Co ovlivňují mořské proudy?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co ovlivňují mořské proudy?

Co ovlivňují mořské proudy?

Jak ovlivňují mořské proudy podnebí

Jednotlivé mořské proudy mají spolu s převládajícími větry zcela zásadní význam pro klima na planetě. Povrchové proudy se v oblasti rovníku ohřívají a nashromážděné teplo nesou do chladnějších oblastí. Tam ho pak předávají do ovzduší nad hladinou a vítr ho zanáší nad pevninu.
Archiv

Co pohání mořské proudy

Mezi hlavní příčiny proudění řadíme působení pravidelných větrů v atmosféře, odlišnou teplotu a salinitu (slanost) vody, slapové jevy a vlnění vyvolávající periodické proudy. Směr proudů je určen rozložením pevnin a oceánů, tvarem pobřeží, terénem mořského dna a rotací Země.
ArchivPodobné

Jaké jsou mořské proudy

Povrchové proudy

Povrchový proud je buď teplý (proudící od rovníku k některému z pólů) nebo studený (proudící z pólů k rovníku). Převážně ale přenášejí teplo od rovníku k pólům. Cirkulace vody (ale i větrů) se v posledních letech zvyšuje převážně u rovníku. Byť menší proudy jsou větry bržděny.

Co to je mořský proud

proud mořský – souvislý horizontální jednosměrný pohyb svrchní vrstvy oceánské vody, který je součástí cirkulačního systému, pro nějž je hlavním zdrojem hybnosti vítr v rámci všeobecné cirkulace atmosféry.
Archiv

Jaké jsou pohyby mořské vody

Nejčastějšími pohyby mořské vody jsou zejména mořské dmutí, vlnění a přesuny mořských proudů. Termín mořské dmutí souhrnně označuje pravidelně se opakující zvyšování (příliv) a snižování (odliv) hladiny moře. Jeho příčinou je gravitační síla Měsíce a Slunce.

Jak vznikají morske proudy

Rozlišují se povrchové a hlubinné proudy, které jsou mohutnější. Povrchové proudy vznikají důsledkem větrné činnosti a rotací Země. Působí zejména na hladině moří. Hlubinné proudy jsou způsobeny rozdíly ve slanosti a teplotě mořské vody.

Jak ovlivňuje zeměpisná šířka teplotu mořské vody

V zásadě se přenáší teplo z nižších zeměpisných šířek, kde je ho přebytek, do oblastí vyšších zeměpisných šířek, kde je deficit tepla. Na tepelné výměně se podílejí mořské proudy. Přenos tepla se ve vertikálním směru se realizuje konvekčním prouděním a turbulencí.

Čím jsou způsobeny mořské proudy

Rozlišují se povrchové a hlubinné proudy, které jsou mohutnější. Povrchové proudy vznikají důsledkem větrné činnosti a rotací Země. Působí zejména na hladině moří. Hlubinné proudy jsou způsobeny rozdíly ve slanosti a teplotě mořské vody.

Co ovlivnuje vlny

Závisí především na síle větru, době trvání a stabilitě směru jeho jednotlivých závanů, na celkové velikosti hladiny, na kterou působí (délka rozběhu) a hloubce vody. Vlny se navíc mohou navzájem sčítat nebo naopak zanikat rušením.

Jak dělíme mořské proudy

Rozlišují se povrchové a hlubinné proudy, které jsou mohutnější. Povrchové proudy vznikají důsledkem větrné činnosti a rotací Země. Působí zejména na hladině moří. Hlubinné proudy jsou způsobeny rozdíly ve slanosti a teplotě mořské vody.

Jak působí vlny na pobřeží

Vlny mají značnou setrvačnost, takže moře zůstává zvlněné, i když se vítr utiší, a mohou se šířit až na vzdálenost tisíců kilometrů. Tvar vlny se výrazně mění, když se vlna blíží ke břehu. Rotační pohyb částic vody se přibrzďuje o dno, zatímco u hladiny si rychlost uchovává.

Co může ovlivnit počasí

teplota vzduchu, stav oblačnosti, rychlost a směr větru, déšť, sněžení apod.) Změny počasí jsou způsobeny především zemskou rotací. Ohromné masy vzduchu a vody vlivem zemské rotace mají na severní polokouli tendenci pohybovat se ve směru hodinových ručiček.

