Co znamená NKÚ?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co znamená NKÚ?

Co znamená NKÚ?

Na jaké sekce se dělí NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se podle organizačního řádu dělí na dvě sekce – sekci kontrolní a sekci správní.
ArchivPodobné

Koho kontroluje NKÚ

Koho může NKÚ kontrolovat

Subjekt Ano/ne
Správa železniční dopravní cesty ANO
Státní podniky ANO
Svazky obcí NE
Veřejné výzkumné instituce ANO

Kdo řídí NKÚ

V čele NKÚ stojí prezident, kterého spolu s viceprezidentem jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny prezident republiky na 9 let; toto jmenování nepodléhá kontrasignaci vlády. Prvním prezidentem byl Lubomír Voleník, poté František Dohnal.

Co dělá NKÚ

Článek 97 Ústavy stanoví, že NKÚ „vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu“, k rozšíření působnosti NKÚ novelizací1,2 prováděcího zákona č.
Archiv

Jak se jmenuje viceprezident NKÚ

Ve středu 31. května 2023 zvolili poslanci v tajné volbě novým viceprezidentem NKÚ Ing. Jana Málka, dosavadního člena Kolegia NKÚ.

V jakých případech může rozhodovat Nejvyšší kontrolní úřad jako správní orgán

Jako samostatný orgán bývají teoretiky jmenováni také jednotliví členové a pracovníci NKÚ ve funkci vedoucích skupiny kontrolujících, a to v těch případech, kdy samostatně rozhodují jako odvolací orgány o rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu nebo o námitkách o podjatosti kontrolora.

Jak probíhá kontrola NKÚ

Každý rok předává prezident NKÚ Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí účetní závěrku kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad, která je zároveň ověřena nezávislým auditorem. Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí.

Co je hlavním posláním Nejvyššího kontrolního úřadu

NKÚ je profesionální, respektovanou institucí, jejímž hlavním posláním je přispívat k pozitivnímu vývoji České republiky. Činí tak převážně prostřednictvím svých kontrolních akcí, odborných publikací a dalších aktivit, kterými vstupuje do veřejného prostoru.

Co je ak čemu slouží plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti

Kolegium NKÚ může v průběhu roku zařadit do plánu kontrolní činnosti na daný rok novou kontrolní akci, musí se na tom však shodnout nadpoloviční většina jeho členů. Plán obsahuje i základní informace o jednotlivých kontrolních akcích a je veřejný.

Co se stane když NKÚ zjistí při své kontrolní činnosti skutečností které nasvědčují trestné činnosti

Zjistí-li NKÚ při výkonu kontrolní činnosti skutečnosti, které nasvědčují trestné činnosti nebo porušení hmotně-právních předpisů, oznámí to příslušným orgánům. Oznámení o podezření z trestné činnosti podává prezident NKÚ státnímu zástupci, úřadu vyšetřování nebo orgánům policie.

Previous Post
Co si učitel nesmi dovolit?
Next Post
Where is keen software located?