Odkud je uran?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Odkud je uran?

Odkud je uran?

Odkud se dováží uran

Více než čtvrtina veškerého uranu spotřebovaného v EU pochází z Ruska, v kontrastu s původními 10 % v roce 2005, kdy více spřátelené země jako Austrálie a Kanada zásobovaly EU ze 46 %.
Archiv

Kde se vyrábí uran

V Evropě se uran těží nebo těžil v Sasku, v anglickém Cornwallu, v Rumunsku, na Ukrajině a v Česku (viz dál Výskyt, těžba a zpracování v Česku).

Jak se vyrábí uran

Výroba uranu

Výroba kovového uranu se provádí složitým postupem, který spočívá v loužení koncentrátu uranové rudy kyselinou dusičnou. Uran přejde na rozpustný dusičnan uranylu UO2(NO3)2. Z roztoku se pomocí kyseliny sírové vysráží olovo, radium, vanad a další příměsi ve formě nerozpustných síranů, které se odfiltrují.

Kdy vznikl uran

Předpokládá se, že Uran vznikl stejným procesem jako Jupiter z protoplanetárního disku před 4,6 až 4,7 miliardami let.

Kde je uran v ČR

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde se U nás těží uran

V České republice se uran těží pouze v dole Rožná, kde by měla těžba probíhat do konce roku 2016.

Kde se těží uran v ČR

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kdo našel uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Kdo našel Uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Kde se těží Uran v ČR

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde je nejvice uranu

V roce 2021 činila celosvětová těžba uranu asi 48 000 tun za rok, přičemž největší podíl těžby vykazovaly tři země: Kazachstán (45 % podíl světové těžby), Namibie (12 %) a. Kanada (10 %).

Co se vyrábí z uranu

Uran je stříbřitě bílý kovový prvek, který je tvárný, kujný, velmi hustý a přirozeně radioaktivní. Dá se použít pro barvení skla a porcelánu i v několika důležitých průmyslových aplikacích, ale jeho hlavním dnešním využitím je štěpný materiál pro výrobu jaderného paliva pro elektrárny.

Kdo těží uran

Téměř třetina známých zásob uranu se nachází v Austrálii, následují Kazachstán, Kanada a Rusko. Všechny země také patří k největším těžařům této suroviny.

Kdo tezi uran

Téměř třetina známých zásob uranu se nachází v Austrálii, následují Kazachstán, Kanada a Rusko. Všechny země také patří k největším těžařům této suroviny.

Co je nejteplejší planeta

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Kde se dá koupit uran

Nejvhodnějším zdrojem této suroviny je nejbližší atomová elektrárna. Tam mají vždycky dost tyčí, jimiž se udržuje spalovací proces. Doma z nich chemicky vyčistíte příměs uranu 238, který zbavuje uran jeho výbušného charakteru.

Na co se používá uran

Hlavní použití uranu

Při štěpné řetězové reakci se vyvíjí teplo, které lze použít k vytvoření páry pro pohon turbíny a výrobu elektrické energie. Uran se také používá k pohonu jaderných ponorek, letadlových lodí a ledoborců. Používá se také k výrobě jaderných zbraní.

Kdo pojmenoval všechny planety

Herschel novou planetu pojmenoval Georgium Sidus (Planeta Jiřího) na památku svého patrona, anglického krále Jiřího III. Laplace navrhl říkat planetě Herschel. Pojmenování Uran jako první navrhl Bode ve shodě s dalšími jmény planet pocházejícími z klasické mytologie.

Jak jdou po sobě planety

Soustava vznikla asi před 5 miliardami let (různé zdroje uvádějí rozmezí 4,55 až 5 miliard let). Planety jsou v pořadí od Slunce – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Po svém objevení byly mezi planety na čas zařazeny i Ceres a Pluto.

Co to je jaderné palivo

Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí a to buďto rozpadem (štěpením) nebo fúzí. V současnosti se prakticky využívá pouze štěpná jaderná paliva jako uran nebo plutonium. Do budoucna se počítá i s thoriem, kterého zemská kůra obsahuje výrazně více.

Jak funguje uran

V jaderné elektrárně vzniká teplo řízenou reakcí při štěpení jader uranu v reaktoru. Reaktor je napojen na primární okruh, v němž proudí obyčejná voda. Ve výměníku voda předává své teplo sekundárnímu okruhu ve formě páry. Sekundární okruh pohání páru k turbíně a roztáčí ji.

Co se stalo s Plutem

Z planety pouhým trpaslíkem

Ze seznamu planet ve sluneční soustavě astronomové Pluto vyřadili 24. srpna 2006. Změnu schválili účastníci valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), které se konalo v Kongresovém centru v Praze.

Jaká je nejchladnější planeta

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Co je to Pluto

, je největší a po Eris druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy. Zároveň se jedná o deváté největší a desáté nejhmotnější známé těleso, které obíhá přímo okolo Slunce. Roku 1930 ho objevil americký astronom Clyde Tombaugh.

Kde bereme uran

V roce 2021 činila celosvětová těžba uranu asi 48 000 tun za rok, přičemž největší podíl těžby vykazovaly tři země: Kazachstán (45 % podíl světové těžby), Namibie (12 %) a. Kanada (10 %).

Previous Post
Kdy zacit spát na boku v těhotenství?
Next Post
Jaký tlak na stříkací pistoli?