Jak určit decil?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak určit decil?

Jak určit decil?

Jak najít ais

Hodnotu AIS daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Additional metrics“.

Jak najít Kvartil časopisu

Kvartily časopisů lze zjistit v Journal Citation Reports nebo ve Web of Science Core Collection. Přihlásit se můžete i přes Sign In, pokud máte heslo do Publons/Incites/Web of Science.
Archiv

Jak zjistit Kvartil časopisu Scopus

Jak zjistím kvartil časopisu v databázi Scopus Informace o tom, ve kterém časopisu se daný časopis nachází, najdete na Scimago Journal & Country Rank. Časopis najdete podle názvu nebo podle ISSN. Zde je zobrazen kvartil daného časopisu dle SJR – pro každý obor, ve kterém je časopis zařazen.

Co je Kvartil časopisu

Kvartil časopisu (Quartile)

Kvartil hodnotí časopis na vysoce prestižní po méně prestižní. Každý časopis je zařazen do žebříčku časopisů a jeho pozice závisí na míře prestiže. Od nejvyššího po nejnižší. Existují čtyři kvartily: Q1, Q2, Q3 a Q4.

Kde najdu impakt faktor

Pokud si chcete ověřit, zda časopis patří mezi tzv. impaktované časopisy, použijte databázi Journal Citation Reports. Nejpřesnější výsledky získáte, když budete časopis hledat pomocí hodnoty jeho ISSN čísla, které je jedinečné a nepřenosné. Samozřejmě lze použít i pouze název časopisu.

Jak zjistit impakt faktor časopisu

Výpočet impakt faktoru

IF je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků.

Co je to decil

kvartil (decil) oborové kategorie, které nejlépe věcně odpovídá hodnocený článek; k určení kvartilu (decilu) průměrný percentil časopisu vypočítaného ze všech oborových kategorií, v nichž se časopis nachází.

Jak hledat na Scopus

Vyhledávání časopisů v databázi Scopus

V levé liště si zvolte požadovaný typ dokumentu (např. „Journals“) a skrze horní vyhledávací pole zadejte požadovaný vědní obor. Vyfiltrované časopisy můžete také stáhnout. Zakšrtněte checkbox u všech časopisů najednou ("All") nebo jen u některých a klikněte na "Export to Excel").

Co jsou Decily

Decily jsou hod- noty rozdělující mzdy na deset dílů – od nejmenších do nejvyšších (první decil tedy ukazuje mzdu nízko placeného zaměstnance (jen 10 % bere méně než on) a naopak devátý decil je mzda vysoce placeného zaměstnance. Podílem krajních decilů získáme decilový poměr.

Co znamená impakt

on/with sth narazit, dopadnout na co, vrazitA large object impacted the Earth. Na Zemi dopadl velký objekt.

Jak se počítá impact factor

Výpočet impakt faktoru

IF je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků.

Jak se počítá percentil

Výsledný percentil pro každý konkrétní test je procento testů, které jsou na stejném nebo horším pořadovém místě jako tento test. Sečteme tedy, kolik testů dané varianty má stejný nebo horší bodový výsledek, tento součet vydělíme počtem všech testů v dané variantě a výsledný podíl vynásobíme číslem 100.

Jak se počítá Modus

Pokud máme soubor hodnot X = [2, 3, 1, 8, 8, 4, 8, 6, 2, 3], tak modus je hodnota, která je v tomto souboru zastoupena nejčastěji. Nejčastěji se v souboru nachází číslo 8, všechna ostatní čísla jsou tam méně často.

Jak citovat z Web of Science

Do JCR je možné vstoupit prostřednictvím Portálu elektronických zdrojů / Journal Citation Reports (PEZ) a to přímým přístupem z počítačů v síti UK nebo vzdáleným přístupem EZproxy. Také je možné vstoupit do JCR přímo z Web of Science v nabídce vpravo nahoře Products, nebo ze stránek https://jcr.clarivate.com/.

Jak citovat že Scopusu

Pro stažení dat z citační databáze Scopus označte (políčko vlevo) články, které chcete citovat a použijte Export. Po zobrazení nové obrazovky vyberte jako výstup RIS formát a klikněte na tlačítko Export. Po té se objeví okno s možností reference buď otevřít nebo uložit.

Co je 5% Kvantil

nebo v procentech v rozmezí 0-100 %) hodnot nepřesahuje. Je také možné říct, že kvantily jsou hodnoty, které dělí soubor seřazených (například naměřených) hodnot na několik zhruba stejně velkých částí. Příklad: výrok, že 90 % účastníků závodu mělo čas pod 2 hodiny, vlastně konstatuje, že 90.

Jak se počítá impakt faktor

Výpočet impakt faktoru

IF je definován jako poměr počtu citací registrovaných v posledním ukončeném roce na všechny články publikované v daném časopisu za předchozí dva roky k celkovému počtu všech těchto článků.

Co to je impakt

Impakt faktor tedy označuje jen průměrný počet citací, kterého v daném období docílil průměrně citovaný článek v daném časopise. Tento údaj tedy v žádném případě nehovoří o tom, že daný konkrétní článek v daném časopise skutečně takové citovanosti dosáhl.

Co znamená impact factor

Impakt faktor vyjadřuje průměrný počet citací článků sledovaného časopisu, vydaných za poslední dva roky. Pro výpočet impakt faktoru jsou používána citační data bibliografické a citační databáze Web of Science.

Jak se počítá Kvartil

Jak se vypočítá kvartil Setřídime soubor dat s n prvky a vybereme n/4-tý prvek jako kvartil Q1, n/2-tý prvek jako kvartil Q2 a 3n/4-tý prvek setříděného souboru dat jako kvartil Q3.

Co je to první Kvartil

Když chceme, aby byla čtvrtina hodnot pod a tři čtvrtiny nad, hovoříme o prvním kvartilu, druhý kvartil je pak medián a třetí kvartil znamená tři čtvrtiny pod a čtvrtina nad. Kvartily jsou tři a rozdělují hodnoty na čtyři části.

Jak se vypočítá průměr

Průměr Jedná se o aritmetický průměr a vypočítá se přidáním skupiny čísel a vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

Co to je modus

Modus je hodnota znaku, která má v daném souboru největší relativní (i absolutní) četnost.

Jak funguje Web of Science

Web of Science je bibliografická citační databáze přístupná online v prostředí World Wide Web. K dispozici je retrospektiva od roku 1980, aktualizace probíhá každý týden. Prostředky z grantu bude financována aktualizace až do roku 2003. Zakoupená retrospektiva již zůstane vlastníkům licenčních práv k dispozici.

Co je to Web of Science

Web of Science (WoS) je prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citačních ohlasů prací z mnoha světových vědeckých časopisů a konferencí z nejrůznějších oborů.

Previous Post
Jak se dělá kari koření?
Next Post
Co je dnes v Cernobylu?