Co je to archeolog?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to archeolog?

Co je to archeolog?

Kde se dá studovat archeologie

Klasická archeologie | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Co obnáší studium archeologie

Studium je založeno na teoretické výuce povinných předmětů v oblasti základů vývoje pravěku, protohistorie a středověku. Mezi povinně volitelné předměty patří i Tuzemské stáže v institucích, což je dlouhodobý požadavek praktické sféry v terénní archeologii, muzejní archeologii i v památkové péči.

Co studuje archeolog

Archeologie (z řeckého archaios = starý a logos = nauka) je vědní obor, který pomocí specifických metod poznává a zkoumá lidský svět minulosti. Je ovšem obzvláště důležité zdůraznit termín "lidský", neboť mnoho lidí se domnívá, že archeologové studují dinosaury.

Jak vystudovat archeologii

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Co to je archeologii

Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artefakty), ale i zbytky přírodního původu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné (ekofakty).

Co zkoumají archeologové

Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artefakty), ale i zbytky přírodního původu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné (ekofakty).

Čím se zabývá archeologie

Archeologie je věda, zabývající se studiem lidské minulosti prostřednictvím archeologických pramenů. Ty zahrnují movité i nemovité artefakty (včetně částečně nebo zcela zaniklé architektury), ekofakty (včetně kulturní krajiny) a přírodní prameny (např. pylová zrna, jezerní sedimenty).

Co je predmetem zkoumani archeologie

Archeologický výzkum je vědecká činnost vedoucí k poznání jednotlivých etap lidských dějin pomocí specifických metod. Konkrétnější definice uvádí, že archeologie zkoumá již zaniklou, mrtvou minulost na základě studia pramenů, které jsou již také mrtvé a pohřbené.

Co je předmětem zkoumání archeologie

Archeologický výzkum je vědecká činnost vedoucí k poznání jednotlivých etap lidských dějin pomocí specifických metod. Konkrétnější definice uvádí, že archeologie zkoumá již zaniklou, mrtvou minulost na základě studia pramenů, které jsou již také mrtvé a pohřbené.

Previous Post
Jak přinutit psa pít?
Next Post
Jak dlouho nechat schnout Primalex?