Jak vypadá uran?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak vypadá uran?

Jak vypadá uran?

Jak vypadá planeta uran

Uran je přibližně 14,5krát hmotnější než Země, takže je nejlehčí ze všech plynných obrů. Hustota je 1,27 g/cm³, což je druhá nejmenší hodnota z planet ve sluneční soustavě po Saturnu. Průměr planety je o málo větší než průměr Neptunu a je přibližně 4krát větší než průměr Země, ale Uran je lehčí než menší Neptun.
ArchivPodobné

Jak poznat uran

Chemické vlastnosti a reakce uranu

Chemický prvek uran je stříbřitě bílý, lesklý, tvrdý, tvárný radioaktivní kov, který se dá i za normální teploty dobře kovat a válcovat. Tvoří tři krystalické modifikace, kosočtverečný α-U přechází při teplotě 667°C na čtverečný β-U, při teplotě nad 772°C vzniká krychlový γ-U.
ArchivPodobné

Jak se získává uran

Uran lze získat dvojím způsobem: důlní těžbou nebo chemickým loužením. U důlní těžby se uran vytěží z povrchových či hlubinných dolů, u chemického loužení se vstřikuje do podzemí žíravina, například kyselina sírová. Uran se v žíravině rozpustí a vyčerpá se zpět na povrch.

Jak dlouho trvá cesta na uran

A podobně jako Merkur se i tato žhnoucí planeta kolem své osy otáčí velmi pomalu, takže během 82 let by tam člověk prožil pouhých 76 dní. A příští narozeniny by oslavil 23. ledna 2021.
Archiv

Kde se těží Uran v ČR

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Která planeta je Nejchladnejsi

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Kde se těží uran v ČR

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde se těží uran v Česku

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde se tezi uran

Těžba uranové rudy probíhá v současné době ve zhruba 20 zemích světa, přičemž celé 2/3 světové produkce pochází od tří největších těžařů – Kazachstánu, Kanady a Austrálie. Zmíněné tři země jsou i domovem největším uranovým dolům světa, kdy více než polovinu veškeré produkce uranu pokrývá pouhá desítka dolů.

Co je nejteplejší planeta

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Kde je nejvice uranu

V roce 2021 činila celosvětová těžba uranu asi 48 000 tun za rok, přičemž největší podíl těžby vykazovaly tři země: Kazachstán (45 % podíl světové těžby), Namibie (12 %) a. Kanada (10 %).

Kdo tezi uran

Téměř třetina známých zásob uranu se nachází v Austrálii, následují Kazachstán, Kanada a Rusko. Všechny země také patří k největším těžařům této suroviny.

Jaká je teplota na Plutu

Pluto (trpasličí planeta)

Pluto
Albedo 0,4–0,6
Povrchová teplota
– minimální −240 °C, 33 K
– průměrná −229 °C, 44 K

Jaká je teplota na Uranu

Atmosféra Uranu obsahuje asi 83 % vodíku, 15 % hélia a 2 % metanu, přítomnost metanu způsobuje namodralé zbarvení planety. Teplota na povrchu je velmi nízká, asi -220 °C.

Kdo těží uran

Téměř třetina známých zásob uranu se nachází v Austrálii, následují Kazachstán, Kanada a Rusko. Všechny země také patří k největším těžařům této suroviny.

Kde najdu uran

t-1). Hlavním zdrojem uranu jsou dnes ložiska sedimentární (např. křídové sedimenty severních Čech, kde uran je těsně spjat se zirkoniem, rozsáhlá ložiska v USA, uranonosné slepence v JAR), důležitá jsou i ložiska hydrotermálního původu (Jáchymov) a ložiska pegmatitová.

Jak jdou po sobě planety

Soustava vznikla asi před 5 miliardami let (různé zdroje uvádějí rozmezí 4,55 až 5 miliard let). Planety jsou v pořadí od Slunce – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Po svém objevení byly mezi planety na čas zařazeny i Ceres a Pluto.

Kdo pojmenoval všechny planety

Herschel novou planetu pojmenoval Georgium Sidus (Planeta Jiřího) na památku svého patrona, anglického krále Jiřího III. Laplace navrhl říkat planetě Herschel. Pojmenování Uran jako první navrhl Bode ve shodě s dalšími jmény planet pocházejícími z klasické mytologie.

Kde se v ČR Tezil uran

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Odkud dováží ČR uran

Více než čtvrtina veškerého uranu spotřebovaného v EU pochází z Ruska, v kontrastu s původními 10 % v roce 2005, kdy více spřátelené země jako Austrálie a Kanada zásobovaly EU ze 46 %. Jejich společný podíl vývozu do EU klesl pod 30 %.

Co se stalo s Plutem

Z planety pouhým trpaslíkem

Ze seznamu planet ve sluneční soustavě astronomové Pluto vyřadili 24. srpna 2006. Změnu schválili účastníci valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), které se konalo v Kongresovém centru v Praze.

Jak dlouho trvá jeden rok na Plutu

Nejhmotnější trpasličí planetou je Iris. Pluto byl až do roku 2006 klasifikován jako devátá planeta Sluneční soustavy. Jeden oběh Slunce (rok) trvá Plutu 90 306 dní. Jedno otočení planety kolem své osy (den) trvá 153 hodin.

Kde se v České republice těží Uran

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde se v ČR tezi uran

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kdy vznikl uran

doba objevu: uran objevil Martin Heinrich Klaproth v roce 1789, kdy ze smolince získal oxidy uranu, izolovat prvek se podařilo až v roce 1841. získávání v době objevu: sloučeniny uranu byly získány ze smolince pomocí rozpouštění v kyselině dusičné a následným vysrážením.

Previous Post
Kam podat stiznost na poštu?
Next Post
Co studuje archeolog?