Jak jsou v listině charakterizována základní práva a svobody?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak jsou v listině charakterizována základní práva a svobody?

Jak jsou v listině charakterizována základní práva a svobody?

Jaká jsou základní práva a svobody občanů

Jsou deklarována základní osobní práva (právo na život, nedotknutelnost osoby, svoboda pohybu, svoboda projevu…), sociální práva (právo na vzdělání, na ochranu zdraví, na příznivé životní prostředí…), politická práva (právo shromažďovat se, sdružovat se, petiční právo…), práva národnostních a etnických menšin apod.

Jak správně citovat Listinu základních práv a svobod

Citace dle ISO 690:

Listina základních práv a svobod jako součást právního řádu ČR [online]. Plzeň, 2011 [cit. 2023-06-18]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ltx9mm/.

Jak vznikla Listina základních práv a svobod

Návrh ústavního zákona Listiny základních práv a svobod byl Federálnímu shromáždění předložen dne 8. ledna 1991. Jednalo se o spojení návrhu Slovenské národní rady a návrhu České národní rady, které do jednotné podoby zpracovala ústavní komise Federálního shromáždění.

Jaké jsou základní lidská práva

Všeobecná deklarace lidských práv – zjednodušené znění všech článků

1 Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.
16 Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny.
17 Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven.
18 Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Z jakého dokumentů vychází Listina základních práv a svobod

Listina vychází ze základních dokumentů mezinárodního práva v této oblasti, jako jsou např. Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Co to je listina

Listina (lat. diploma, charta, littera, něm. Urkunde) je obecně jakýkoliv písemný úřední dokument. Při konkrétnější definici je listina písemné svědectví o právním jednání s právní platností.

Na jaké části se Listina základních lidských práv a svobod deli

Hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení.

Kde najdeme Listinu základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod. jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.

Co tvoří Listinu základních práv a svobod

Listina se skládá ze 44 článků členěných do šesti hlav. Nacházíme v ní základní lidská práva a svobody, politická práva, dále hospodářská, sociální a kulturní práva, práva národnostních a etnických menšin a práva na soudní a jinou právní ochranu.

V jakém vztahu je k ústavě Listina základních práv a svobod

9. Listina základních práv a svobod. Listina základní práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. To je proto, že Ústava ČR sama neobsahuje základní práva a svobody, které patří k základní znakům demokratického státu, který se deklaruje jako právní stát.

Jaké svobody jako občané ČR máme

základní politická práva jako je svoboda projevu, shromažďování a sdružování, právo na informace a právo petiční. pouze občanům patří volební právo, právo zakládat politické strany a být jejich členy nebo právo postavit se na odpor, pokud by byl ohrožen demokratický řád (Listina, čl. 20-23).

Kde se nachází Listina základních práv a svobod

2/1993 Sb.). Listina základních práv a svobod je vedle Ústavy ČR a dalších ústavních zákonů součástí ústavního pořádku České republiky (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.). Listina se skládá ze 44 článků členěných do šesti hlav.

Previous Post
Co je Swift Česká spořitelna?
Next Post
Kdo se narodil v Kroměříži?