Co je to Ekniha?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to Ekniha?

Co je to Ekniha?

Co je kniha knih

τὰ βιβλíα ta biblia – knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem. Proto se nazývá také Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo. Přezdívá se jí také Kniha knih.

Jak má vypadat kniha

Kniha je sešitý nebo slepený svazek list nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potišt ný nebo prázdný s vazbou a opat ený p ebalem. Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce. Kniha publikovaná v elektronické form se nazývá elektronická kniha nebo e-book.
Archiv

Jak vypadá kniha

Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce.

Jak se vyrábí knihy

Tisk knihy

Tiskne se na moderním stroji sestávajícím z tiskových věží. Jde o nepřímý tisk, kdy nejprve dochází k nánosu barev na gumový povrch válců, ty se pak obtiskem přenášejí na papír. Celobarevného tisku je dosaženo spolutiskem čtyř základních barev modelu CMYK: azurové, purpurové, žluté a černé.

Jak se dělí knihy

V dnešní době má kniha jasně danou podobu a každá její část nese vlastní název. Knihu tvoří hned několik částí – knižní blok, hřbet knihy, předsádka, přídeští, desky, ořízka, obálka, přebal, klopa přebalu, potah, záložka, kapitálek. Záložka bývá výjimkou, poté jsou tu velice důležité tištěné části knihy.

Kdy vznikla první kniha

V Koreji byly vynalezeny trvanlivější litery, do kterých se písmo vyřezávalo negativně. Tímto způsobem vznikl v roce 1234 soubor zákonů Sandem Remum, jejž považujeme za nejstarší knihu tištěnou pohyblivými literami. Nejstarší dochovaný tisk (Kniha Čikči) vznikl v období Dynastie Korjo v červenci roku 1377.

Jak vzniká kniha

Kniha vzniká v několika tradičních stadiích. Technologie v nakladatelském světě prodělala v posledních 50 letech několik revolucí, avšak etapy, v nichž kniha přichází na svět, jsou v podstatě stále stejná. Důvodem je fakt, že to podstatné na vzniku knihy je specificky lidská činnost a mezilidská komunikace.

Kdo vydává knihy

Knihu můžete vydat sami nebo se obrátit na nakladatelství, které rukopis posoudí a buď se vám ozve, nebo vám dá vědět, že o něj nemají zájem. Možná. Možná se také neozvou vůbec. Jestli budete chtít vydat knihu sami, můžete ji vydat jako fyzická osoba, nebo jako právnická osoba (nakladatelství).

Jaké jsou druhy knih

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Jak se jmenují části knihy

Každá kniha má konstrukční části: knižní blok, hřbet, předsádka, přídeští, desky, ořízka, obálka, přebal, klopa přebalu, kapitálek. Není nutné, aby měla kniha všechny. Kniha má také tištěné části: signet, patitul, frontispis, hlavní titul, vakát, kapitola, obsah, rejstřík, tiráž (autorská a technická).

Kdo je autorem knihy

Autor či autorka je původce díla. Slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená původce, tvůrce. Původně slovo znamenalo „rozmnožovatel“ – z latinského augere (resp.

Kdo se podílí na vzniku knihy

Ve většině nakladatelství na vzniku knihy podílejí dvě skupiny pracovníků – (a) redaktoři (v širším smyslu, tedy včetně korektorů) a (b) pracovníci grafických profesí, tj. grafici (angl. graphic designers), ilustrátoři a sazeči.

Jak funguje vydání knihy

Co je k vydání knihy potřeba

K vydání knihy je potřeba z formálního hlediska v podstatě pouze buď živnost nebo s.r.o. Rukopis. Pokud budete vydávat knihu s obrázky nebo s fotografiemi, budete potřebovat vytvořit ilustrace nebo fotografie. Buď je vytvoříte sami, nebo vám s tím musí pomoci profesionál.

Co je to forma knihy

Ich forma (německy Ich-Form, kde ich znamená já) je termín používaný v literární vědě pro označení způsobu vyprávění příběhu. Příběh je zde vyprávěn v první osobě jednotného čísla, to znamená, že příběh není popisován „objektivně“, nýbrž z pohledu jedné z postav.

Jak poznat druh knihy

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.EPIKA – obsahuje a popisuje určitý děj.LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity.DRAMA – je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav.

Previous Post
Co je potřeba na řidiče sanitky?
Next Post
Jak použít certifikát?