Co může dělat filozof?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co může dělat filozof?

Co může dělat filozof?

Kde se uplatní filozof

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.
Archiv

Co můžu dělat po Filozofické fakultě

Víme však, že absolventi Filozofické fakulty jsou také úspěšní podnikatelé, velká část našla uplatnění v médiích – v novinách i v České televizi či rozhlase, hojně se uplatňují na pozicích úředníků, ve školství a v kulturně vzdělávacích institucích.

Kam po filozofii

Enormní zájem o studium psychologie a dalších exkluzivních oborů potvrzuje i proděkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jana Králová: „Mezi nejžádanější obory patří psychologie, andragogika, arabistika a filmová věda. Všechno to jsou obory, na něž je přijímáno méně než deset procent uchazečů.

Co to je filozofie

Filozofie (ve stylově příznakové podobě také filosofie, původem z řeckého φιλοσοφία, filosofía, „láska k moudrosti“) je systematické, racionální a kritické studium obecných a základních otázek, jako jsou otázky existence, rozumu, poznání, hodnot, mysli a jazyka.

Proč studovat na Filozofické fakultě

Obory filozofické fakulty se, stejně jako celá Masarykova univerzita, pravidelně umisťují na předních příčkách žebříčků kvality českých i světových univerzit; například studijní program Anglický jazyk a literatura patří podle prestižního hodnocení QS World University Rankings již několik let mezi 300 nejlepších …

Co je to humanitní obor

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem „duchovní věda“ pochází z němčiny a tam zas původně z anglického „Moral sciences“.

Jak začít s filozofií

Pokud jste nikdy nečetli žádné filosofické dílo a netušíte, kde začít, zkuste Meditace o první filosofii. Mé anglické vydání má bez předmluvy a dodatků pouhých 52 stran, přičemž pokud se zaměříte jen na první dvě meditace (po nich kvalita upadá), dostanete se na pouhých 12 stran textu.

Co stojí na počátku každé filosofie

Důvody ke vzniku filosofie

začínáme se ptát: Jaký to má všechno smysl Co to a to znamená Proč vůbec něco je Jaký je svět ve skutečnosti

Proč vznikla filozofie

Vznik. Řecká filozofie vzniká jako způsob racionálního uvažování a argumentování o otázkách o původu světa, o dobru a zlu, o postavení člověka, o povaze společnosti a podobně, na něž předtím odpovídal mýtus.

Jak se dostat na FHS

Aktuální dopravní spojení:tramvaj č. 17 (zastávka Trojská, pak cca 800 m pěšky)112 (zastávka Trojská/Povltavská, pak cca 700-800 m pěšky)187 (zastávka Pelc-Tyrolka, pak cca 400 m pěšky)201 (zastávka Kuchyňka, pak cca 500 m pěšky)

Co patří do Humanitnich věd

Mezi humanitní vědy se podle Ministerstva školství ČR řadí následující podskupiny oborů a samotné odbory:Historické vědy a archeologie. historie. archeologie.Filologické vědy. cizí jazyky a kultury.Filozofické vědy, etika a teologické vědy. systematická filozofie.Vědy o kultuře a umění teorie a dějiny kultury.

Jak lze filosofii vymezit vůči vede

α (sofía moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika). Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy.

Co je předmětem filozofie

Předmětem filosofie je celá skutečnost (svět, vesmír, universum), včetně člověka, cílem pak vidění světa vcelku, odhalení jeho řádu, smyslu života a světa pro člověka.

Co je humanitní vzdělání

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem „duchovní věda“ pochází z němčiny a tam zas původně z anglického „Moral sciences“.

Co je humanitní zaměření

Cílem humanitního zaměření je zprostředkovat pohled na vývoj a psychologii člověka a práci s osobností. Klademe důraz na rozvoj chápání souvislostí a kritického a tvořivého myšlení v oblasti výchovy, vzdělávání, právní a sociální práce.

Co řeší Dějiny filosofie

filosofie dějin (MSgS) je filosofická disciplína, jež zkoumá nejzákladnější, nejvšeobecnější a nejhlubší problémy dějin společnosti, jejich poznání a hodnocení. Ve starověku byly filosoficko-dějinné úvahy nerozčleněnou součástí prací historiků, politiků, filosofů a náboženských myslitelů.

Co je cílem filozofie

Předmětem filosofie je celá skutečnost (svět, vesmír, universum), včetně člověka, cílem pak vidění světa vcelku, odhalení jeho řádu, smyslu života a světa pro člověka.

Jak vznikla filozofie

Filosofie vzniká v řeckých osadách na pobřeží Malé Asie, tedy v dnešním Turecku a na přilehlých ostrovech (vyhledejte si na mapách Mílétos, Efesos, Kolofón, ostrov Samos). Tím se myslí, že právě z těchto sídel pocházeli nejstarší myslitelé považovaní za filosofy.

Jaké jsou humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další programy a obory lze studovat na 54 fakultách veřejných vysokých škol.

Co se vyplatí studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví

Co nejlépe studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví

Jaké obory jsou perspektivní

Perspektivní obory jsou především technologické a přírodovědné obory, ale nejen. Společnost pořád bude potřebovat kvalitní ekonomy, právníky, ale také psychology nebo sociology. Pozor ale na to slůvko kvalitní – u nás na vysokých školách obecně studuje příliš mnoho studentů, kteří nebyli „vyselektováni“ na kvalitu.

Jaké obory se vyplatí studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví

Jaký obor si vybrat

7 tipů, jak si vybrat oborSeznamte se, vaše já Vezměte si tužku a papír a zkuste si odpovědět na následující otázky: Které předměty ve škole vám jdou a zároveň vás bavíJak vidíte svou budoucnostPtejte se kolem sebe.Projděte si nabídku oborůNezapomínejte na své pocity.Vystupte z dnešní reality.Podejte to!

Jak si vybrat co chci studovat

7 tipů, jak si vybrat oborSeznamte se, vaše já Vezměte si tužku a papír a zkuste si odpovědět na následující otázky: Které předměty ve škole vám jdou a zároveň vás bavíJak vidíte svou budoucnostPtejte se kolem sebe.Projděte si nabídku oborůNezapomínejte na své pocity.Vystupte z dnešní reality.Podejte to!

Previous Post
Kam umístit tepelné čerpadlo země voda?
Next Post
Co tvrdi Platón o dusi?