Jak vypadá metan?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak vypadá metan?

Jak vypadá metan?

Kde vznika metan

Metan je lehký plyn, který vzniká při prouhelňování – uhlí neustále vzniká a metan se vytváří současně s ním. Tento nebezpečný plyn je téměř o polovinu lehčí než vzduch, což způsobuje jeho snadný postup horninami směrem nahoru a občas jeho rozptyl do atmosféry. I v malých koncentracích snadno exploduje.
Archiv

Jak hoří methan

Methan, respektive propan-butan – a obecně alkany se spalují na oxidu uhličitý a vodu. Alkany hoří modrým svítivým plamenem – toto spalování pozorujeme také při hoření kahanu. Dochází zde ke spalování zemního plynu, jehož hlavní složkou je methan, dále obsahuje ethan, v menší míře propan a butan.

Na co se používá metan

Hlavní oblastí použití methanu je energetika, kde slouží ve směsi s jinými uhlovodíky jako plynné palivo. V automobilové dopravě představuje jednu z pohonných látek, pod označením CNG (Compressed Natural Gas), stlačený zemní plyn, jehož hlavní složku tvoří právě methan.

Kde se používá methan

Methan je podstatnou součástí zemního plynu, který je běžně používán jako palivo jak v domácnostech, tak v průmyslu. Rovněž je používán v chemickém průmyslu při výrobě různých látek (acetylen, vodík, kyanidy a methanol).

CO produkuje metan

Metan patří mezi nejvýznamnější skleníkové plyny. K jeho produkci výrazným způsobem přispívají přežvýkavci – především krávy, které ho krkají, když v předžaludku tráví potravu. O tom, jak přesně krávy vypouštějí metan, už Ekolist informoval dříve.

Kde se vyskytuje metan

Je přítomen ve starých hlubinných dolech, ve skládkovém plynu, ale také všude tam, kde se používá hnůj. Vyskytuje se také v koksárenském plynu, svítiplynu, při krakování ropy, nebo jako důlní plyn. Patří k tzv. skleníkovým plynům, které způsobují oteplování atmosféry Země.

Jak vzniká metan

Přirozeně methan vzniká při anaerobních rozkladných procesech organické hmoty (hnití), uvolňuje se taktéž při požárech, sopečných erupcích, nebo také z mořské hladiny. Velké množství methanu je uloženo v podzemních zásobnících, nebo také v trvale zmrzlé půdě, permafrostu.

Co produkuje metan

Metan patří mezi nejvýznamnější skleníkové plyny. K jeho produkci výrazným způsobem přispívají přežvýkavci – především krávy, které ho krkají, když v předžaludku tráví potravu. O tom, jak přesně krávy vypouštějí metan, už Ekolist informoval dříve.

Kde se drží metan

Detektor zemního plynu umisťujte cca 10 cm pod stěnu pod strop. Metan je totiž lehčí než vzduch a stoupá nahoru. Poté se drží pod stropem.

Co produkuje methan

Mezi antropogenní zdroje methanu patří: Chov domácích zvířat (především skotu, 65-100 mil. tun ročně); Emise z těžby a zpracování fosilních paliv (40-100 mil.

Previous Post
Co je potřeba na řidiče sanitky?
Next Post
Jak použít certifikát?