Co znamenají kontrolky na palubní desce?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co znamenají kontrolky na palubní desce?

Co znamenají kontrolky na palubní desce?

Co znamenají symboly na palubní desce

More videos on YouTube

Kontrolka v autě Popis na palubní desce
Svítí oranžová kontrolka Pneu s vykřičníkem Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách (+ informace, které pneumatiky se kontrola týká).
Svítí oranžová nebo zelena kontrolka Lane Assist
Bliká červená kontrolka řízení Vadný zámek řízení. Zastavte!

Archiv

Co znamená kontrolka Trojuhelnik s Vykricnikem

Vykřičník, trojúhelník s vykřičníkem

Zde je vždy třeba zkontrolovat, s jakou další kontrolkou svítí, protože jde o doplňkovou kontrolku. Upozorňuje na závažnost problému – žlutá barva signalizuje varování, červená znamená vážné ohrožení.
Archiv

Co znamená Oranzovy Vykricnik v autě

Tato kontrolka se objevuje jen na některých autech, signalizuje problém. Bývá spojena s další kontrolkou, upřesňující problém – třeba i něco tak vážného, jako kriticky nízký tlak oleje v motoru, anebo třeba jen nedovřené dveře. Oranžová varianta této kontrolky může, ale také nemusí, signalizovat méně závažný problém.

Co znamená červená kontrolka

Kontrolky na palubní desce najdeme ve třech barvách, stejně jako na semaforu: Zelená – „můžeš jet“ (= funkčnost systému) Oranžová – „pozor“ (= varování před potenciálním problémem) Červená – „stůj“ (= upozornění na již vzniklý problém vyžadující vaši pozornost)
Archiv

Co je to EPC v autě

Kontrolkou EPC disponují pouze benzínová auta a vždy se krátce rozsvítí při nastartování auta. Pokud kontrolka bliká nebo svítí i po nastartování, značí to problém s motorem a při jízdě se motor přepne do nouzového režimu. Je na místě návštěva servisu a odstranění závady.

Co je to ESP v autě

Elektronický stabilizační program, označovaný zkratkou ESP z anglického Electronic Stability Program, je rozšíření funkce systémů ABS a ASR. Program pomáhá stabilizovat automobil pomocí přibrzdění některého z kol a omezením výkonu motoru (tedy snížením kroutícího momentu) například při rychlém průjezdu zatáčkou.

Jak daleko dát trojúhelník

Podle pravidel má stát výstražný trojúhelník na běžné silnici minimálně 50 metrů za autem.

Co je červený vykřičník

Výstražné vykřičníky upozorňují na nedostatečné rozlišení fotografií. Fotografie s vykřičníkem není vhodná pro perfektní výsledek, resp. je možné ji vytisknout jen ve snížené kvalitě. Ideální je nemít u vložených fotek žádné výstražné vykřičníky.

Co je oranžová kontrolka motoru

Oranžová kontrolka motoru značí nesprávné spalování paliva. Příčin může být celá řada – od vadné lambda sondy až po vstřikovače či EGR ventil. Někdy může kontrolku doprovázet i přepnutí motoru do nouzového režimu. Můžete pokračovat v jízdě, ale co nejdříve navštivte autoservis, kde závadu odhalí.

Co je kontrolka EPS

Co je kontrolka EPC EPC je zkratka pro Electronic Power Control, tedy elektronická regulace výkonu motoru. Kontrolka EPC je tedy ukazatelem, zda je v pořádku elektronika motoru. Kontrolku najdete pouze u benzínových motorů, u dieselových motorů ji nahrazuje symbol žhavicí spirály.

Co znamená kontrolka EPS

Kontrolka EPC

Kontrolkou EPC disponují pouze benzínová auta a vždy se krátce rozsvítí při nastartování auta. Pokud kontrolka bliká nebo svítí i po nastartování, značí to problém s motorem a při jízdě se motor přepne do nouzového režimu. Je na místě návštěva servisu a odstranění závady.

Co je to EPC

EPC je zkratka pro Electronic Power Control, tedy elektronická regulace výkonu motoru. Kontrolka EPC je tedy ukazatelem, zda je v pořádku elektronika motoru. Kontrolku najdete pouze u benzínových motorů, u dieselových motorů ji nahrazuje symbol žhavicí spirály.

