Kdo vlastní Scio?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdo vlastní Scio?

Kdo vlastní Scio?

Jak dlouho platí Scio

Výsledky zkoušek jsou pro účastníky s touto registrací dostupné po dobu pěti let.

Kdo dělá Scio testy

Zpravidla se jedná o odborníka na určitou oblast, který zodpovídá za sestavení testu. Testy z Matematiky tak připravují členové Jednoty českých matematiků a fyziků, testy z Biologie zkušení vyučující z přírodovědně zaměřených gymnázií, za zkoušky z Chemie odpovídají chemičtí inženýři.

Co znamená slovo Scio

Slovo scio pochází z latiny a znamená vím.

Kdy se dozvím výsledky Scio

Předběžný výsledek vám zpřístupníme do několika dní po zkoušce v osobním profilu, definitivní výsledek cca dva až tři týdny po zkoušce. Před tím proběhne tzv. veřejná oponentura s možností podávat námitky proti úlohám. Vždy vám pošleme upozornění e-mailem.

Jak se připravit na Scio testy

Jak se připravit na Scio testy: Rekapitulace

Důkladně se seznamte se strukturou testů OSP a hlavně s těmi nejčastějšími typickými otázkami. Poté se přesuňte na ty méně časté. Jakmile si budete jistí jejich řešením, tak se přesuňte na procházení testových otázek, abyste vyzkoušeli svoje nově nabyté znalosti.

Jak dlouho trvá test OSP

Časy začátku zkoušek

Předmět Začátek zkoušky Délka testu
OSP VŠP 9:00 85 minut
MAT ZSV EPP UPOL GAP Španělský jazyk 11:45 90 minut 60 minut 40 minut 80 minut 60 minut
Anglický jazyk Německý jazyk 13:45 15:55 60 minut
Biologie Chemie 13:45 14:40 40 minut

Kdo kontroluje přijímací zkoušky

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím jeho agentury CERMAT.

Kdo opravuje CERMAT testy

Testy CERMAT opravuje centrálně, ačkoli se píší na jednotlivých školách. Po konání zkoušky jsou záznamové archy uchazečů naskenovány a odeslány do CERMATu. Ten přes svůj systém strojově opraví uzavřené úlohy (např. ANO/NE nebo A/B/C/D).

Jak funguje Scioškola

ScioŠkoly se od tradičního českého vzdělávacího systému liší v několika bodech: Personál, který sám sebe nenazývá učitelé, ale průvodci, hraje v předávání znalostí převážně pasivní roli. Výuka tak spočívá především na samotných žácích. Není snaha učit žáky tvrdé znalosti, účelem je naučit je učit se.

Jak dlouho trvá OSP

Jak dlouho SCIO test trvá Na vyplnění máte 60–110 minut podle typu testu.

Jak se hodnotí OSP

Výsledek se u testů OSP (stejně jako i u všech ostatních Scio testů) udává pomocí percentilu. Percentil udává, kolik procent uchazečů mělo stejný nebo nižší bodový výsledek než vy. Nejlepší uchazeč tak bude mít percentil 100 a nejhorší 0. Průměrný uchazeč (percentil 50) by měl u testu získat asi polovinu bodů.

Jak probihaji Scio testy

Co byste měli vědět

Test budete vyplňovat doma na svém počítači. Vás počítač musí být vybaven mikrofonem a kamerou. Ze zkoušky bude pořízen záznam. Ten projde automatickou kontrolou a v případě podezření na porušení pravidel posouzením Scio.

Jak se připravit na Scio

Jak se připravit na Scio ZSVNezapomínejte, že správnou odpověď je většinou třeba znát, pamatovat si ji.Na test a jednotlivé oddíly máte omezeně času.Nepřemýšlejte v průběhu řešení dalších úloh nad nevyřešenými úlohami, každá úloha končí vyřešením nebo nevyřešením.

Kde se píší TSP

Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do bakalářského nebo magisterského (pětiletého) studia, konají Test studijních předpokladů (TSP). TSP je tedy povinnou součástí přijímacího řízení ke studiu na Pedagogické fakultě a všichni uchazeči o bakalářská a magisterská studia tento test musí absolvovat.

Kdo vlastní CERMAT

CERMAT neboli Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je příspěvková organizace, kterou zřídilo a řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006. Navazuje na podobné Centrum pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), později Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Na co si dát pozor při přijímačkách

Hlídejte si čas!Hlídejte si čas!Výchozí texty a zadání úloh čtěte maximálně pozorně – i jedno přehlédnuté nebo špatně přečtené slovíčko může mít vliv na řešení úlohy!Tipovat, nebo netipovatPozor ale na otevřené úlohy (ty, na které odpovídáte celým slovem nebo více slovy) hodnocené více než jedním bodem!

Co se stane když neudělám přijímačky

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu uchazeč získá do sedmi dnů po vykonané zkoušce. Tato povinnost platí i v případě, že se přijímací zkoušky ve škole nekonají. Nepřijatý uchazeč zjistí zbývající volná místa ve středních školách na krajském úřadu a podle nabízených možností musí volit alternativní studium.

Jak dlouho trvaji Scia

Jak dlouho SCIO test trvá Na vyplnění máte 60–110 minut podle typu testu.

Jak dlouho trvají OSP

Jak dlouho SCIO test trvá Na vyplnění máte 60–110 minut podle typu testu.

Jak funguje percentil

Obecně se jedná o číslo, které vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak horší nebo stejný výsledek mělo 90 procent uchazečů. Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i kombinací liší.

Jak se ucit na TSP

Stáhněte si některá starší zadání TSP (ideálně z posledních tří let) a zkuste si jeden TSP cvičně vyřešit. Pokud se vám nechce zabývat celým testem, vyberte si alespoň několik úloh z každého subtestu a pokuste se je vyřešit bez ohledu na čas, abyste měli představu, co vás v testech čeká.

Kdo kontroluje didaktický test

Didaktické testy zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Zadání jednotné ústní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka je také centrální, jejich vyhodnocení je ovšem v kompetenci školy. O hodnocení školní neboli profilové části rozhoduje maturitní komise.

Kdo vymyslel přijímací zkoušky

Podoba jednotné přijímací zkoušky

Tuto formu přijímací zkoušky zavedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu, aby bylo možné stanovit minimální požadavky, které by měl student při nástupu na střední školu zakončenou maturitní zkouškou splňovat.

Jak se Oblect k Prijimackam

Pokud jdeš na TSP, tak absolutně žádný dresscode není potřeba. Důležité je především pohodlí, aby ses během testů cítila dobře a mohla se soustředit jen na ně a neřešila třeba tlačící lodičky. Na druhou stranu, v pohorkách bys tam taky zrovna nemusela jít. Ale nezapomeňte si hodinky!

Co se stane když nepřijdu na přijímačky

Co se stane, když nedodám maturitní vysvědčení nebo nepřijdu k zápisu v určený termín Pokud do své e-přihlášky nevložíte autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení v termínu stanoveném vaší fakultou, bude vám vydáno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu nedoložení předchozího dosaženého vzdělání.

Previous Post
Čím vylít podlahu v garáži?
Next Post
Jak rychle zahojit stehy?