Kam po filozofii?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kam po filozofii?

Kam po filozofii?

Co dělat po studiu filozofie

Absolventi: Ti, kdo vystudují filozofii, se nejčastěji uplatňují ve školství, hlavně na středních školách (zde vyučují předmět ZSV). Doktorandi mohou vyučovat na vysokých školách nebo pracovat jako vědečtí pracovníci. Mnohem širší uplatnění mají ti, kdo spolu s filozofií vystudovali jiný obor. Více informací zde.

Co může dělat filozof

Filozof je člověk, který se zabývá soustavným, racionálním a kritickým zkoumáním skutečnosti, světa a člověka, případně toho, co přesahuje (metafyzika). Hledá pravdivé poznání, smysl a dobrý život prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse.

Co zkoumá filozofie

Filozofie (ve stylově příznakové podobě také filosofie, původem z řeckého φιλοσοφία, filosofía, „láska k moudrosti“) je systematické, racionální a kritické studium obecných a základních otázek, jako jsou otázky existence, rozumu, poznání, hodnot, mysli a jazyka.

Co vedlo ke vzniku filozofie

Důvody ke vzniku filosofie

mýtus -staví se na základě příkazů a zákazů, vychází z každodenní skutečnosti, předkládá člověku „hotovou“ moudrost, znalost vztahující se k životu; je více protkán emocemi; nevytváří reflexi činů

Kde pracuje filozof

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.

Co se vyplatí studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví

Co je úkolem filosofa

Klade otázky po základu, smyslu, podstatě, porozumění a osvojení světa jako celku, a místa člověka a ducha v něm. Usiluje o vidění světa v souvislostech. Základní disciplíny : Ontologie, gnozeologie, logika, etika, estetika, filosofická antropologie.

Proč vznikla filozofie

Vznik. Řecká filozofie vzniká jako způsob racionálního uvažování a argumentování o otázkách o původu světa, o dobru a zlu, o postavení člověka, o povaze společnosti a podobně, na něž předtím odpovídal mýtus.

Co je to Sofistika

Dnes je sofista hanlivé označení člověka, který provozuje sofistiku, tj. záměrně používá klamavé a logicky nekorektní úsudky a argumenty k vyvozovaní chybných závěrů, kterými zdánlivě dokazuje něco nesprávného, nepravdivého.

Co je to Stoicismus

Stoicismus je starý filosofický směr, jehož zakladatelem byl řecký filosof Zénon z Kitia. Hlavním krédem stoiků bylo žít ctnostně v souladu s přírodou i s rozumem. Slávu a bohatství považovali stoici za povrchní a snažili se o dosažení duševního klidu bez materiálních zbytečností.

Jak se píše filozofie

V základu slova filein se vyskytuje „i“, které je respektováno i po převzetí slova do českého jazyka. Proto je výraz filozofie (případně filosofie) nutné psát s výhradně s „i“ v základu slova. To stejné platí i pro slova odvozená a příbuzná, s „i“ píšeme i např. slova: filozof, filozofický, filozofovat apod.

Co nejlépe studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví

Jaké obory jsou perspektivní

Perspektivní obory jsou především technologické a přírodovědné obory, ale nejen. Společnost pořád bude potřebovat kvalitní ekonomy, právníky, ale také psychology nebo sociology. Pozor ale na to slůvko kvalitní – u nás na vysokých školách obecně studuje příliš mnoho studentů, kteří nebyli „vyselektováni“ na kvalitu.

Kdo založil filozofii

Tháles z Milétu- zakladatel školy, vychytralý obchodník- zbohatl na olivách, vzdělaný- předpověděl zatmění Slunce 585 př. n.l., výšku pyramid podle jejich stínu, matematická pravidla. Je označován za zakladatele filozofie- jako první si položil otázky „Kdo jsme a kde jsme“.

Jakou školu založil Sokrates

ŠKOLA HÉDONICKÁ

Někdy se můžeme setkat také s názvem kyrénská škola. Je protipólem školy kynické. Zakladatelem je žák Prótagora a Sókrata Aristippos z Kyrény.

Kdo patří mezi Sofisty

Můžeme snad předpokládat, že mezi sofisty byli jak vážní myslitelé, tak také lidé bez skrupulí, ochotní hájit kohokoli a cokoli. Většinou asi působili jako profesionální učitelé, advokáti a popularizátoři.

Co je to cynismus

Za hlavní ctnosti považuje střídmost, soběstačnost a izolaci od společnosti, všechno kromě dosažení ctnosti jsou věci lhostejné. Prohlašuje, že neexistuje nějaké obecné dobro a zlo, ale pouze skutky, které pomáhají či brání dosáhnout ctnosti.

Co je to stoický klid

Z Wikina. Zachovávat v životě stoický klid znamená, že se nesnažíme měnit věci (trápit nad věcmi), které se ovlivnit nedají. A naopak – je třeba svoji energii věnovat tomu, co změnit můžeme.

Jaké obory se vyplatí studovat

5 nejperspektivnějších studijních směrů podle zaměstnanosti a platuZdravotnictví a medicínský výzkum. Zdravotnictví není překvapením.Moderní technologie.Informační technologie a počítačová věda.Byznys a management.Finance, ekonomika a bankovnictví

Jaký obor si mám vybrat

7 tipů, jak si vybrat oborSeznamte se, vaše já Vezměte si tužku a papír a zkuste si odpovědět na následující otázky: Které předměty ve škole vám jdou a zároveň vás bavíJak vidíte svou budoucnostPtejte se kolem sebe.Projděte si nabídku oborůNezapomínejte na své pocity.Vystupte z dnešní reality.Podejte to!

Jak zemřel Aristoteles

Roku 322 př. n. l., po smrti Alexandra Velikého, byl Aristoteles v rámci reakce proti Alexandrovi obviněn z rouhání bohům a odsouzen, takže odešel do vyhnanství do Chalkidy, odkud pocházela jeho matka a kde v následujícím roce zemřel.

Jak zemřel Platón

Byl souzen a díky zmanipulovanému veřejnému mínění byl odsouzen k trestu smrti (otrava jedem). Bylo mu navrhnuto, aby Athény opustil, to ale odmítl. Byl otráven bolehlavem (postupné odumírání těla), zemřel mezi svými žáky. Platon byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Čím se proslavil Platón

Do dějin se nesmazatelně zapsal jako zakladatel idealistické filozofie. Všeobecně známý je např. pojem 'platonická láska', čistý vztah dvou duší neposkvrněný jakoukoliv implementací animálních pudů. Bohužel v tomto pojmu zůstal Platón částečně nepochopen.

Co je to Sofista

Dnes je sofista hanlivé označení člověka, který provozuje sofistiku, tj. záměrně používá klamavé a logicky nekorektní úsudky a argumenty k vyvozovaní chybných závěrů, kterými zdánlivě dokazuje něco nesprávného, nepravdivého.

Co je Kynik

Přívrženci směru (kynikové) opovrhovali konvencemi běžného života i vymoženostmi civilizace, upřednostňovali skromnost a jednoduchost, snažili se vystačit si s minimem věcí.

Previous Post
Čím se měří tloušťka?
Next Post
Co je oranžová kontrolka motoru?