Co je to ABS

ABS je zkratka pro Anti-lock Brake System, to znamená protiblokovací systém. Jde o systém aktivní bezpečnosti vozidla, který funguje tak, že zabraňuje zablokování kola při brzdění a tím ztráty tzv. adheze – přilnavosti mezi kolem a vozovkou.

Jak vytáhnout člověka z auta

Jak na toOdepněte nebo přestřihněte bezpečností pás.Zkontrolujte, zda nejsou dolní končetiny zaklíněné pod pedály.Provlékněte ruce pod pažemi postiženého tak, abyste mohli uchopit jeho paži.Vždy se pokuste uchopit neporaněnou nebo méně poraněnou horní končetinu.Úchop provádějte oběma vašima rukama.

Kdy pouzit výstražný trojúhelník

Podle něj řidič vozidla, které je trojúhelníkem povinně vybaveno, jej musí užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.

Co znamená vykřičník za větou

Vykřičník v závorkách užitý uvnitř věty vyjadřuje údiv, upozornění, nesouhlas. Vykřičník se dává do závorek bez mezer, závorky se od okolních slov oddělují mezerou, např.: Hráč byl během pár minut dvakrát (!) vyloučen.

Co znamená a off v autě

Pokud oranžově svítí symbol vozu s nápisem OFF, znamená to, že je deaktivována kontrola trakce (ASR).

Co znamenají všechny kontrolky v autě

Napovědět by nám měla barva signalizace – žluté a oranžové značí drobnou závadu či nedostatek, červené závažnější problém, se kterým bychom neměli pokračovat v jízdě. Naopak zelené kontrolky značí, že je funkce v chodu – například světla, tempomat či zvolený jízdní režim.

Co je kontrolka ASR

O činnosti systému ASR informuje oranžová kontrolka na přístrojové desce. Při startování by se měla tato kontrolka na krátkou chvíli rozsvítit a poté zhasnout. Pokud kontrolka i nadále svítí, je systém ASR nefunkční (závada, vypnutí prostřednictvím tlačítka ESP) a řidič se na něj tedy nemůže spolehnout.

Co znamená EPC v autě

Kontrolka EPC

Pokud kontrolka bliká nebo svítí i po nastartování, značí to problém s motorem a při jízdě se motor přepne do nouzového režimu. Je na místě návštěva servisu a odstranění závady. Pokud kontrolka nesvítí vůbec, může to znamenat problém na řídicí jednotce motoru.

Co znamená kontrolka motoru

Kontrolka motoru je indikátor signalizace poruchy výkonu motoru či s ním spjatých systémů. V moderních automobilech informuje o systému zapalování nebo selhání automatického přenosu, změně v otáčkách motoru po určité době nebo ve spalovací směsi a tak dále.

Co znamená kontrolka auta ve smyku

Pokud symbol vozu ve smyku oranžově bliká, stabilizační systém ESC nebo ASR právě zasahuje. KDyž kontrolka oranžově trvale svítí, informuje o závadě stabilizačních systémů ESC nebo ASR. Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte však neprodleně pomoc servisu.

Co to znamená ESP

Elektronický stabilizační program, označovaný zkratkou ESP z anglického Electronic Stability Program, je rozšíření funkce systémů ABS a ASR. Program pomáhá stabilizovat automobil pomocí přibrzdění některého z kol a omezením výkonu motoru (tedy snížením kroutícího momentu) například při rychlém průjezdu zatáčkou.

Co je to ASR

Systém regulace prokluzu kol, běžně označovaný zkratkou ASR (z anglicky Anti-Slip Regulation), je v automobilní technice dodatečné zařízení v hnací soustavě, které zabraňuje protáčení hnacích kol, a to ve všech rychlostech. Tím zajišťuje stabilitu a ovladatelnost při akceleraci.

Co dělat při nehodě na dálnici

na dálnici odneste trojúhelník 100 metrů od nehody, zkontrolujte všechny ostatní účastníky nehody, v naléhavých případech poskytněte první pomoc. Současně volejte 112 a pokračujte podle pokynů operátora linky.

Previous Post
Kam umístit tepelné čerpadlo země voda?
Next Post
Co tvrdi Platón o dusi?