Co je podstatou demokracie?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je podstatou demokracie?

Co je podstatou demokracie?

Co patří do demokracie

Demokracie (řecky ,Δημοκρατία doslovně „vláda lidu“) je forma vlády, v níž o výkonu státní (obecní, krajské atd.) moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Způsob, jak občané své mínění v demokratickém státě uplatňují, určuje ústava.

Co to je přímá demokracie

Přímá demokracie označuje demokratickou formu vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování.

Co je to liberální demokracie

Liberální demokracie zásadně prosazuje volební právo bez ohledu na rasu, pohlaví či majetek jednotlivce. Dříve bylo v zemích, které byly považované za liberální demokracie, volební právo omezenější. Existoval také zákon přikazující registraci voličů před tím, než půjdou volit.

Co to je demokratizace

Demokratizace je proces přechodu stávajícího politického režimu v daném státě směrem k demokracii. Může se jednat o přechod z autoritářského režimu k plné demokracii, přechod od autoritářského politického systému k částečné demokracii nebo přechod od polo-autoritářského politického systému v systém demokratický.

Jaké jsou 4 pilíře demokracie

Čtyři pilíře zelené politiky (také čtyři pilíře strany zelených) je základní prohlášení zelené politiky. Definuje tento politický směr jako kombinaci čtyř společenských vlivů – mírového hnutí, hnutí za občanská práva, hnutí za ochranu přírody, a dělnického hnutí.

Jak Delime demokracii

Přímá demokracie, jednostupňová, v níž lid je svrchovaným tělesem a vykonává svou moc přímo sám bez zástupců. Nepřímá (zastupitelská, reprezentativní) demokracie, je taková forma vlády, v níž lid vykonává moc skrze své volené zástupce, případně prostřednictvím jimi volených zástupců (orgánů) u vícestupňové.

Co to je nepřímá demokracie

Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie.

Co to je referendum

Referendum (z latinského referendus, které znamená „věc, o níž má být podána zpráva“), někdy též plebiscit, česky také všelidové hlasování, je rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných.

Co to je neoliberalismus

V současné době se termín neoliberalismus používá k definování takových ekonomický strategií, které se snaží dosáhnout politiky volného trhu. Teorie neoliberalismu zastává názor, že bez zásahu státu dosáhne trh efektivity, hospodářského růstu, distribuce příjmů a technologického pokroku úplně sám.

Co je to liberální výchova

V liberální výchově je dítě ponecháno samo sobě. Nejsou mu dány jasné hranice, vše je v podstatě dovoleno a za nic se nemusí zodpovídat. Neplatí jasná pravidla a řád. Výchova je v podstatě omezena na náhodné zákazy a příkazy, někdy něco platí a jindy ne.

Jaké jsou 3 pilíře demokracie

V demokratickém právním státě existuje vyvážený systém tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní. Demokratický, svobodný systém věnuje velkou pozornost ústavním pojistkám, které omezují moc státu a zabraňují zneužití moci ve sféře lidských práv.

Jak dělíme moc ve státě

Gewaltenteilung) je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě: zákonodárná moc (legislativa) výkonná moc (exekutiva) soudní moc (judikativa či justice)

Kdo řídí chod státu

Vláda. Vláda je kolektivní orgán výkonné moci, který je jmenován hlavou státu.

Jak funguje zastupitelská demokracie

Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie.

Kdy bylo v ČR referendum

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii proběhlo 13. a 14. června 2003. Přes 77 % hlasujících (41,73 % ze všech oprávněných voličů) členství podpořilo, Česko tak do EU vstoupilo 1.

Kdy je referendum závazné

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Pokud se místní referendum koná z iniciativy zastupitelstva, nesmí den konání připadnout do následujícího funkčního období.

Jaké jsou styly výchovy

Jednotlivé stylyAutokratický styl.Liberální styl.Demokratický styl.Jiné dělení

Jak na Respektujici vychovu

Když to zjednoduším, chovat se k dítěti s respektem znamená neříkat a nedělat mu nic, co bychom si nedovolili vůči dospělému. Naomi Aldortová to ve své knize Vychováváme děti a rosteme s nimi vyjádřila velmi dobře: „Chovejte se k dítěti jako k sobě rovnému, ale buďte si vědomi jeho limitů. “

Jak se dělí moc

Gewaltenteilung) je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě: zákonodárná moc (legislativa) výkonná moc (exekutiva) soudní moc (judikativa či justice)

Jaké máme moci

Gewaltenteilung) je princip politického uspořádání, který rozlišuje trojí typ moci ve státě: zákonodárná moc (legislativa) výkonná moc (exekutiva) soudní moc (judikativa či justice)

Co to je exekutiva

Moc výkonná neboli exekutiva, je jednou ze tří složek dělby moci. Spolu s mocí zákonodárnou a s mocí soudní tvoří systém tří složek moci ve státě, které jsou vzájemně odděleny za účelem snížení rizika jejího zneužití.

Kdo má nejvyšší moc v ČR

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci. Skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně.

Kdo má nejvetsi moc v ČR

Prezident České republiky je hlavou státu a je volen v přímých volbách.

Co je přímá a nepřímá demokracie

Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie.

Kdo podepsal vstup do EU

Datum pro přijetí České republiky jako členského státu EU bylo stanoveno na 1. května 2004. Václav Klaus, tehdejší český prezident, spolu s Vladimírem Špidlou, tehdejším premiérem České republiky, v Aténách podepsali smlouvu o vstupu do EU.

Previous Post
Where is there a mini Eiffel Tower?
Next Post
Jak rikat Tomáši?