Jak se jmenuje viceprezident NKÚ?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak se jmenuje viceprezident NKÚ?

Jak se jmenuje viceprezident NKÚ?

Kdo jmenuje členy NKÚ

Organizace úřadu

V čele NKÚ stojí prezident, kterého spolu s viceprezidentem jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny prezident republiky na 9 let; toto jmenování nepodléhá kontrasignaci vlády. Prvním prezidentem byl Lubomír Voleník, poté František Dohnal.

Co je to NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu.
ArchivPodobné

Na jaké sekce se dělí NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se podle organizačního řádu dělí na dvě sekce – sekci kontrolní a sekci správní.
ArchivPodobné

Koho kontroluje NKÚ

Koho může NKÚ kontrolovat

Subjekt Ano/ne
Veřejné výzkumné instituce ANO
Veřejnoprávní média (ČTK, ČT, ČRo) NE
Vysoké školy NE
Zdravotní pojišťovny ANO

Co je hlavním posláním Nejvyššího kontrolního úřadu

NKÚ je profesionální, respektovanou institucí, jejímž hlavním posláním je přispívat k pozitivnímu vývoji České republiky. Činí tak převážně prostřednictvím svých kontrolních akcí, odborných publikací a dalších aktivit, kterými vstupuje do veřejného prostoru.

V jakých případech může rozhodovat Nejvyšší kontrolní úřad jako správní orgán

Jako samostatný orgán bývají teoretiky jmenováni také jednotliví členové a pracovníci NKÚ ve funkci vedoucích skupiny kontrolujících, a to v těch případech, kdy samostatně rozhodují jako odvolací orgány o rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu nebo o námitkách o podjatosti kontrolora.

Co je ak čemu slouží plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti

Kolegium NKÚ může v průběhu roku zařadit do plánu kontrolní činnosti na daný rok novou kontrolní akci, musí se na tom však shodnout nadpoloviční většina jeho členů. Plán obsahuje i základní informace o jednotlivých kontrolních akcích a je veřejný.

Co se stane když NKÚ zjistí při své kontrolní činnosti skutečností které nasvědčují trestné činnosti

Zjistí-li NKÚ při výkonu kontrolní činnosti skutečnosti, které nasvědčují trestné činnosti nebo porušení hmotně-právních předpisů, oznámí to příslušným orgánům. Oznámení o podezření z trestné činnosti podává prezident NKÚ státnímu zástupci, úřadu vyšetřování nebo orgánům policie.

Co je úkolem NKÚ

Úkolem NKÚ je poskytovat zpětnou vazbu tvůrcům a vykonavatelům politik státu, aby věděli, jak a za jakou cenu se tyto politiky podařilo naplnit, do jaké míry byly účinné a jaké měly ekonomické a další dopady.

Co patří mezi hlavní činnosti NKÚ

NKÚ je profesionální, respektovanou institucí, jejímž hlavním posláním je přispívat k pozitivnímu vývoji České republiky. Činí tak převážně prostřednictvím svých kontrolních akcí, odborných publikací a dalších aktivit, kterými vstupuje do veřejného prostoru.

Previous Post
Co může způsobit únik plynu?
Next Post
Jaké rostliny rostou v Americe?