Co je cílem etického kodexu?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je cílem etického kodexu?

Co je cílem etického kodexu?

Co je to etický kodex

Etický kodex, též kodex chování (anglicky code of conduct) je pravidlo nebo dokument, který upravuje obecné i konkrétní postupy v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese.

Co obsahuje etický kodex

Etický kodex obsahuje popis motivů a projevů mezilidského jednání, které jsou vhodné, patřičné a také přínosné pro ušlechtilé prožívání mezilidských vztahů. Pozitivní a etické jednání má v konečném důsledku přispět celé společnosti. Kodex je určen pracovníkům organizace a všem lektorům, pro které je závazný.
Archiv

Co to je kodex

Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu. Pro zápis mnohem výhodnější než původní svitky, které nahradil, neboť se v něm rychleji a lépe orientuje a dá se využít obou stran psací plochy (papyru, pergamenu…).

Co je etický kodex sociálního pracovníka

Eticky uvažuje při sociálním řešení, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správných postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledku na klientův život.
Archiv

Kdo vydává etický kodex

Etický kodex Úřadu vlády ČR. Etický kodex Úřadu vlády ČR vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům, a tímto vytváří, udržuje a prohlubuje důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Co to je etika

Etika (z řeckého ethos – mrav) nebo též teorie morálky je filozofická disciplína, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie.

Kde je uložen Vyšehradský kodex

Během druhé světové války byl uložen na Karlštejně. Nyní se nachází v Národní knihovně v Praze pod signaturou XIV A 13. Kodex byl vystavován koncem 50.

Kdy vznikl kodex

Kodex vyšehradský (či Korunovační evangelistář) je luxusní, bohatě iluminovaný románský evangelistář, který pravděpodobně vznikl v době korunovace Vratislava II. na prvního českého krále a byl mu během této události dne 15. června 1085 snad i předán.

Jaká etická pravidla by měl dodržovat novinář

Novinář je proto povinen:zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je doprovodit nezbytnými výhradami,respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít, vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu, i přes překážky,dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,

Jaké jsou kompetence sociálního pracovníka

Způsobilost určit vlivy vyvolávající sociální problémy jednotlivých lidí a dalších subjektů (skupin, rodin, komunit) i formy těchto problémů. Způsobilost komunikovat s uživatelem (jazykem pro něj srozumitelným, s přiměřenou mírou angažovanosti), spolupracovat s ním na definici jeho potřeb a na plánu intervence/péče.

Jaké jsou metody sociální práce

Metody sociální práce

Matoušek (2003) rozlišuje čtyři základní metody sociální práce: • případová práce, • práce se skupinou, • práce s dětmi a s rodinou, • komunitní práce.

Kdy vznikl etický kodex sociálních pracovníků

Etické kodexy obecně mají vymezovat hodnoty, principy a zásady chování a jed- nání osob v určitém profesním či instituci- onálním kontextu. S tímto záměrem vznikl i Etický kodex sociálních pracovníků (dále buď Etický kodex či Kodex) v České repub- lice, který v roce 1995 vytvořila Společnost sociálních pracovníků.

Jak se dělí etika

Existují tři přístupy: autonomní – etika zcela nezávislá na náboženství heteronomní – morálka staví na náboženských přesvědčeních, závisí na vztahu ke společenství teonomní – morálka vychází ze stejného zdroje jako náboženství, závisí na vztahu k Bohu.

Jaký je rozdíl mezi etikou a etiketou

Zatímco etiketa (původem z francouzského étiquette) zahrnuje pravidla správného chování, etika je teoretickou vědní disciplínou o morálce. Alternativně se slovo etiketa používá jako označení informativního štítku na obalu mnoha výrobků.

Co to je Bushido

Bušidó (japonsky 武士道, česky Cesta válečníka) je samurajský morální kodex. Obsahuje základní principy chování, kterými se každý samuraj řídil. Původně se jednalo o nepsaná pravidla, určována převážně filozofickým směrem. Poprvé je sepsal Jamaga Sokó (1622–1685).

Co je to sociální dovedností

Sociální dovednosti lze definovat jako schopnosti adaptivního, naučeného a společensky akceptovatelného chování, které umožňují efektivně se vypořádat s požadavky a výzvami každodenního života (Gresham et al., 2011; WHO, 1994).

Co je to kompetence

Pojem kompetence se dnes používá v češtině ve dvou základních významech. Prvním je kompetence jako pravomoc, oprávnění, obyčejně udělované nějakou autoritou nebo patřící autoritě. Druhý význam slova kompetence zdůrazňuje schopnost vykonávat nějakou činnost, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti kvalifikovaný.

Co je cílem sociální práce

Sociální práce podporuje lidi a jejich okolí v řešení těžkých životních situací a výzev, aby se zvyšovala jejich životní pohoda. Opírá se přitom o teorie sociální práce, společenských a humanitních věd a o vlastní znalosti. “ Sociální práce je nástrojem řízení procesů na úrovni mikro praxe, tj.

Co to je etické

Etika (z řeckého éthos – mrav, zvyk, obyčej, charakter) je teorií morálky (tj. teorie správného a nesprávného jednání). Je to věda o morálce jako stránce společenského života člověka, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání – zabývá se tedy studiem morálky.

Co znamená pojem etika

Etika (z řeckého ethos – mrav) nebo též teorie morálky je filozofická disciplína, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie.

Co patří do etikety

Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů:držení těla a gest,oblečení a účesu,pozdravu a gest při setkání a loučení,chování při jídle,chování vůči osobám druhého pohlaví,řeči a rozhovoru.

Jak se chovat podle etikety

25 pravidel etikety, které by měl znát každý slušně vychovanýPokud řeknete „zvu tě“, znamená to, že platíte.Nenavštěvujte nikoho bez ohlášení.Nepokládejte telefon na stůl.Nezvěte dívku na rande, pokud hodláte celou dobu zírat do telefonu.Muž nikdy nenosí ženě kabelku.Zdravte, i když nepoznáváte.

Jaké mám dovedností

Co uvést v životopiseAktivní nasloucháníKomunikační dovednosti.Počítačové znalosti.Zákaznický servis.Mezilidské dovednosti.Vůdčí schopnosti.Manažerské dovednosti.Schopnost řešit problémy.

Jak zlepšit sociální dovednosti

I když se může zdát, že tyto dovednosti někteří lidé ovládají přirozeně, existuje řada snadných způsobů, jak je dále posílit.Zajímejte se o zpětnou vazbu.Učte se od ostatních.Účastněte se školeníVyužijte svůj volný čas k procvičování„Chyby“ vnímejte jako příležitosti k zamyšlení a dalšímu rozvoji.

Co to jsou měkké dovednosti

Měkké nebo jemné dovednosti (anglicky soft skills) jsou kompetence v oblasti chování; mají vztah k sociální/emoční inteligenci (EQ). Jsou také známé jako interpersonální dovednosti a často tak jsou důležitou součástí odborné způsobilosti.

Previous Post
Kdo vlastní pivovar Holba?
Next Post
Co je to Twin Room?