Co je SÚRAO?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je SÚRAO?

Co je SÚRAO?

Co je Surao

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) vznikla 1. 6. 1997 jako státní organizace zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO).

V jaké fázi se nachází příprava výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Ve fázi záměru je i výstavba hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů na území ČR. Všechny činnosti spojené s přípravou tohoto úložiště, s jeho výstavbou, uváděním do provozu, provozem a jeho budoucím uza vřením jsou plně v kompetenci Správy úložišť radioaktivního odpadu ČR.

Jak využít jaderný odpad

Část vyhořelého paliva se přepracovává zpět na klasické jaderné palivo. Vysokoaktivní odpady, které zbudou po přepracování vyhořelého jaderného paliva, nebo samotné vyhořelé palivo, které se (zatím) nebude nijak zpracovávat, se uloží hluboko pod zem. Je to nejbezpečnější způsob, jak s ním naložit.

Co se děje s radioaktivním odpadem

Radioaktivní odpad se většinou ukládá do podzemních přípovrchových nebo hlubinných úložišť. Některé státy v minulosti také shazovaly nukleární odpad do moře, zejména do Atlantského oceánu.

Jak dlouho se rozkládá radioaktivní odpad

Nízkoaktivní jaderný odpad tvoří zbytky z radioaktivních provozů. Řadíme sem nářadí a ochranné oděvy nebo obaly, které přišly do kontaktu s radioaktivním materiálem, ale mají relativně krátký poločas rozpadu – zhruba 30 let.

Jak vypadá jaderné palivo

Palivové články, jež se vyjímají z reaktoru, vypadají analogicky jako kazety s čerstvým palivem. Jsou čisté a nepoškozené. Významný je ale rozdíl v radioaktivitě látek, které obsahují. Během provozu roste z téměř nuly postupně tak, jak narůstá množství produktů štěpení v jaderném palivu.

Jak se zbavit jaderného odpadů

Radioaktivní odpad se většinou ukládá do podzemních přípovrchových nebo hlubinných úložišť. Některé státy v minulosti také shazovaly nukleární odpad do moře, zejména do Atlantského oceánu.

Jak dlouho vydrží jaderné palivo

Čím dál, tím déle. Od momentu výroby palivového souboru se každá další zastávka jaderného paliva prodlužuje. Po dovezení do elektrárny pobývá ve skladu čerstvého paliva přibližně rok.

Kam s radioaktivním odpadem

Ostatní jaderné odpady, tedy odpady z výzkumu či odpady ze zdravotnictví, se skladují v bývalých dolech Richard u Litoměřic a dole Bratrství u Jáchymova. V České republice zodpovídá za skladování radioaktivních odpadů stát prostřednictvím instituce, která se jmenuje SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů).

Kdo dodava jaderné palivo

Již vloni v květnu ČEZ vybral nové dodavatele jaderných palivových souborů i pro jadernou elektrárnu Temelín. Dodávky od americké společnosti Westinghouse a francouzské společnosti Framatome budou realizovány taktéž od roku 2024.

Jak často se mění jaderné palivo

Část reaktoru, ve které je uloženo palivo a ve které probíhá štěpná reakce, se nazývá aktivní zóna. Vzniklé teplo se z aktivní zóny odvádí chladivem a slouží v parogenerátoru k vyrobě páry pro pohon turbogenerátoru elektrárny. Výměna paliva probíhá při zastaveném reaktoru zpravidla jednou za 1 až 1,5 roku.

Previous Post
Jak casto vyvážet septik?
Next Post
Jak napravit špatné držení těla?