Co je to zrakové postižení?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to zrakové postižení?

Co je to zrakové postižení?

Jaké je to být slepý

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Co je reedukace zraku

Reedukací rozumíme využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností). U zraku je to velice individuální při každé vadě se používá jiná účinná reedukace. Jedna z nejzávažnějších poruch zraku je porucha binokůlárního vidění.
Archiv

Co je to Slabozrakost

Slabozrakost je stav, kdy dochází k poklesu zrakové ostrosti na lepším oku v pásmu 0,4 až 0,5 normálního vidění. Slabozraký člověk vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý jedinec.

Co je to Oftalmopedie

Oftalmopedie se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených. Předmětem této disciplíny je výzkum pedagogických jevů u zrakově postižených, cílem je optimální rozvoj osobnosti takto postiženého jedince, příprava na povolání, pracovní zařazení a společenské uplatnění.

Jak vidí slepý lidé

Slepci vidí jen tmu.

Člověk nevidomý od narození zřejmě nevidí nic. A nic je něco jiného než tma. Je to asi tolik, co "vidíte" za sebou. Někteří zrakově postižení navíc mívají zrakové halucinace (světelné záblesky, fantomy), což může být značně nepříjemné.

Jak se projevuje slepota

Slepota je nejvážnější postižení zraku, neschopnost vnímat vizuální informaci. Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Co to je reedukace

Reedukací rozumíme soubor speciálněpedagogických postupů vedoucích ke změně stávajícího stavu postižené funkce. Jedná se zpravidla o metody rozvíjející narušené nebo nevyvinuté funkce. Jedná se o funkce zabezpečující dovednosti čtení, psaní, počítání a další percepčně motorické funkce.

Co je Cvi

Centrální postižení zraku (též CVI, kortikální poškození zraku, korová slepota, anglicky Cortical/Central/Cerebral Visual Impairment) je poruchou zrakové dráhy nebo zrakového centra v týlním laloku mozku. Postiženo je zpracování zrakových vjemů. Vlastní zrakový orgán, oko, je většinou plně funkční.

Co je to dalekozrakost

Dalekozrakost je zraková vada, která se projevuje rozmazaným viděním blízkých předmětů. Nejčastěji je to způsobeno paprsky světla, které procházejí očním aparátem příliš daleko za sítnici.

Co to je slepota

Slepota je nejvážnější postižení zraku, neschopnost vnímat vizuální informaci. Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Kdo je to Tyfloped

Tyflopedie zkoumá, za jakých podmínek a při použití jakých zásad, metod a organizačních forem lze dosáhnout uvedeného cíle. To vše s přihlédnutím ke zvláštnostem duševního i fyzického vývoje konkrétního jedince a s ohledem na míru omezení v důsledku zrakové vady.

Jak vzniká tupozrakost

Tupozrakost (amblyopie) vzniká v prvních letech života, její příčiny jsou rozmanité. Nejčastěji ji způsobuje refrakční vada oka (většinou dalekozrakost, někdy astigmatismus), jindy šilhání, případně některá jiná onemocnění oka.

Kdo je Slabozraký

Slabozraký člověk je ten, kterému ani brýle nepomohou úplně dobře vidět v důsledku toho má potíže v běžném denním životě. Lidé, kteří nevidí vůbec nebo ti, kteří rozeznávají světlo případně jeho intenzitu, jsou nazýváni nevidomými. Někteří mají velké potíže vidět při pohybu v prostoru, např.

Co vidí slepí lidé ve snech

Slepý člověk s vrozenou vadou sní jinak. Jedná se především o to, co zná, řeč je tedy o známých smyslech, tedy vůních, chutích či třeba dotecích a emocích. Člověk, který o zrak přišel v průběhu života má sny stejné, jako vidomý člověk.

