Jak říkat Claudii?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak říkat Claudii?

Jak říkat Claudii?

Jak oslovit Klaudii

Domácké podoby Klaudie : Klauda, Klaudin (k) a, Klaudička, Klo, Klaudy. Domácké podoby Klaudie : Klauda, Klaudin (k) a, Klaudička, Klo, Klaudy. Domácké podoby Klaudie : Klauda, Klaudin (k) a, Klaudička, Klo, Klaudy.

Co znamená jméno Claudia

Ženské křestní jméno Klaudie (také Klaudia a Claudia) má latinský původ. Vzniklo jako ženská varianta mužského jména Klaudius. Významově se vykládá jako "z rodu Claudiů", "náležející k římskému rodu Claudiů". Jméno samotné přitom pochází ze slova "claudus" s významem "kulhavý či "chromý".

Kdy má svátek Klaudie

V českém občanském kalendáři má svátek 5. května.

Co je za svátek 55

Dnes má svátek – Klaudie – 5.5.2021 | Svátky Centrum.cz.

Co je to Karolína

Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty (Karolina, Karla) mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova "karlaz", které se překládá jako "svobodný muž". Může znamenat i "sedlák".

Co znamená jméno Klára

Ženské křestní jméno Klára pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova "clara" ve významu "světlá", "jasná" nebo také "slavná".

Co je 7 dubna

7. dubna si letos v rámci oslav Velikonoc nepřipomínáme jen Velký pátek, ale také Světový den zdraví.

Co je 7 dubna za svátek

Do konce roku zbývá 268 dní. Svátek slaví Heřman a Hermína.

Jak se dá říkat Karolíně

Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka. Jméno Karolína užívá slovenština.

Kdy má svátek Kája

Karolína (někdy také krátce Karolina, Karolin) je ženské křestní jméno německého původu. Podle českého kalendáře má svátek 14. července.

Co znamená jméno Veronika

Ženské křestní jméno Veronika pochází z řeckého jména Bereniké (Phereniké). První část jména tvoří slovo "fere", resp. sloveso "ferein" s významem "nést", druhá část jména "niké" se z řečtiny překládá jako "vítězství". Jméno Veronika tak znamená "ta, která přináší vítězství", "nositelka vítězství", "vítězka".

Co znamená jméno Hana

Ženské křestní jméno Hana (také Hanka nebo Hannah) má pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vzniklo z hebrejského jména Jochánán s významem "Bůh je milostivý". Pochází z hebrejských slov "jahve" (v překladu "Bůh") a "channá(h)" ve významu "milost, smilovat se".

Co je za den 1 června

Mezinárodní den dětí, také Den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

Co se stalo 304

Smrt Adolfa Hitlera nastala 30. dubna 1945, když se zastřelil ve svém bunkru v Berlíně. Jeho žena Eva Braunová spáchala sebevraždu společně s ním požitím silně jedovatého kyanidu. Jejich těla byla dle Hitlerova příkazu vynesena únikovým východem z bunkru, polita benzínem a spálena v zahradě říšského kancléřství.

Co se dělá v lednu

V České republice se od roku 2001 slaví 1. leden jako Den obnovy samostatného českého státu a je státním svátkem. Na leden připadají také dva významné dny: Den památky Jana Palacha (16. ledna) a Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v rámci Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27.

Co je 5 května

květen Svátek práce (svátek – den pracovního klidu) 5. květen Květnové povstání českého lidu 15.

Jak říkat Natálie

Domáckými podobami jména jsou Natálka, Naty, Natka, Nasťa, Tálka, Tálie aj.

Jak se říká Kláře

Domáckými podobami jména je Klárka, Klárinka, Kláruška, Klaruše, také Kája nebo Lara. Jméno Klára existuje i na Slovensku. V angličtině se užívá jako Clara, Claire nebo Clare, v němčině jako Klara či Klarissa.

Jak se dá říkat Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Jak říkat Natálii

Domáckými podobami jména jsou Natálka, Naty, Natka, Nasťa, Tálka, Tálie aj.

Jak říkat Ondra

Domáckými podobami jména Ondřej jsou Ondrášek, Ondřejek a především Ondra. Jméno se s oblibou užívá na Slovensku, především jako Andrej, ale vyskytuje se zde i v podobě Ondrej.

Jak rikat verče

Domácky se jméno užívá jako Verunka, Veruna, Veru, Vera, Verča, Veronička, Veruš, Verka, Verona, také Nika, Rona, Ronka aj.

Jak oslovovat Hanu

Domácky se jméno Hana užívá jako Hanka, Hanča, Hančí, Hanina, Hanička, Hanuška, Hanulka, Haňulka, Haňule apod.

Co je za den 6 cervna

června – Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese – Tento den má připomenout, že děti by měly mít své dětství a dětské hry a ne být obětí jakékoli agrese.

Co se stalo 1 května

Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.

Previous Post
Kdy se rozsvítí vánoční strom v Praze?
Next Post
Jak poslat hromadný email se skrytými adresami?