Co je to televizní přijímač?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to televizní přijímač?

Co je to televizní přijímač?

Kdy platit televizní poplatek

Zákon stanoví i výši koncesionářských poplatků, která je nyní 135 korun měsíčně za televizi a 45 korun měsíčně za rozhlas. Splatnost poplatků je 15. den každého kalendářního měsíce a přihlásit se k nim je nutné do 15 dnů od chvíle, kdy vám vznikla povinnost je hradit.

Kde se platí poplatek za televizi

platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty. Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.
Archiv

Jak přihlásit rozhlas a televizi

K přihlášení můžete využít online formuláře přímo na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo poštou. TIP: Poplatky můžete platit přes SIPO, tedy poštu, nebo inkasem z bankovního účtu.

Jak se vyhnout placení koncesionářských poplatků

Pro tyto případy použijte tzv. evidenční list (pokud jste přímý poplatník ČT) nebo pokud jste poplatník platící přes SIPO, zajděte na pobočku České pošty a ukončete evidenci. Odhlášku můžete realizovat, pokud přijímač nemáte alespoň jeden měsíc.

Kdo je povinen platit televizní poplatek

Televizní poplatek platí každý, kdo vlastní televizní přijímač, přičemž jedna domácnost platí pouze jeden poplatek, a to bez ohledu na počet přijímačů (i v případě, že vlastní přijímače např. doma i na chalupě). Podnikatelé (až na stanovené výjimky) naopak platí za každý televizní přijímač.

Kdo musí platit poplatky za rozhlas

Platit pravidelně rozhlasové poplatky má každý, kdo má trvalý pobyt nebo sídlo v České republice a je držitelem rozhlasového přijímače. Problematika je upravena zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění.

Co se považuje za rozhlasový přijímač

Rozhlasový přijímač je zařízení, jež je schopné pomocí antény zachytit modulovanou vysoko- frekvenční vlnu, informaci v ní obsaženou sejmout a přeměnit na užitečný signál.

Jak zrušit SIPO rozhlas a televize

Nejčastější platby, které na SIPO zůstaly i těm, kdo většinu věcí řeší bankovním inkasem, jsou koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi. Jejich odhlášení ze SIPO můžete jako jediné řešit přímo na poště, lze to udělat také prostřednictvím internetového formuláře na stránkách Českého rozhlasu či České televize.

Kdo platí poplatek za televizi a rozhlas

Televizní poplatek platí každý, kdo vlastní televizní přijímač, přičemž jedna domácnost platí pouze jeden poplatek, a to bez ohledu na počet přijímačů (i v případě, že vlastní přijímače např. doma i na chalupě). Podnikatelé (až na stanovené výjimky) naopak platí za každý televizní přijímač.

Co je považováno za rozhlasový přijímač

Za rozhlasový přijímač se považuje nejen klasické rádio, ale už jen pouhé autorádio či radiobudík, také televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání, dále počítač s FM/DVB-T tunerem.

Kdy nemusím platit poplatek za TV

Kdo nemusí podle zákona platit televizní poplatek Z povinnosti platit televizní poplatek jsou vyňati: zdravotně znevýhodnění občané – nevidomí a lidé oboustranně neslyšící, kteří žijí v domácnosti sami.

Jak platit rozhlas bez SIPO

Poplatky Českému rozhlasu bylo dosud možné hradit prostřednictvím SIPO nebo bankovním převodem. Nově lze poplatky hradit i prostřednictvím platební brány Pays. Stav platby lze navíc jednoduše sledovat online přímo v uživatelském rozhraní na stránkách Českého rozhlasu.

Jak zaplatit poplatek za rádio

Rozhlasový poplatek – jednoduše přes Pays. Poplatky Českému rozhlasu bylo dosud možné hradit prostřednictvím SIPO nebo bankovním převodem. Nově lze poplatky hradit i prostřednictvím platební brány Pays. Stav platby lze navíc jednoduše sledovat online přímo v uživatelském rozhraní na stránkách Českého rozhlasu.

