábory k čepcům a mezi tím vždy nějaký pamlsek pro děti. Dole v truhle leželo babiččino prádlo a šatstvo.

Co dělali Pátečníci

Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou přednášky a diskuse mezi přednášejícím a účastníky na straně jedné a mezi účastníky navzájem na straně druhé. Témata jsou různorodá, ale většinou se dotýkají společenskovědní (humanitní), případně přírodovědné či ekonomické problematiky.

Kdo to byli Pátečníci

Pátečníci je označení, které si vysloužila úzká skupina mužů z okruhu spisovatele Karla Čapka. Jednalo se převážně o kulturní a politické osobnosti první republiky, jež svého času patřily mezi elitu českého národa. Nejváženějším členem byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Kde se schazeli Patecnici

Ve vile bratří Čapků se 13 let každý pátek scházela prvorepubliková skupina intelektuálů. Hlavní osobností Pátečníků byl prezident Tomáš G. Masaryk. Dalšími hosty byli liberálně orientovaní novináři, umělci a politici jako Ferdinand Peroutka, Jiří Poláček, František Kupka nebo František Langer.

Jak to vypadá v krematoriu

Samotná délka žehu záleží na hmotnosti zesnulého, bývá to ale mezi 60 a 90 minutami. Po skončení kremačního programu musí pracovník krematoria, palič, vymést popel a nespálené zbytky do nádoby ve spodní části pece, kde zhruba 40 minut probíhá chlazení pomocí nepřímého proudu vzduchu.

Previous Post
Co si vzít sebou do Kanady?
Next Post
Jak se dá zrušit email?