Jak použít certifikát?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak použít certifikát?

Jak použít certifikát?

Na co je certifikát

Certifikát je příloha elektronického dokumentu, která umožňuje bezpečný přenos informací po internetu. Certifikáty se využívají ve webových prohlížečích a v poštovních aplikacích a aplikacích pro výměnu textových zpráv. Komunikujete-li se zabezpečeným serverem, informace, které si s ním vyměňujete, jsou šifrovány.

Jak použít kvalifikovaný certifikát

Kvalifikované certifikáty využijete především v komunikaci s úřady, například s finančním úřadem, soudy, Českou správou sociálního zabezpečení, Celní správou, na elektronických tržištích, v aplikaci Czech Invest nebo třeba v komunikaci s některými zdravotními pojišťovnami.

Jak najít certifikát v PC

V nabídce Start vyberte Spustit a pak zadejte certmgr. msc. Zobrazí se nástroj Správce certifikátů pro aktuálního uživatele.

Co to je certifikace

Certifikace – definice

Certifikace je potvrzení "třetí strany", že jsou splněny požadavky např. mezinárodních norem, průmyslových specifikací nebo technických pravidel. Certifikace je založena na posouzení shody, při kterém se kontroluje splnění požadavků.

Jak funguje certifikát

Zjednodušeně řečeno, jsou certifikát, jeho veřejný klíč a certifikační autorita (CA) použity k vybudování vztahu důvěry mezi koncovým klientem a serverem a zároveň je toto vše použito k zabezpečení (zašifrování) přenášených dat po síti Internet.

Co musí obsahovat certifikát

Údaje na certifikátu

identifikátor subjektu – znaky, podle kterých lze ověřit identitu držitele certifikátu (jméno a příjmení, fotografie, otisk prstu, výška, barva očí, výrobní číslo apod.) identifikátor autority – označení toho, kdo certifikát vydal (razítko, podpis, označení vydavatele)

Jak exportovat veřejnou část certifikátu

Jak vygenerovat veřejnou část certifikátuOtevřete si prohlížeč Internet Explorer » V řádku nabídek, zvolte Nástroje » Možnosti Internetu »Obsah »Certifikáty » Osobní.Certifikát, který chcete vyexportovat, označte (jedním kliknutím myší zmodrá).Nakonec se zobrazí tabulka, kde je uvedeno, zda export proběhl úspěšně.

Co obsahuje certifikát

Certifikát představuje datovou strukturu, která je svázána s určitou osobou. Pomocí certifikátu lze ověřit elektronický podpis dané osoby. Součástí vydaného certifikátu jsou informace o držiteli certifikátu, doba platnosti, účel použití, veřejný klíč a případně další informace.

Kde je uložen certifikát

Jak mohu zkontrolovat, že je můj certifikát uložen v datovém úložišti WindowsKlikněte na tlačítko START (logo Windows), které je umístěno na panelu nástrojů a napište text: SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ UŽIVATELŮ.V zobrazeném modulu Certifikáty rozklikněte nejprve záložku OSOBNÍ a poté klikněte na záložku CERTIFIKÁTY.

Jak nainstalovat certifikát do PC

Zvolte možnost OTEVŘÍT. V zobrazeném okně CERTIFIKÁT klikněte na tlačítko NAINSTALOVAT CERTIFIKÁT… . V okně PRŮVODCE IMPORTEM CERTIFIKÁTU, klikněte na tlačítko DALŠÍ. V kroku ÚLOŽIŠTĚ CERTIFIKÁTŮ vyberte možnost VŠECHNY CERTIFIKÁTY UMÍSTIT V NÁSLEDUJÍCÍM ÚLOŽIŠTI a klikněte na tlačítko PROCHÁZET.

Jak funguje SSL certifikát

Co je SSL certifikát

Protokol SSL slouží k zabezpečení komunikace proti odposlechu třetí stranou a také zajišťuje autentizaci komunikujících stran. Při odesílání citlivých dat jsou tato šifrována a zároveň má uživatel jistotu, že komunikuje s tím, s kým opravdu komunikovat chtěl.