Kdo vynalezl rozhlasový přijímač

Historie–technologický vývoj

První, kdo úspěšně sestrojil a zprovoznil radiový systém a také si jej nechal v roce 1897 patentovat, byl Guglielmo Marconi.

Jak obejít SIPO

Úplně nejjednodušším způsobem, jak zrušit SIPO, je převedení plateb jinam. Pokud nebude na vaše SIPO navázána žádná platba, služba se zruší automaticky. Je ale třeba si pohlídat, že byla skutečně zrušena (obvykle se ruší od následujícího měsíce).

Kdy se strhává SIPO z účtu

Platby SIPO budou uhrazeny z vašeho účtu vždy jeden pracovní den před 15. kalendářním dnem v měsíci (nejedná-li se o pracovní den, pak dva pracovní dny před tímto datem). V případě nedostatku financí na vašem účtu zkusíme platby SIPO provést v náhradním termínu – jeden pracovní den před 23.

Jak platit televizní a rozhlasový poplatek

Rozhlasový poplatek – jednoduše přes Pays. Poplatky Českému rozhlasu bylo dosud možné hradit prostřednictvím SIPO nebo bankovním převodem. Nově lze poplatky hradit i prostřednictvím platební brány Pays. Stav platby lze navíc jednoduše sledovat online přímo v uživatelském rozhraní na stránkách Českého rozhlasu.

Jak zrušit platbu televize a rozhlasu na SIPO

Navštívíte-li pobočku České pošty, můžete zde zrušit navázání placení poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Jestliže ale máte na SIPO navázané i energie, například elektřinu, tak se zrušením neuspějete.

Jak zjistit SIPO

Navštivte kteroukoliv pobočku České pošty (mimo tzv. Výdejní místa a Pošty partner označené jako vymístěná přepážka), vytiskneme vám Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO za zvolený měsíc včetně konkrétních termínů převodů mezi Českou poštou a vašimi dodavateli.

Jak zjistit dluh na koncesionářských poplatcích

Na adrese www.bsp-dluhyct.cz si poplatník může ověřit období, za které je jeho dluh evidován. Získá také informace o úroku z dlužné částky. Podle Krafla koncesionář musí zadat údaje z dopisu, který od České televize dostal – jméno, variabilní symbol a výši dluhu.

Co je SIPO a inkaso

SIPO (dříve Sdružené inkaso plateb obyvatelstva, nyní Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je služba poskytovaná Českou poštou. Tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, kterou strhne z účtu plátce.

Co když neodejde SIPO

Nedojde-li k realizaci platby SIPO ani v případném druhém termínu zpracování, banka o tom informuje Českou poštu. Klient pak může včas uhradit nerealizované SIPO například jednorázovým příkazem k úhradě, ale pouze do 25. dne v měsíci.

Jak změnit částku na SIPO

Navštivte kteroukoliv pobočku České pošty (mimo tzv. Výdejní místa a Pošty partner označené jako vymístěná přepážka). Stačí vám k tomu jakýkoli doklad SIPO, kde je uvedeno vaše spojovací číslo, a průkaz totožnosti.

Co je to zkratka SIPO

SIPO (dříve Sdružené inkaso plateb obyvatelstva, nyní Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) je služba poskytovaná Českou poštou. Tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, kterou strhne z účtu plátce.

Kdo platí koncesionářské poplatky v pronajatém bytě

V případě pronájmu vzniká povinnost uhradit poplatek nájemci, a to i tehdy, když vlastníkem přijímače je pronajímatel. Za první měsíc pronájmu odvádí poplatky ještě pronajímatel, protože nájemce se musí k poplatkům nejprve přihlásit. Od druhého měsíce pak již nájemce.

Previous Post
How much do Wizz pilots get paid?
Next Post
Jak dlouho vydrží živý stromeček?