Co kontroluje NKÚ?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co kontroluje NKÚ?

Co kontroluje NKÚ?

Co patří mezi hlavní činnosti NKÚ

NKÚ je profesionální, respektovanou institucí, jejímž hlavním posláním je přispívat k pozitivnímu vývoji České republiky. Činí tak převážně prostřednictvím svých kontrolních akcí, odborných publikací a dalších aktivit, kterými vstupuje do veřejného prostoru.
ArchivPodobné

Koho kontroluje NKÚ

Koho může NKÚ kontrolovat

Subjekt Ano/ne
Veřejné výzkumné instituce ANO
Veřejnoprávní média (ČTK, ČT, ČRo) NE
Vysoké školy NE
Zdravotní pojišťovny ANO

ArchivPodobné

Co je ak čemu slouží plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti

Kolegium NKÚ může v průběhu roku zařadit do plánu kontrolní činnosti na daný rok novou kontrolní akci, musí se na tom však shodnout nadpoloviční většina jeho členů. Plán obsahuje i základní informace o jednotlivých kontrolních akcích a je veřejný.
ArchivPodobné

Kdo řídí NKÚ

V čele NKÚ stojí prezident, kterého spolu s viceprezidentem jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny prezident republiky na 9 let; toto jmenování nepodléhá kontrasignaci vlády. Prvním prezidentem byl Lubomír Voleník, poté František Dohnal.

Jak probíhá kontrola NKÚ

Každý rok předává prezident NKÚ Poslanecké sněmovně a Ministerstvu financí účetní závěrku kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad, která je zároveň ověřena nezávislým auditorem. Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí.

Co se stane když NKÚ zjistí při své kontrolní činnosti skutečností které nasvědčují trestné činnosti

Zjistí-li NKÚ při výkonu kontrolní činnosti skutečnosti, které nasvědčují trestné činnosti nebo porušení hmotně-právních předpisů, oznámí to příslušným orgánům. Oznámení o podezření z trestné činnosti podává prezident NKÚ státnímu zástupci, úřadu vyšetřování nebo orgánům policie.

Na jaké sekce se dělí NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se podle organizačního řádu dělí na dvě sekce – sekci kontrolní a sekci správní.

Jak se jmenuje viceprezident NKÚ

Ve středu 31. května 2023 zvolili poslanci v tajné volbě novým viceprezidentem NKÚ Ing. Jana Málka, dosavadního člena Kolegia NKÚ.

Kde a jak je zakotvena působnost NKÚ

Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR a jeho činnost a pravomoci upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. NKÚ plní svou funkci samostatně a je nezávislý jak na moci zákonodárné, tak na moci výkonné i soudní.

V jakých případech může rozhodovat Nejvyšší kontrolní úřad jako správní orgán

Jako samostatný orgán bývají teoretiky jmenováni také jednotliví členové a pracovníci NKÚ ve funkci vedoucích skupiny kontrolujících, a to v těch případech, kdy samostatně rozhodují jako odvolací orgány o rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu nebo o námitkách o podjatosti kontrolora.

Previous Post
Kde se dají stáhnout knihy?
Next Post
Jak se připravit na katetrizaci?