Kdo je Slabozraký?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdo je Slabozraký?

Kdo je Slabozraký?

Jak vidí Slabozraký

Slabozraký člověk vidí pouze z poloviny nebo dvacetiny tak ostře jako zdravý jedinec. Slabozraký člověk je člověk, jehož ostrost na lepším oku je menší než 0,5 nebo má zúžené zorné pole pod 10 stupňů na obou očích. Tomuto jevu se říká trubicové vidění. Úplná slepota nastává tehdy, kdy člověk nemá zachovaný světlocit.
Archiv

Co je praktická Nevidomost

Po absolvování léčebné chemoterapie došlo k výraznému zhoršení zraku, oční lékař hovoří o praktické nevidomosti (atrofie zrakového nervu, oboustranné zúžení zorného pole na 5 stupňů, zhoršená zraková ostrost a dvojité vidění).

Co je to Slabozrakost

Slabozraký člověk je ten, kterému ani brýle nepomohou úplně dobře vidět v důsledku toho má potíže v běžném denním životě. Lidé, kteří nevidí vůbec nebo ti, kteří rozeznávají světlo případně jeho intenzitu, jsou nazýváni nevidomými.

Jaké je to být slepý

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Co to je slepota

Slepota je nejvážnější postižení zraku, neschopnost vnímat vizuální informaci. Úplná slepota je trvalá a úplná ztráta zraku, kdy nemocný nemůže vůbec vnímat světlo. Jako praktická slepota se označuje podstatné snížení zrakových funkcí.

Co je to zraková ostrost

Zraková ostrost (vizus) označuje schopnost vyšetřovaného rozpoznat malé detaily. Zraková ostrost závisí na ostrosti obrazu promítnutého na sítnici, na stavu sítnice (rozlišovací schopnost oka) a na zpracování obrazu v mozku (schopnost poznat a schopnost číst).

Co je to dalekozrakost

Dalekozrakost je zraková vada, která se projevuje rozmazaným viděním blízkých předmětů. Nejčastěji je to způsobeno paprsky světla, které procházejí očním aparátem příliš daleko za sítnici.

Jak poznám že jsem slepý

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Co je to nevidomí

„Nevidomý“ snad zní přece jen měkčeji, ohleduplněji. Slovo „slepota“ ale zůstává dosud a bez problémů zcela regulérním a nenahraditelným výrazem ve zdravotnictví, úplná ztráta zraku není nazývána „nevidomost“ ale „slepota“. Starší verze slovníku spisovného jazyka např. slovo nevidomost nezná.

Co to je zelený zákal

Zelený zákal je progresivní oční nemoc, která poškozuje optický nerv. Pokud se neléčí, může vyústit v trvalou ztrátu zraku. S jeho postupným zhoršováním se může zrak dostat až na úroveň takzvaného tunelového vidění, případně může člověk zcela oslepnout.

Co je to nevidomý

„Nevidomý“ snad zní přece jen měkčeji, ohleduplněji. Slovo „slepota“ ale zůstává dosud a bez problémů zcela regulérním a nenahraditelným výrazem ve zdravotnictví, úplná ztráta zraku není nazývána „nevidomost“ ale „slepota“. Starší verze slovníku spisovného jazyka např. slovo nevidomost nezná.

Co je to Visus

Vizus je zraková ostrost. Jedná se o schopnost oka identifikovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty. Zraková ostrost oka je dána jeho rozlišovací schopností a jeho refrakčním stavem. Vizus do dálky se vyšetřuje pomocí optotypů ze vzdálenosti 5 nebo 6 metrů.

Kdo je krátkozraký

Lidé trpící krátkozrakostí vnímají blízko položené předměty ostře, zatímco ty vzdálenější naopak neostře. Příčinou takto rozmazaného vidění na dálku je většinou délka oční bulvy. Zjednodušeně řečeno je oko krátkozrakého člověka zpravidla „příliš dlouhé“.

Co je to hyperopie

Dalekozrakost, očními lékaři nazývaná hyperopie, je oční vada, při níž jsou pozorované blízké předměty rozostřené, předměty vzdálené však člověk vidí zcela jasně. Problémem tedy může být sledování televize, čtení textu na billboardech u dálnice však obvykle bývá hračkou.

