Jak citovat výroční zprávu APA 7?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak citovat výroční zprávu APA 7?

Jak citovat výroční zprávu APA 7?

Jak citovat v APA 7

APA Style, v češtině APA 7). Při citování podle citační normy APA 7 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma organizace (s.r.o, a.s. apod.).
Archiv

Jak se cituje tisková zpráva

Jak citovat tiskovou zprávu v APAAutor nebo název organizace.Datum vydání.Název tiskové zprávy.Za název se přidají slova „Tisková zpráva“ v hranatých závorkách.URL:Vyplní se název tiskové zprávy, která byla vydána v roce 2004.

Jak citovat více autorů APA

Forma odkazu v textu:

Zdroj se třemi a více autory: Penninckx et al. (2015) nebo (Penninckx et al., 2015) Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a řadíme je abecedně: (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007)
Archiv

Jak citovat kolektiv autorů v textu

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Jak se cituje výroční zpráva

Jak citovat výroční zprávuKdo je autorem výroční zprávyNázev – stejně jako u knihy.Místo vydání – zpravidla sídlo firmy, u mezinárodních firem, pokud není uvedeno přímo místo vydání, se může do hranatých závorek napsat místo centrály firmy; nakladatel – zpravidla název firmy, datum – datum vydání výroční zprávy.

Jak citovat překlad

využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“).

Jak citovat výroční zprávu

Jak citovat výroční zprávuKdo je autorem výroční zprávyNázev – stejně jako u knihy.Místo vydání – zpravidla sídlo firmy, u mezinárodních firem, pokud není uvedeno přímo místo vydání, se může do hranatých závorek napsat místo centrály firmy; nakladatel – zpravidla název firmy, datum – datum vydání výroční zprávy.

Jak citovat výrok

Citát (přímá citace) znamená, že cizí text přebíráme přesně tak, jak je uveden ve zdrojovém dokumentu (pro názornost jsme v příkladu je text zvýraznili oranžovou barvou). Text musí být graficky oddělen od ostatního textu pomocí uvozovek (tj. musí být jednoznačně zřejmé, kde citace začíná a kde končí).

Jak citovat v závorce

V případě většího množství autorů se píší do závorky všichni autoři uvedení v bibliografické citaci. Pokud je nutné uvést dva či více zdrojů, uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem. V případě chybějícího autora se použije název nebo část názvu (do závorky se píše kurzivou).

Jak citovat film v textu

Obecná struktura citace:

Název filmu [alternativní názvy] [typ nosiče]. Režie. Země produkce: vydavatel, rok uvedení v zemi produkce. Poznámky.

Jak citovat diplomovou práci APA 7

2.5 Citace diplomových a disertačních prací

Tištěná verze: Autor/ka. (Rok.) Název závěrečné práce: podnázev [Typ závěrečné práce].

Jak citovat sborník v textu

Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři. V bibliografické citaci se pak za jméno či jména do kulaté závorky uvede role – (ed.). V případě více editorů se používá česká zkratka ed., nikoli anglická eds.

Jak správně citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Jak citovat webovou stránku podle ISO 690

Název vedlejší webové stránky. Název hlavní webové stránky / webového sídla: podnázev hlavní webové stránky [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování.

Jak citovat úřední dokument

Název dokumentu: podnázev [typ nosiče]. Místo vydání: Nakladatel, Rok vydání [datum citování], počet stran. Přístup ke zdroji. Poznámky.

Jak citovat přímou citaci v textu

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak citovat sekundární citace APA

Používá se jen v případě, že originální práce není dostupná. Pokud to je možné, vždy citujeme původní primární zdroj. V případě, že používáme sekundární citace, v odkazu na citaci se uvádí autor, datum vydání původní publikace i té, ze které citaci čerpáme.

Jak vypadá citace ISO 690

V textu se obvykle do kulatých závorek uvádí zkrácená citace použitého informačního zdroje v pořadí příjmení tvůrce/autora a rok publikování. V kulaté závorce, pokud je to nutné, se uvádí i stránkování.

Jak citovat citát v textu

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Previous Post
Čím hnojit vodní meloun?
Next Post
Co z vajec k večeři?