Co ovlivnuje teplotu moře

Co má vliv na teplotu moře

Jsou to jednak faktory de facto neměnné, jako je tvar mořského dna nebo hloubka vody, a pak faktory, které se s časem mění. Sem patří zejména sluneční záření (které tvoří zdroj energie pro moře), a dále pohyblivost a promíchávání vody.

Který typ mořských proudů převládá v Indickém oceánu

Ekonomické charakteristiky. Vzhledem k absenci významných studených proudů (kromě Západního příhonu na jihu) dochází v Indickém oceánu pouze nízkému výlovu ryb (zejména krevety a tuňák).

Co vytváří vlny

Vlny jsou vyvolávány především větrem (eolické vlny) a mořskými proudy. Mimoto mohou být vyvolány i zemětřesením, sesuvem půdy nebo části ledovce do vody apod.

Kdy jsou největší vlny

Vysoké vlny se typicky tvoří právě v severním Atlantiku zejména v zimě, kdy se zde formují hluboké tlakové níže.

Co ovlivňuje vlny

Výška vln je nejčastějším měřítkem jejich velikosti. Závisí především na síle větru, době trvání a stabilitě směru jeho jednotlivých závanů, na celkové velikosti hladiny, na kterou působí (délka rozběhu) a hloubce vody. Vlny se navíc mohou navzájem sčítat nebo naopak zanikat rušením.

Co ovlivňuje počasí v ČR

Nejvíce,celoročně, území ČR ovlivňuje mořská polární vzduchová hmota – v létě přináší vlhké a chladné počasí, v zimě srážky sněhové nebo deštivé a přílivy kontinentálního polárního vzduchu z východu a severovýchodu – v létě přináší suchý a horký vzduch, v zimě mrazy.

Co ovlivňuje srážky

Teplota vzduchu ovlivňuje skupenství srážek, teplota půdy má přímý vliv na rychlost půdních procesů (humifikace, dekompozice, aj.). Teplota vzduchu společně s rychlostí větru a slunečním svitem ovlivňuje výpar.

Kdy je nejteplejší moře v Řecku

Nejteplejší moře je na ostrově vsrpnu a září, kdy teplota vody dosahuje krásných 25 stupňů. Na Santorini panuje dlouhé suché a velmi teplé léto sjen minimem srážek. I zima bývá na ostrově teplá.

Jaký je nejteplejší oceán na světě

Klimatické podmínky

Vzhledem ke své poloze je Indický oceán v průměru nejteplejším světovým oceánem. Podstatná část jeho plochy se nachází v tropickém nebo subtropickém podnebném pásu. Pro oblast na sever od rovníku je charakteristické monzunové podnebí.

Kde v ČR nejvíce prší

Nejsušší místo v Česku je Mostecká pánev, která je ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší místo v Mostecké pánvi jsou Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Nejdeštivější místo je Bílý Potok, kde spadne 1705 mm ročně. Nejdeštivější část roku je léto a nejsušší zima.

Kdy končí sezona v Řecku

Hlavní sezona trvá v Řecku od poloviny června do poloviny září, v tuto dobu je zde nejvíc turistů a také ceny jsou nejvyšší. Pokud chcete ušetřit a zároveň mít vysokou pravděpodobnost pěkného počasí, vydejte se do Řecka na konci dubna, v květnu, září nebo v říjnu.

Kdy je vhodné jet na koš

Hlavní sezona je v květnu a červnu, dále v září a říjnu.

Za léto je považován již květen, teploty pozvolna stoupají k 25 oC, nejžhavější je červenec a srpen, kdy Vás budou sužovat horka přes 30 oC, mohou se vyšplhat i na občasných 40 oC.

Jaký je nejteplejší moře

Mimo tato úctyhodná čísla patří Rudé moře mezi nejčistší (sedimenty ze dna nestoupají), nejslanější (někde dosahuje slanost až na úroveň 42 promile, tedy 42 gramů soli na 1 litr vody) a nejteplejší (nemá totiž žádný sladkovodní přítok) moře světa.

Previous Post
Jaké jsou příčiny ohrožení šimpanzů?
Next Post
Jak se pěstuje Pouštní růže?