Co je to prima volba?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to prima volba?

Co je to prima volba?

Co to je prima volba prezidenta

Přímá volba polarizuje společnost, protože v prvním kole kandidátům pomáhá silná vyhraněnost voličů (jednoho milují, druhého nenávidí). Silná vyhraněnost je pak na překážku v druhém kole, které často vede k tomu, že by měl vyhrát konsensuálnější kandidát.

Jak je volen prezident ČR

Prezident České republiky (dle Ústavy prezident republiky) je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, resp. oprávněnými voliči. V letech 1993–2012 byl volen oběma komorami Parlamentu, tedy poslanci a senátory, na společné schůzi obou komor.

Kdo vyhrál volby v roce 2023

Předchozímu prezidentu Miloši Zemanovi skončilo druhé funkční období 8. března 2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu 27. června 2022, kandidátní listiny byly potvrzeny Ministerstvem vnitra 25. listopadu 2022. Vítězem volby se ve druhém kole se ziskem 58,32 % hlasů stal Petr Pavel.

Co je potřeba pro kandidaturu na prezidenta

Kandidátní listinu je oprávněno podat alespoň 20 poslanců či 10 senátorů nebo státní občan České republiky, jenž dosáhl věku 18 let. Návrh občana vyžaduje podporu minimálně 50 000 oprávněných voličů formou petice a musí být podán alespoň 66 dnů před samotnou volbou.

Co je to volba

Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země.

Kde je prima volba prezidenta

Přímo je prezident volen ve 21 evropských státech (Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina) a nepřímo v 11 (̶Albánie, Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, …

Koho můžeme volit

Občané mají právo přímo volit:prezidenta republiky,členy Poslanecké sněmovny Parlamentu,členy Senátu Parlamentu a takéčleny krajských a obecních zastupitelstev.

Kdo chce kandidovat na prezidenta

Zaregistrovaní kandidáti

Č. Kandidát Stranická příslušnost
1 Pavel Fischer nestraník
2 Jaroslav Bašta SPD, dříve ČSSD a BOS
4 Petr Pavel nestraník, dříve KSČ
5 Tomáš Zima nestraník, dříve KSČ

Kdo může kandidovat do Senátu

Volební právo

Kromě kandidátů politických stran, hnutí a koalic může kandidovat i nezávislý kandidát, pokud získá nejméně 1000 podpisů voličů z daného volebního obvodu. Za každého kandidáta musí být také složena kauce ve výši 20 000 Kč. Pro financování kampaně je nutné mít nejpozději do 5 dnů od vyhlášení voleb účet.

Jak často se volí

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, a to každé čtyři roky podle zásad poměrného zastoupení.

Kdy je možné volit

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Co se stane když nepůjdu k volbám

Obvykle je považováno za žádoucí, aby volební systém počet možných propadlých hlasů minimalizoval. Volič, jehož hlas se neprojeví, může ztrácet důvěru v daný volební systém, potažmo ztrácet zájem o účast na politickém dění a ztrácet důvěru v demokracii jako takovou.

Jak se počítají hlasy ve volbách

V prvním kole je kolový součet strany roven počtu hlasů a první mandát získává strana s nejvyšším počtem hlasů. V dalších kolech se kolový počet hlasů každé strany určí jako podíl získaných hlasů strany ku počtu mandátů, které získala v předchozích kolech, zvýšenému o jedničku.

Jak se jmenuje český prezident

Petr PavelČesko / PrezidentPetr Pavel je český politik a armádní generál ve výslužbě, od března 2023 čtvrtý prezident České republiky. Úřadu se ujal složením slibu 9. března 2023 na společné schůzi obou komor Parlamentu. Wikipedie

Na co je Senát

Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupila Poslanecká sněmovna. Návrh zákona z Poslanecké sněmovny může: schválit – návrh zákona je postoupen prezidentovi ČR.

Jak často se volí do Senátu

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon o volbách do Parlamentu České republiky (č. 247/1995 Sb.). Poprvé se uskutečnily v listopadu 1996, kdy byla zvolena třetina senátorů na 6 let, třetina na 4 roky a třetina na 2 roky. Od té doby se každé 2 roky znovu volí třetina senátorů.

Jaké budou volby v roce 2024

Příští volby do Evropského parlamentu se mají konat od 6. do 9. června 2024 v souladu s Lisabonskou smlouvou. V důsledku brexitu bylo v lednu 2020 rozděleno 27 křesel britské delegace ostatním zemím.

Kdo může jít k volbám

Aktivní volební právo mají všichni občané od 18 let, pasivní se liší podle orgánu (viz tabulka níže).

Kdo potřebuje voličský průkaz

O voličský průkaz k volbám do Evropského parlamentu lze stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny nebo prezidenta České republiky požádat osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště nebo písemně.

Jak se počítají komunální volby

Hlasy, které obdrží každá strana jako celek, se sčítají s těmi, které byly dány jednotlivým kandidátům v rámci každé strany. Poté se vyřadí politické strany a uskupení, které mají méně než 5 % podílu přidělených hlasů. Stejná hranice platí i pro koalice.

Kdo byl 2 český prezident

Prezidenti Československa

Pořadí Jméno (narození–úmrtí) Nástup do úřadu
2. Edvard Beneš (1884–1948) 2. dubna 1945
19. června 1946
4. Klement Gottwald (1896–1953) 14. června 1948
5. Antonín Zápotocký (1884–1957) 21. března 1953

Kde žije prezident ČR

Lumbeho vila je původem pozdně klasicistní patrový měšťanský dům, který se nachází v severozápadní části pražských Hradčan v ulici U Brusnice (západním směrem od Jízdárny Pražského hradu, severně od horního konce Jeleního příkopu, kde se nachází i místní tenisový dvorec, a nedaleko od hradčanského Nového Světa).

Kdy zaniká mandát poslance

Mandát zaniká především uplynutím volebního období či rozpuštěním Poslanecké sněmovny. Kromě toho také tehdy, pokud poslanec či senátor odepře po zvolení složit slib nebo jej složí s výhradou, pokud pozbude státní občanství, pokud bude zvolen prezidentem či jmenován soudcem nebo pokud zemře.

Co je to Senát

Senát Parlamentu České republiky je složen z 81 senátorů, kteří jsou voleni na období 6 let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Senátor musí být starší 40 let. Každého z nich si volí občané České republiky v jednomandátových obvodech.

Jak dlouho jsou volby

Česko je jedna z málo zemí na světě, ve které volby probíhají během dvou dní. Od roku 2026 by dle novely volebního zákona, kterou schválila Fialova vláda, měly volby probíhat jednodenně, a to vždy v pátek.

Previous Post
Jak odmítnout práci z úřadu práce?
Next Post
Kdy stříhat kontryhel?