Jak vidí slepý člověk

Lidé si totiž obvykle myslí, že nevidomí vidí tmu, ale my nevidíme nic. Jako když si představíte, že nemáte levou ruku a chcete s ní zavřít dveře. Mozek nedává oku povel „podívej se“, takže neexistuje nic. Není to tma taková, jak ji znají vidící.

Co vidí clovek bez očí

Mnoho lidí, když se pokoušejí představit si, co by viděli, kdyby oslepli, jednoduše zavře oči. Ale i se zavřenýma očima stále vidíte černotu. Ti, kteří jsou slepí od narození a nemají žádné vizuální vjemy, nevidí ani černě, ani bíle – nevidí nic. Abyste to pochopili, představte si, jak to „vypadá“ vzadu na Vaší hlavě.

Co je to praktická slepota

Úplná slepota je ztráta zraku zahrnující stav od naprosté ztráty světlocitu (amaurózy) až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, tj. ztrátu schopnosti určit směr, odkud světlo přichází. Praktická slepota je definována jako porucha zraku znemožňující orientaci v neznámém prostředí.

Co je Iridotomie

Laserová iridotomie (LIT)

Principem výkonu je vytvoření drobného otvoru v duhovce, který umožní proudění oční tekutiny alternativní cestou, a tím zabrání hromadění nitrooční tekutiny za duhovkou, které má za následek prudký vzestup nitroočního tlaku a rozvoj bolestivého glaukomového záchvatu.

Který zákal nejde operovat

Šedý zákal nelze odstranit nijak jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby. „Šedý zákal skutečně nelze vyléčit vitamíny, žádnými léky ani nepomohou silnější brýle. Léčbu kapkami často pacienti zaměňují s jiným očním onemocněním – zeleným zákalem, kde se k léčbě používají kapky na snížení nitroočního tlaku.

Jak se chovat k nevidomým

Věci nevidomého by měly zůstat na svém místě. S věcmi nevidomého je dobré nemanipulovat bez jeho vědomí. Při komunikaci s nevidomým lze bez obav použít slov: vidět, kouknout se, mrknout, prohlédnout si. Tato slova používají nevidomí k vyjádření způsobu vnímání: cítit, hmatat, dotýkat se.

Co je to Optotyp

Optotyp pomáhá určit dioptrie. Optotyp je pomůcka, se kterou se setkáte u očního lékaře nebo optometristy. Je to tabule se symboly, které jsou v jednotlivých řádcích stejně velké, ale řádky se velikostí liší – směrem dolů se zmenšují. Symboly mohou mít podobu písmen, číslic, obrázků nebo znaků.

Co je to astigmatismus

Astigmatismus je oční vada refrakčního charakteru způsobená změněným zakřivením rohovky. Pacient s astigmatismem vnímá obraz zkresleně, a to na blízko i na dálku. U vyšších stupňů astigmatismu se objevuje rozostřené vidění, zhoršené vnímání detailů a kontrastů, pokřivený a deformovaný obraz.

Co se zdá slepým lidem

Obecně je ale přijímána teorie, že sny lidí, kteří jsou slepí od narození nebo oslepli před sedmým rokem svého života, nemohou mít vizuální podobu. Sny těch, kteří jsou nevidomí od narození, postrádají zrakové představy. Místo toho se ale nevidomým zdají sny plné emocí, zvuků a hmatových vjemů.

Jak vidí lidé se zeleným zákalem

Akutní zelený zákal se projevuje rozmazaným a zamlženým viděním, člověk má problémy dobře vidět, obzvláště při přirozeném světle. K dalším příznakům řadíme zvýšený tlak a bolest v oku, pocit na zvracení či přímo zvracení nebo trvale rozmazané vidění.

Jak vidí clovek s jednim okem

Barvy na postiženém oku nejsou tak syté jako na druhém oku, lámou se, mají jinou intenzitu a odstín. Někdy se předměty při pohledu jedním okem jeví zdvojené až ztrojené. U některých lidí se může zlepšit vidění do blízka a člověk je překvapen, že nemusí nosit brýle.

Previous Post
Kdy je doručen dopis?
Next Post
Jak správně volat záchrannou službu?