Jak člověk může oslepnout

Region – Oslepnutí lidí v produktivním věku bývá důsledkem různých onemocnění, úrazu nebo genetickými defekty. Nejčastější příčinou bývá šedý a zelený zákal, zánět oční spojivky a rohovky, ale také cukrovka. Nově se mezi nevidomé řadí lidé, kteří se v minulých dnech otrávili po požití metylalkoholu.

Co vidí slepí lidé

Slepci vidí jen tmu.

Člověk nevidomý od narození zřejmě nevidí nic. A nic je něco jiného než tma. Je to asi tolik, co "vidíte" za sebou. Někteří zrakově postižení navíc mívají zrakové halucinace (světelné záblesky, fantomy), což může být značně nepříjemné.

Co je to kompenzovat

Kompenzace v souvislosti s lékařstvím znamená „vyrovnání poruchy struktury nebo funkce“. Lze ji také definovat jako proces, při němž je tendence ke změně v určitém směru vyvažována jinou změnou tak, aby se původní změna pokud možno neprojevila. Odvozené přídavné jméno je kompenzační, odvozené sloveso je kompenzovat.

Jak píše Dysgrafik

Stejně jako u ostatních „dysporuch“, které mají předponu dys-, je správně pouze tvar s „y“, takže správně je dysgrafie. Jedinci postižení dysgrafií mají problémy především se psaním. Jejich písmo je nekvalitní, špatně čitelné, psaní je unavuje, zaměňují tvarově podobná písmena (m-n, r-z, b-d, l-k) atp.

Co je to astigmatismus

Astigmatismus je oční vada refrakčního charakteru způsobená změněným zakřivením rohovky. Pacient s astigmatismem vnímá obraz zkresleně, a to na blízko i na dálku. U vyšších stupňů astigmatismu se objevuje rozostřené vidění, zhoršené vnímání detailů a kontrastů, pokřivený a deformovaný obraz.

Co je to Hypermetrie

Lidé trpící dalekozrakostí špatně vidí do blízka, zatímco s viděním do dálky problém nemají. Příčinou špatného vidění na krátkou vzdálenost je většinou délka oční bulvy. Zjednodušeně řečeno je oko dalekozrakého člověka zpravidla „příliš krátké“.

Co to je zelený zákal

Zelený zákal je progresivní oční nemoc, která poškozuje optický nerv. Pokud se neléčí, může vyústit v trvalou ztrátu zraku. S jeho postupným zhoršováním se může zrak dostat až na úroveň takzvaného tunelového vidění, případně může člověk zcela oslepnout.

Co je to makulární degenerace

Makulární degenerace je velmi závažné onemocnění zrakového orgánu postihující především osoby vyššího věku. Jedná se o postižení sítnice, respektive žluté skvrny (Macula lutea)- centrální části sítnice a místa nejostřejšího vidění. Tímto onemocněním trpí přibližně 30 milionů lidí po celém světě.

Co je praktická Nevidomost

Po absolvování léčebné chemoterapie došlo k výraznému zhoršení zraku, oční lékař hovoří o praktické nevidomosti (atrofie zrakového nervu, oboustranné zúžení zorného pole na 5 stupňů, zhoršená zraková ostrost a dvojité vidění).

Co je to Tyflologie

Základ TYFLO se používá ve speciální pedagogické disciplině, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním zrakově postižených, Tyflopedie. Věda, která zevšeobecňuje to, co přinášejí různé vědy k otázce života člověka s poškozením zraku i jeho důsledky se nazývá Tyflologie.

Jak dlouho se nosí Okluzor

Po sérii těchto cvičení, kdy cvičíme spolupráci očí a prostorové vidění, je potřeba minimálně do 12 let věku dítěte dodržet udržovací okluzi. Znamená to alespoň půl až jednu hodinu denně číst nebo jakkoli namáhat původně tupozraké oko při zakrytí oka druhého.

Previous Post
Kde vyzvednu In Kartu?
Next Post
Odkud se dováží uran?