Co to je autonomní?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je autonomní?

Co to je autonomní?

Co je autonomně

Autonomie (z řeckého autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.

Co je Autonomni rust

Jedná se o růst, který se vymkl regulačním mechanismům buněčného cyklu. Nádor má autonomní povahu, což znamená, že se růst děje bez ohledu na hostitele.

Co je to vitální

▶ med . vitální kapacita plic = maximální množství vzduchu , které je možno vydechnout po maximálním nadechnutí ; vitální funkce = nezbytné k životu ( např . dýchání , krevní oběh ) ; vitálně přísl.

Co znamená slovo kooperativní

Stav vzájemného spolupůsobení, součinnosti, spolupráce.

Co je to autonomní stát

Autonomie je stav, kdy mají orgány některých administrativně-územních jednotek širší výkonné nebo zákonodárné pravomoci, než orgány ostatních územních jednotek na stejné hierarchické úrovni. Důvody k autonomii mohou být etnické, náboženské, prostorové (např. odlehlá území) nebo historické (tradiční územní jednotky).

Co je autonomní stát

Autonomní republika je autonomní celek s vlastní ústavou, prezidentem, parlamentem, státními symboly a znaky. Není to však plnohodnotně nezávislá republika (není subjektem mezinárodního práva) a je politicky podřízena centrální vládě státu, na jehož území se nachází.

Kde se bere rakovina

"Určitě ale najdete mezi Skoty vyšší procento lidí se světlejší pokožkou, pihami a zrzavými vlasy." U mužů je nejčastější rakovina plic, dále prostaty, tlustého střeva a močového měchýře. U žen je to rakovina prsu, následuje rakovina tlustého střeva, plic a vaječníku.

Co je Virilita

schopný sexu {příd. jm. m.}

Co to je konvenční

Slovo konvenční má v češtině vícero významů, přičemž mezi nejčastější patří „sjednaný, dohodnutý, smluvní“, tedy takový, na němž se shodne dostatečné množství jednotlivců a položí tím konvenci, tedy dohodu nebo úmluvu. Ostatní významy obvykle pramení právě z tohoto.

Co je to kolaborace

Kolaborace je spolupráce, s negativní konotací se tak označuje zpravidla spolupráce s nepřítelem proti vlastní zemi.

Co to je součinnost

Toto slovo je velmi lehce interpretovatelné, dá se totiž použít termín spolupráce. Dalším způsobem je třeba cizí slovo kooperace. Používá se ve významu, kdy dva či více subjektů musí v závislosti na sobě dělat správně určitou činnost.

Kdy budou v provozu autonomní automobily

Tzv. rychlý scénář České asociace pojišťoven z roku 2017 počítá s koncem aut bez asistenčních systémů do roku 2027, přičemž do roku 2032 by měla být v provozu již jen polautonomní a plně autonomní vozidla, od roku 2040 pak již jen plně autonomní.

Co to je anexe

Anexe (latinsky ad-nectere, připojovat) je de iure trvalé připojení (inkorporace) cizího státního území k jinému státnímu celku. Od dočasné vojenské okupace se liší tím, že anektované území se začleňuje do území a správy anektujícího státu.

Jak poznat rakovinu v těle

Mezi možné hlavní příznaky zde patří ztráta energie, rychlá únavnost, bledost, časté infekce a krvácivost z nosu a dásní, nadměrná tvorba modřin a červených teček na kůži, zvětšené mízní uzliny, bolesti břicha, bolesti kostí a kloubů, případně horečka, noční pocení, bolesti hlavy, nechutenství a úbytek na váze.

Jak zastavit rakovinu

Léčba zhoubných nádorů v současnosti stojí na čtyřech pilířích: chirurgickém zákroku, radioterapii, chemoterapii a imunoterapii. Jan Brábek se svými kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v BIOCEVu přichází s objevem, který se může stát pátým pilířem boje s rakovinou.

Co je to invence

Invence (z lat. invenio, nacházet, vynalézat) znamená vynalézavost, představivost nebo nápaditost, schopnost tvořivého myšlení a nacházení nových cest.

Co to je konvexní

Jako konvexní (latinsky convexus vypouklý, vypuklý) se označují (například v matematice nebo optice) takové formy (plochy, křivky), které jsou vyklenuté směrem ven. Formy, které jsou naopak vyklenuté směrem dovnitř (tj. vyduté), se označují jako konkávní.

Co je to ruská anexe

Anexi jihovýchodní Ukrajiny vyhlásilo Rusko dne 30. září 2022 v průběhu probíhající invaze. Došlo jí k jednostrannému prohlášení Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti za území Ruska, přičemž při jejím vyhlášení Rusko plně neovládalo ani jednu z oblastí.

Co je Anslus

Anšlus, německy Anschluss (do reformy němčiny v roce 1996 psáno Anschluß, výslovnost dle IPA: ˈʔanʃlʊs) je německý výraz pro připojení, do jiných jazyků převzaté jinak běžné slovo označuje připojení Rakouska 12. března 1938 k nacistickému Německu.

Co je příčinou rakoviny

Příčinou všech typů rakoviny jsou abnormality (mutace) v DNA buněk v těle. Tělo má obranné systémy proti některým mutacím, ale vnější činitelé – jako jsou chemické látky způsobující rakovinu obsažené v tabákovém kouři nebo záření a některé infekce – mohou tyto obranné systémy překonat.

Co se nesmí jíst při rakovině

Příkladem je maso, ryby, olej, tuk, koření, mléčné výrobky, vejce, sůl, ocet, kvašené potraviny nebo cukr. průmyslově zpracované potraviny, které obsahují různá aditiva jako éčka, konzervanty, barviva apod.

Jak dlouho se dá žít s metastázami

Metastáze mohou až za 90 % úmrtí všech nemocných s rakovinou. Dříve se na ně umíralo velmi záhy po jejich objevení. Nyní žijí nemocní déle a kvalita jejich života se blíží kvalitě života zdravého člověka.

Co je to kreativní

Kreativita znamená tvořivost. Může jít o jedinečnou schopnost nebo celý soubor těchto schopností. Projev kreativity vede k výtvorům, ať už hmatatelným nebo duševním, které jsou něčím zcela originálním, novým, pokrokovým. Kreativní lidé jsou v dnešní době velmi žádaným a ceněným zbožím na trhu práce.

Co to je intervence

slovo intervence označuje zásah, zasahování či zákrok vůči jinému subjektu, resp. osobní se vložení do konkrétní problematiky ve prospěch jiného (ve smyslu angažovanost). Intervence může být jak fyzická, tak pouze psychická, založená jen na významu intervenující (zasahující) osobnosti.

Co je to Inflexní bod

Inflexní body jsou takové body, v nichž se mění konvexita funkce, tedy z konvexní funkce se stane funkce konkávní nebo naopak. Tyto body můžeme najít tak, že se podíváme, kdy druhá derivace mění znaménko.

Previous Post
Kde jsou pohrbeni Zatopkovi?
Next Post
Co patří mezi syntetické polymery?