Kdo jmenuje hejtmany?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdo jmenuje hejtmany?

Kdo jmenuje hejtmany?

Kdo jmenuje hejtmana

Hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá. Hejtman zastupuje kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření.

Jak se jmenuje hejtman Jihočeského kraje

Novým jihočeským hejtmanem se v úterý stal Martin Kuba (ODS). Na ustavujícím povolebním zasedání jej podpořilo 30 zastupitelů z 55. Kuba se stává čtvrtým jihočeským hejtmanem v historii.

Jak se jmenuje hejtman Prahy

Seznam

Kraj Hejtman(ka) Nástup do funkce
Hlavní město Praha Bohuslav Svoboda (primátor hl. m. Prahy) 2023
Středočeský kraj Petra Pecková 2020
Jihočeský kraj Martin Kuba 2020
Plzeňský kraj Rudolf Špoták 2022

Jak se jmenuje hejtman Jihomoravského kraje

Seznam

Č. Jméno Nástup do úřadu
1. Stanislav Juránek 20. prosince 2000
2. Michal Hašek 21. listopadu 2008
3. Bohumil Šimek 16. listopadu 2016
4. Jan Grolich 11. listopadu 2020

Kdo může odvolat hejtmana

Do funkce ho jmenuje (resp. odvolává) hejtman s předchozím souhlasem ministra vnitra. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí. Vedoucí odborů jmenuje a odvolává na návrh ředitele rada kraje.

Jak se jmenuje hejtman Plzeňského kraje

Seznam

Č. Jméno Nástup do úřadu
4. Václav Šlajs 27. ledna 2014
5. Josef Bernard 21. listopadu 2016
Marcela Krejsová 8. června 2020
6. Ilona Mauritzová 12. listopadu 2020

Kdo je hejtman Ústeckého kraje

Seznam

Č. Jméno Nástup do úřadu
1. Jiří Šulc 22. prosince 2000
2. Jana Vaňhová 26. listopadu 2008
3. Oldřich Bubeníček 20. listopadu 2012
4. Jan Schiller 16. listopadu 2020

Jak se jmenuje pražský primátor

Jeho úkolem je především zastupovat hlavní město Prahu navenek. Pražský primátor je jedním ze sedmi držitelů klíčů od korunní komory ve svatovítské katedrále, v níž jsou uchovávány české korunovační klenoty. Současným pražským primátorem je Bohuslav Svoboda z Občanské demokratické strany.

Jak se jmenuje hejtman kraje Vysočina

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
1. František Dohnal 7. prosince 2004
2. Miloš Vystrčil 14. listopadu 2008
3. Jiří Běhounek 18. listopadu 2020
4. Vítězslav Schrek úřadující

Kdo stojí v čele kraje

Hejtman reprezentuje kraj navenek. Spolu se svým zástupcem je volen zastupitelstvem a oba zodpovídají zastupitelstvu za výkon své funkce.

Kdo vede kraj

Ten, kdo zastupuje kraj navenek, se nazývá hejtman. Pokud hejtman není přítomen, zastupuje ho náměstek hejtmana. Hejtmana a náměstky volí zastupitelstvo z řad svých členů, zastupitelům také odpovídají za výkon své funkce. Ředitel stojí v čele krajského úřadu a je zaměstnancem kraje.

Kdo je hejtman Karlovarského kraje

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
3. Martin Havel 22. listopadu 2016
4. Jana Mračková Vildumetzová 31. prosince 2019
5. Petr Kubis 14. prosince 2020
6. Petr Kulhánek úřadující

Jak se jmenuje hejtman Moravskoslezského kraje

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
2. Jaroslav Palas 9. listopadu 2012
3. Miroslav Novák 10. listopadu 2016
4. Ivo Vondrák 8. června 2023
5. Jan Krkoška úřadující

Jak se jmenuje hejtman Libereckého kraje

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
4. Martin Půta úřadující

Kdo řídí Prahu

Jeho úkolem je především zastupovat hlavní město Prahu navenek. Pražský primátor je jedním ze sedmi držitelů klíčů od korunní komory ve svatovítské katedrále, v níž jsou uchovávány české korunovační klenoty. Současným pražským primátorem je Bohuslav Svoboda z Občanské demokratické strany.

Jak se jmenuje primátor Ostravy

Jan DohnalOstrava / Starosta

Jak se jmenuje hejtman Zlínského kraje

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
2. Libor Lukáš 12. listopadu 2008
3. Stanislav Mišák 2. listopadu 2016
4. Jiří Čunek 10. listopadu 2020
5. Radim Holiš úřadující

Kdo vede krajský úřad

V čele krajského úřadu stojí ředitel; i ten je zaměstnancem kraje. Ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Do funkce ho jmenuje (resp. odvolává) hejtman s předchozím souhlasem ministra vnitra.

Kdo stojí v čele obce

Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele obecního úřadu.

Co schvaluje rada kraje

Rada kraje připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva. Zabezpečuje hospodaření kraje podle schváleného rozpočtu, rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech kraje, uzavírá nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčkách. Aby usnesení rady kraje bylo platné, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina členů rady.

Kdo je hejtman Ostravy

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
4. Ivo Vondrák 8. června 2023
5. Jan Krkoška úřadující

Kdo je Vondrak

dubna 1959 Ostrava) je český profesor a inženýr, od října 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2016 zastupitel Moravskoslezského kraje, v letech 2016 až 2023 hejtman Moravskoslezského kraje, v letech 2010 až 2016 rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, od února 2022 do února 2023 …

Jak se jmenuje hejtman Ústeckého kraje

Seznam

Č. Jméno Nástup do úřadu
1. Jiří Šulc 22. prosince 2000
2. Jana Vaňhová 26. listopadu 2008
3. Oldřich Bubeníček 20. listopadu 2012
4. Jan Schiller 16. listopadu 2020

Co je SLK

Starostové pro Liberecký kraj (zkratka SLK) je české regionální politické hnutí, které vzniklo před krajskými volbami v roce 2008, aby prosadilo efektivnější a transparentnější nakládání s krajskými prostředky a zajistilo rovnoměrný rozvoj celého Libereckého kraje.

Co je to starosta

Starosta je ze své funkce členem rady obce a zároveň stojí v čele obecního úřadu. Zákoník práce se na něj nevztahuje. Starostovi jsou svěřeny zejména tyto pravomoci: odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.

Previous Post
Co je Neprime Slunce?
Next Post
Jak oživit tužkové baterie?