Co je to dluhopis?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to dluhopis?

Co je to dluhopis?

Jak funguje nákup dluhopisů

Dluhopisem se jejich emitenti (dlužníci) zavazují investorům ve stanoveném termínu (doba splatnosti dluhopisu) splatit stanovenou peněžitou částku, která vyjadřuje nominální (jmenovitou) hodnotu dluhopisu (v tuzemsku obvykle zní na 10 000 Kč nebo více) a platit úrok, nazývaný kupón.
Archiv

Jak funguje státní dluhopis

Státní dluhopisy jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo majitele požadovat po emitentovi splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a pravidelné vyplácení výnosů (výplaty kupónů) z něj k určitému datu. Emitenty dluhopisů jsou jednotlivé státy, které potřebují financovat státní dluh.
ArchivPodobné

Proč klesají dluhopisy

Když úrokové sazby rostou, ceny dluhopisů klesají, protože na trh brzy přijdou nové dluhopisy, které investorům nabídnou vyšší úrokové platby. V reakci na celkově vyšší sazby klesne cena stávajících dluhopisů, aby se jejich relativně nižší úrokové platby staly pro investory atraktivnější.

Co je výnosem dluhopisů

Výnos z dluhopisu chápeme jako rozdíl mezi součtem plateb obdržených z dluhopisu po dobu jeho života a pořizovací cenou. Zatímco úrokový výnos označuje sumu obdržených úrokových plateb z dluhopisu, kapitálový výnos představuje samotný rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou.

Jak se kupují dluhopisy

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Kdy nakoupit dluhopisy

Přestože Dluhopisy republiky je možné nakupovat až do Vánoc, datum emise je stanoveno na 3. ledna 2022. Ke splatnosti pak dojde v roce 2028, ale každý rok v předem stanovených termínech je možné požádat o předčasné splacení.

Proč dluhopisy

Obecně se má za to, že státní dluhopisy jsou dokonce vůbec nejbezpečnější investicí (spořicí účet v bance není investice). Nízká míra rizika láká investory navzdory nízkému výnosu, ale i z nedávné historie jsou známy případy, kdy stát nedostál svým závazkům.

Kdy prodat dluhopisy

Pokud je tržní shoda, že je zvýšení sazeb právě za rohem, je ten správný čas vyrazit směrem na trh. Pokud je naším cílem držet dluhopisy do splatnosti navzdory skutečnosti, že jsou v okolí dostupné výnosnější možnosti, rýsující se zvýšení úrokových sazeb by mělo být jasným prodejním signálem.

Kdy nakupovat dluhopisy

Přestože Dluhopisy republiky je možné nakupovat až do Vánoc, datum emise je stanoveno na 3. ledna 2022. Ke splatnosti pak dojde v roce 2028, ale každý rok v předem stanovených termínech je možné požádat o předčasné splacení.

Jak se vyplácí dluhopis

Dlužník tak v předem stanovených intervalech vyplácí držiteli dluhopisu pravidelnou kupónovou platbu (úrok za vypůjčení kapitálu), pokud je součástí dluhopisu, a zároveň ke stanovenému datu splatnosti vyplatí držiteli předem stanovenou částku, tzv. jmenovitou hodnotu.

Co patří mezi dluhopisy

Obecně lze uvažovat dluhopisy: Krátkodobé dluhopisy – s dobou splatnosti do jednoho roku. Mezi ně patří například státní pokladniční poukázky (vydává stát), komerční papíry (emitují podniky, nejběžnější doba splatnosti je 45 dní) či depozitní certifikáty (používají peněžní domy).

Proč kupovat dluhopisy

Výhody investice

Dluhopisy Republiky patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s garantovaným výnosem dluhopisu a garancí splacení dlužné částky.

Kdo je emitent dluhopisů

Dluhopisy typicky emituje stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba). Může ale i jakákoli fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB nebo pokud je udělena výjimka ČNB, např. velikostí emise do 1 mil.

Jak zrušit dluhopis

Ministerstvo financí umožňuje vlastníkům dluhopisů požádat o jejich předčasné splacení před datem řádné splatnosti dluhopisu. Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána prostřednictvím distributora na základě emisních podmínek.

Kdo nakupuje státní dluhopisy

Státní dluhopisy většinou kupují velké instituce, jako jsou banky, fondy nebo pojišťovny. Státní dluhopisy ČR vydává Ministerstvo financí a jejich emisi zajišťuje Česká národní banka. Vyplácení úroků se obvykle financuje z daní.

Kdo je emitent dluhopisu

Dluhopisy typicky emituje stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba). Může ale i jakákoli fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB nebo pokud je udělena výjimka ČNB, např. velikostí emise do 1 mil.

Jak převést dluhopis

Aby byl převod dluhopisu účinný vůči emitentovi musí mu být změna vlastníka oznámena. To se zpravidla děje písemným oznámením (dopisem) a přiložením kopie (skenu) dluhopisu opatřeném rubopisem na nového nabyvatele. Emisní podmínky mohou někdy vyžadovat, že podpis na oznámení musí být úředně ověřen.

Previous Post
Kdy se narodil Sherlock Holmes?
Next Post
Jak provést průzkum trhu?