Co zahrnuje komplexní výrobek?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co zahrnuje komplexní výrobek?

Co zahrnuje komplexní výrobek?

Co představuje komplexní produkt

Komplexní výrobek je tvořen:

vlastním technickým vybavením s určitými technickými parametry, značkou, vzhledovými vlastnostmi, zárukou a servisem, platebními podmínkami atd.

Čím je tvořen výrobkový mix

Výrobkový mix je podle Jakubíkové (2008) souhrn všech výrobků, které firmy nabízí na trhu. Výrobková politika se zaměřuje na jednotlivé výrobky zvlášť, ale i na celkovou nabídku firmy. Sortiment je tvořen výrobkovými řadami. Ty se skládají z výrobkových linií.

Jak definovat produkt

Produkt/výrobek můžeme definovat jako vše, co lze nabídnout ke koupi, k použití ke spotřebě – co uspokojuje PPO (potřeby, požadavky, očekávání) potenciálních a stávajících zákazníků.

Co je to výrobek

Z hlediska českého zákona je výrobek "jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k …

Co je to 4P

Jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Distribution) a propagaci (Promotion). U Clewetta studoval již výše zmíněný Jerry McCarthy. Ten uvedl, že by se složky měly propojit a kombinovat. Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo (Place), a tak vznikl klasický marketingový mix 4P.

Co je jádro produktu

jádro produktu, které představuje základní přínos, který zákazník opravdu kupuje např. jádrem produktu – šampon, je umytí špinavých vlasů. Další přidanou hodnotu produktu tvoří základní užitné vlastnosti, které zákazníci očekávají jako je úroveň kvality produktu, jeho funkce, styl a design, značka a balení tvoří tzv.

Co zahrnuje 4P marketingového mixu

Jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Distribution) a propagaci (Promotion). U Clewetta studoval již výše zmíněný Jerry McCarthy. Ten uvedl, že by se složky měly propojit a kombinovat. Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo (Place), a tak vznikl klasický marketingový mix 4P.

Co je to 4C

4C znamená Customer value (nebo Customer solution – řešení potřeb zákazníka, ve 4P odpovídá slovu Product), Communication (komunikace, ve 4P odpovídá slovu Promotion), Convenience (nebo Channel – dostupnost nebo pohodlí, odpovídá slovu Place ze 4P) a Cost (nebo Cost to the customer – náklad pro zákazníka, ve 4P …

Co je produkt v marketingu

= je „jádrem“ obchodní činnosti firmy a ovlivňuje z velké části i ostatní složky marketingového mixu; je to jakákoliv nabídka pro zákazníka (hmotný/nehmotný = výrobek, služba, …); nabídka, která dosáhne své uplatnění ve chvíli, kdy si najde své zákazníky.

Ve které fázi životního cyklu výrobků vstupuje na trh konkurence

Ve které fázi životního cyklu výrobků vstupuje na trh konkurence Fáze zavádění je typická pro vstup konkurentů na trh. Během této fáze podniky investují velké prostředky do marketingu, aby si vybudovaly povědomí o svém produktu, což může přilákat konkurenci.

Kdo je výrobcem výrobků

je výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek. Za výrobce se také může považovat i osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky. Zákon 22 v §12 specifikuje podmínky pro uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu.

Co je to sortiment zboží

Sortiment (z ital. sortimento, roztřídění, rozřazení) je soubor všech rozmanitých druhů zboží, které určitá obchodní firma nabízí. Pojem se užívá zejména v prostředí obchodu (maloobchodu i velkoobchodu) a může se rozšířit i na jiné oblasti nabídky, například v oblasti služeb.

Co je to marketingový mix 7P

Dále jsou charakterizovány jednotlivé části rozšířeného marketingového mixu, tzv. 7P: produkt, cena, distribuce, propagace, materiální prostředí, procesy a lidé.

Co je rozšířený produkt

Čtvrtou úroveň představuje rozšířený produkt, tj. výrobek, který zahrnuje dodatečné služby a užitky, kterými se odlišuje nabídka firmy od nabídek konkurence. V současné době se konkurenční boj odehrává právě v úrovni rozšířeného výrobku.

Co zahrnuje marketingový mix

Marketingový mix je souhrn čtyř marketingových nástrojů, tzv. 4P, které v angličtině znamenají – product, price, place, promotion. Tyto nástroje mají vést k dosažení marketingových cílů firmy a poskytnout zákazníkovi maximální hodnotu.

Co je 4E

No a konečně zde máme zkratku 4E, která klade důraz na to, aby zákazník získal z nákupu příjemný pocit (Experience, zkr. E), provedl směnu za danou cenu (Exchange, zkr. E), kterou bude vnímat jako férovou, a to kdekoliv na světě (Everyplace, zkr.

Jak prodloužit životní cyklus výrobků

Firmy se snaží prodlužovat především fáze růstu a zralosti, v čemž může pomoci např. snížení ceny ve správnou dobu. Naopak snížení ceny razantním způsobem nebo v nevhodný čas, může způsobit nedůvěru zákazníků a snížení zisků výrobce.

Jaké dvě fáze má období zralosti výrobků

Zaváděcí fáze – období pomalého růstu prodeje po zavedení výrobku na trh. V tomto období není dosahováno zisku, protože jsou vynakládány vysoké náklady spojené se zaváděním výrobku na trh. Růstová fáze – období rychlé adaptace výrobku na trhu a významného růstu zisku.

Jak dělíme spotřební zboží

Spotřební zboží je možné rozdělit podle nákupních zvyklostí do tří kategorií: zboží časté spotřeby (nápoje, noviny, potraviny), zboží občasné spotřeby (nábytek, elektronika, rekreace, oděvy), zboží luxusní (kožešiny, luxusní automobil).

Co znamená 4P

Jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Distribution) a propagaci (Promotion). U Clewetta studoval již výše zmíněný Jerry McCarthy. Ten uvedl, že by se složky měly propojit a kombinovat. Navíc slovo distribuce nahradil slovem místo (Place), a tak vznikl klasický marketingový mix 4P.

Co je životnost výrobků

Životnost je vlastnost předmětu, která označuje jak dlouho si předmět udrží své původní, nebo téměř původní vlastnosti (kromě vlastní provozuschopnosti např. též výkonnostní charakteristiky a spolehlivost, v některých případech i užitkové vlastnosti esteticko-vzhledové či hygienické – např. hlučnost).

Jaká je minimální záruční doba u spotřebního zboží

Zákonná záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (§ 620 odst. 1). Odstranitelná vada – nárok na opravu, nebo výměnu části.

Jak Delime zboží

Spotřební zboží je možné rozdělit podle nákupních zvyklostí do tří kategorií: zboží časté spotřeby (nápoje, noviny, potraviny), zboží občasné spotřeby (nábytek, elektronika, rekreace, oděvy), zboží luxusní (kožešiny, luxusní automobil).

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz

Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dní. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

Jak dlouho trvá záruka na opravu

Podle zákona je na opravy záruka 3 měsíce, pokud předpis nestanoví jinou délku, kdy např. u automobilů platí vyhláška, která stanoví 6měsíční dobu.

Previous Post
Jak napsat dobře bio?
Next Post
Jak poznam že je morče spokojene?