Co obnáší studium archeologie?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co obnáší studium archeologie?

Co obnáší studium archeologie?

Proč studovat archeologii

Jednou z hlavních předností je fundovanost vyučujících Ústavu archeologie a s ní spojená vysoká úroveň výuky. Mně osobně se také líbí její rozsah, který se netýká jen samotné archeologie, ale také oborů s ní úzce spojených – hlavně přírodovědných a geodetických.

Co je predmetem zkoumani archeologie

Archeologický výzkum je vědecká činnost vedoucí k poznání jednotlivých etap lidských dějin pomocí specifických metod. Konkrétnější definice uvádí, že archeologie zkoumá již zaniklou, mrtvou minulost na základě studia pramenů, které jsou již také mrtvé a pohřbené.

Kde se dá studovat archeologie

Klasická archeologie | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Archiv

Co zkoumají archeologové

Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Mezi ně patří lidské výtvory (artefakty), ale i zbytky přírodního původu, které byly člověkem neúmyslně ovlivněné (ekofakty).

Kde pracuje archeolog

oprávněné organizace: v muzeích, v státních památkových ústavech, v ústavech archeologické památkové péče nebo pro obecně prospěšné společnosti, jako je například Archaia.

Jak vystudovat archeologii

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Co je nutné dodržet při dokumentaci nálezové situace

Každá nálezová situace musí být v dokumentaci lokalizována jasně srozu- mitelným způsobem, či lépe kombinací více způsobů. Především by mělo být využito grafických prostředků, by by šlo o zcela schématický výkres se základní- mi mírami; velmi názorný je též zákres do fotografie.

Jakou školu musí mít archeolog

Archeologie v magisterském studijním programu, prezenčně, varianta MAIOR nebo MINOR (dříve dvouoborové studium). Druhý studijní program je možné volit z nabídky Filozofické fakulty či z vybraných oborů na Pedagogické fakultě nebo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Kdo platí záchranný archeologický výzkum

Kdo platí archeologický výzkum Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Co je záchranný archeologický výzkum

Záchranný archeologický výzkum (dále jen výzkum) je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem výzkumu je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dikce §21, odst. 3 zákona č.

Kdo může provádět archeologický výzkum

Archeologické výzkumy je oprávněn provádět Archeologický ústav Akademie věd ČR. Ministerstvo kultury ČR může na žádost po dohodě s Akademií věd ČR povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, muzeím, dalším organizacím, popřípadě i fyzickým osobám po splnění zákonem daných předpokladů.

Kdo platí archeologický výzkum

Kdo platí archeologický výzkum Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

Previous Post
Co si učitel nesmi dovolit?
Next Post
Where is keen software located?