Jaký rozdíl nebo jaký vztah je mezi pojmy digitální podpis a digitální certifikát

Nepleťte si digitální podpis a elektronický podpis. Zatímco pro digitální podpis potřebujete tzv. ID certifikát, elektronický podpis je zpravidla pouze vizuální grafický obrázek ručního podpisu, který nezaručuje integritu informací ani zda je podpis pravý.

Kdo může vydat certifikát

Osvědčení (certifikát) o ochraně osobních údajů mohou vydávat pouze subjekty pro vydávání osvědčení (certifikační orgány) pro tuto činnost akreditované nebo dozorový úřad.

Jak získat certifikát na výrobek

Jak získat označení CEzajistit shodu výrobku se všemi příslušnými celounijními požadavky.určit, zda můžete výrobek posoudit vy sami, nebo o to musíte požádat oznámený subjekt.sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá: více informací o technické dokumentaci.vytvořit a podepsat EU prohlášení o shodě

Jak zálohovat certifikát

Export/zálohování certifikátu

Vybereme si certifikát k exportu/zálohování a pravým tlačítkem myši zvolíme Exportovat…. Vybraný certifikát lze exportovat i přes volbu MENU Akce -> Všechny úkoly -> Exportovat ….

Jak zjistit zda mám elektronický podpis

Vlastnosti certifikátu lze zobrazit také v úložišti certifikátů. V aplikaci Internet Explorer klikněte na ozubené kolečko NÁSTROJE a dále na MOŽNOSTI INTERNETU. V zobrazeném okně klikněte na záložku OBSAH, dále pak na tlačítko CERTIFIKÁTY. Vlastnosti certifikátu zobrazíte dvojím kliknutím myši na daný certifikát.

Kdo vydává CE certifikát

Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).

Jak přenést certifikát

Certifikát lze používat na více počítačích. Je ale nutné nejprve na PC, kde je již certifikát zprovozněn provést zálohu certifikátu i se soukromým klíčem. Následně na dalším PC je potřeba tuto zálohu nainstalovat. Postup zálohy certifikátu je uveden v sekci FAQ části Příručky a návody.

Jak nastavit certifikát

Instalace certifikátuV zařízení přejděte do aplikace Nastavení.Klepněte na Zabezpečení a ochrana soukromí Další nastavení zabezpečeníKlepněte na Instalovat certifikát.Klepněte na nabídku .Klepněte na místo, kam jste certifikát uložili.Klepněte na soubor.Pojmenujte certifikát.Klepněte na OK.

Jaký je rozdíl mezi HTTP a HTTPS

Co je HTTPS HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je novější verze protokolu zajišťující komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Na rozdíl od původního HTTP (Hypertext Transfer Protocol) přenášená data šifruje a snižuje tak riziko zneužití osobních údajů, záměny obsahu či odposlech online komunikace.

Jak funguje HTTPS

HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Standardní port na straně serveru je 443 TCP. Aspekt ověřování HTTPS vyžaduje, aby podepisovala digitální certifikáty na straně serveru důvěryhodná třetí strana.

Co to je kvalifikovaný certifikát

Kvalifikované certifikáty jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování.

Co je osobní certifikát

"Osobní certifikát" je vlastně jakýsi "digitální průkaz totožnosti". Lze ho přirovnat k osobním dokladům, jako je pas nebo občanský průkaz.

Jak vypadá CE certifikát

Grafická podoba označení CE je dána normou a má být umístěna na výrobku, obalu, uživatelském manuálu, či na záručním listu. Označení musí být umístěno viditelně, čitelně a nesmazatelně a je zakázáno používat jakékoliv značky, které s ním lze zaměnit.

Jak instalovat certifikát

Pro instalaci certifikátu použijte soubor s příponou *. der (číslo_certifikátu. der – Otevřít – OK – tlačítko Nainstalovat certifikát označte Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti – tlačítko Procházet. – vyberte úložiště Osobní – OK – Další – Dokončit – v okně Import proběhl úspěšně klikněte na OK.

Previous Post
Co podporuje Kindle?
Next Post
Jak najít osobu podle fotky na Facebooku?