Co to je pravidlo?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co to je pravidlo?

Co to je pravidlo?

Co to jsou pravidla

Co jsou pravidlaEditovat

Pro potřeby Wikislovníku je za pravidlo považován souhrn tematicky spolu souvisejících norem, které stanoví více či méně závazný postup v některé otázce. Rozeznáváme dva typy pravidel: závazná pravidla, doporučení.

Jak nahradit slovo podmínky

PodmínkyStav.status.situace.poměry.okolnosti.postavenípovolánízaměstnání

Proč dodržovat pravidla

Když dodržujeme společenská pravidla, děláme radost nejen druhým, ale i sobě. „Je to vzájemné. Člověk je tvor společenský, takže když vyšle pozitivno, pozitivno se k němu vrátí,“ zdůrazňuje Alena Špačková. Dodržování pravidel etikety má tak podle ní v moderní době rozhodně smysl.

Proč máme pravidla

Proč jsou tu pravidla Pravidla umožňují lidem účinné dosahování jejich cílů. Jsou tu proto, abychom dokázali dosahovat svých cílů bez poškozování práv druhých lidí. Stejně tak chrání nás, aby druzí lidé nepoškozovali nás při dosahování svých osobních cílů.

Co to je kruciální

Kruciální je (slovník cizích slov): křížový, průsečíkový, ústřední; rozhodný. Neboť crux – latinsky kříž. Kruciální moment – rozhodný okamžik. Křižovatka rozhodnutí.

Jak nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.

Co je to Bonton chování

Lidé se ve společnosti musí chovat podle pravidel, aby nevznikl chaos a existoval řád. Společenskými pravidly se zabývá etiketa. Můžeme ho nazvat i bonton z francouzského slova bon ton-dobré chování.

Co to je etiketa

Etiketa (z francouzského etiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.

Jak se chovat v hodině

Při hodině bychom bez dovolení neměli mluvit. Neměli by jsme používat sprostá slova. Měli bychom se chovat dobře k věcem, které nám nepatří. Nemáme běhat, prát se, znečišťovat školu, mluvit při hodině, jíst při hodině, malovat po lavicích, malovat po tabuli.

Jak by vypadal svět bez pravidel

Kdyby byl svět bez pravidel, tak by si kaţdý dělal, co chce. Vypadalo by to asi takhle: Nejsou ţádné zákony a nevolí se prezident. Nikdo o zemi nerozhoduje. Lidé můţou pracovat jako dříve, ale nemusí.

Co je to Gracilní

Gracilní znamená „štíhlý“ nebo „křehký“. V medicíně můžeme hovořit o gracilním habitu (celkový vzhled těla), ale mnohem častěji termínem gracilní označujeme tenké tepny.

Co to je parciální

Parciální (lat. partialis) znamená částečný, dílčí; opak: totální, úplný.

Jak nahradit slovo řekl

synonymaEditovatpovědět, pronést, (knižně) pravit, dít.vyjádřit, sdělit.požádat, zažádat.nazvat, označit.

Co to znamená mýt

Slovo mýt patří mezi vyjmenovaná slova a píšeme ho s tvrdým Y. Mýt znamená, že něco čistíme vodou, jarem nebo například mýdlem. Pokud něco myjeme, jedná se o vyjmenovane slovo. Před jídlem bychom si měli mýt ruce.

Kdo zdraví jako první

Jako první zdraví podřízený nadřízeného, společensky méně významná osoba osobu významnější, mladší osoba osobu starší, muž ženu. Při setkání dvou osob na stejné společenské úrovni, stejně starých a stejného pohlaví, zdraví první vždy ten „pohotovější“.

Co to je partikulární

Partikulární (z lat.), částečný, vztahující se pouze k nějaké části, naproti universálnímu. P. právo nazývá se zvláštní právo určitého jakéhos okresu, většímu právnímu obvodu náležejícího.

Co je to parciální trolejbus

Hybridní trolejbus (trolejbus s pomocným pohonem, či parciální trolejbus) je trolejbus s hybridním pohonem. Alternativní pohon mu umožňuje jízdu bez trakčního trolejového vedení, tedy s operativností autobusu.

Jak nahradit slovo vždy

češtinaEditovatvždycky.(v obecném jazyce) dycky.(zastarale) veždy.(zastarale) vzdy.

Co je to mít

Naproti tomu slovo mít znamená, že něco vlastníme, je to naše. Pokud vyjadřujeme, že něco máme, nejedná se o vyjmenované ani příbuzné slovo a mít píšeme s měkkým I. Chtěla bych mít dlouhé vlasy.

Jak se píše mít

Druhé nabízené sloveso mít se užívá ve významu něco vlastnit (mít peníze, mít nový počítač atd.) či v různých přenesených významech (mít něco někomu za zlé, mít někoho za blázna atp.). Toto slovo není vyjmenované ani příbuzné, a proto píšeme vždy „i“.

Jak pozdravit ženu

Pamatujme si, že muž zdraví ženu, mladší lidé starší osoby a podřízení nadřízené. Toto je zakotveno pevně. Některé možnosti jsou pak individuální. Muž by měl jako první pozdravit ženu i tehdy, je-li to jeho podřízená.

Jak pozdravit kolegy

Vážené paní, vážení pánové, Vážená paní / Vážený pane, Vážení, Vážení obchodní přátelé, Vážení partneři, Vážení klienti…). Povšechný pozdrav Dobrý den je v písemném styku považován za familiární. Hodí se pro styk osobní, telefonický, někdy také pro neformální, neoficiální nebo vnitřní e‑mailovou korespondenci (např.

Co je to holistický

přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav.

Jak se jezdí trolejbusem

Na rozdíl od autobusu je trolejbus poháněn elektrickým motorem. Elektrický proud (zpravidla stejnosměrný) je do vozidla přiváděn pomocí dvou tyčových sběračů z vrchního trolejového vedení.

Jak nahradit slovo Díky tomu

“ Díky je v těchto případech možné nahradit slovem „zásluhou“. Naproti tomu po předložce kvůli sáhneme, pokud mluvíme či píšeme o skutečnostech negativních, tragických nebo katastrofických: „Kvůli sněhové vánici zkolabovala v Praze doprava. “ Dalšími variantami jsou výrazy „vinou“, „vlivem“, „následkem“, „v důsledku“.

Previous Post
Co je to příkazový systém?
Next Post
Kdy se vymaze exekuce z registru?