Co je to zkratka?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je to zkratka?

Co je to zkratka?

Co je zkratka je

Informace o zkratce 'j. e.'

Oslovení některých vysokých státních představitelů, ve světe.

Co je to zkratka PC

Osobní počítač (či PC [písí], zkratka anglického pojmu personal computer) je víceúčelový mikropočítač, který je díky své velikosti, možnostem a ceně vhodný pro individuální použití.

Jak se píše zkratka

Stejně píšeme i slova příbuzná, např. zkratka. Proto i příslovce zkrátka píšeme s počátečním „z“. Předpona „z“ se také píše vždy, když od podstatného nebo přídavného jména tvoříme slovo, které je poté používáno ve významu stát se něčím, např.: ocel-zocelit, prostý-zprostit apod.
Archiv

Co znamená zkratka ve

Informace o zkratce '-ve'

Popis: Anglická zkratka pro význam záporný (pól).

Jak psát společnost s ručením omezeným

Odpověď: Podle pravidel o psaní čárek bychom měli výrazy a. s. a s. r. o. správně psát s mezerami po tečce za zkratkou a. (nebo s. r.) a tyto výrazy pak v souvislém textu oddělovat z obou stran čárkou, protože jde o přístavek (viz heslo spol.

Jak funguje aplikace zkratky

Aplikace Zkratky umožňuje dělat věci v aplikacích pouhým klepnutím nebo dotazem na Siri. Zjistěte, jak vytvářet, upravovat a mazat zkratky. Pokud hledáte inspiraci, vyzkoušejte některé personalizované základní zkratky na kartě Moje zkratky nebo otevřete kartu Galerie, kde najdete nové způsoby automatizace aplikací.

Co znamená zkratka pět

PET je asi nejznámější zkratka, kterou si nemusíme představovat. Polyethylentereftalát, tedy termoplast ze skupiny polyesterů. Velmi dobře recyklovatelný materiál a setkáváme se s ním denně, jelikož se z něj vyrábí módní doplňky i nápojové lahve, hračky a další.

Co je World Wide Web

World Wide Web (WWW, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu.

Co znamená zkratka t c

č. (i tč.) = toho času, n. l. = našeho letopočtu, př.

Co je to zkratka mj

U zkratky mj. (mimo jiné) není podobných omezení třeba, protože předložka mimo se pojí jen se 4. pádem.

Co je to zkratka Idk

IDK – „I don't know“ – Nevím. Občas je ve stejném významu využívána také zkratka NWM – což je již původní české slovo “nevím”, pouze místo jednoduchého V je pro zajímavost vloženo W dvojité – pozůstatek po mileniálech, kteří v dalekém internetovém pravěku (před 15 lety) použíwali dwojité W kdekoliw to šlo.

Co je to zkratka ISO

ISO je zkratka pro International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci), jedná se o využití slova řeckého původu s významem "rovnat se". Tato mezinárodní síť organizací se sídlem v Ženevě koordinuje uspořádání a publikování schválených norem.

Jak se píše zkratka pán

Zkratky zpravidla slouží pro všechny tvary zkracovaných výrazů v různém pádě i čísle, např. p. = pan, paní, sl. = slečna, s., str.

Co to je s. r. o.

Společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o.) je typem obchodní společnosti. Řídí se zákonem o obchodních korporacích a jde o nejčastější právní formu drobného a středního podnikání v ČR.

Jak pracovat se zkratkami

Zkratky jsou navrhovány, když je potřebujete

Návrh Siri můžete použít klepnutím na něj na zamčené obrazovce. Nebo přejetím prstem na obrazovce doleva zobrazte Hledání a poté klepněte na návrh Siri.

Co znamená zkratka iOS

Někteří lidé se domnívají, že iOS je zkratka pro Internet Operating System, zatímco jiní se domnívají, že je to zkratka pro iPhone Operating System. Správně je však ta druhá skupina, iOS znamená iPhone Operating System, stejně jako macOS znamená Mac Operating System.

Co znamená zkratka PVC

Polyvinylchlorid (PVC) patří k nejrozšířenějším plastům. Nalezl své uplatnění ve všech oborech lidské činnosti. Používá se ve stavebnictví, při výrobě nábytku a bytových doplňků, v oděvním a obuvnickém průmyslu.

Co znamená zkratka pe

Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co to je email

Elektronická pošta, zkráceně e-mail [ímejl] nebo jen mail, je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. E-mailové služby se poprvé rozšířily mezi veřejnost až díky vzniku jedné z prvních volných e-mailových služeb Hotmail v roce 1996.

Kdo vymyslel web

Tim Berners‑LeeRobert Cailliau
World Wide Web/Vynálezci

Jak se píše mld

Miliarda (zkratka mld.) je základní číslovka, která označuje číslo 1 000 000 000, tedy 109 (jednička a za ní devět nul), jinými slovy tisíc milionů.

Co je to l

Ve fyzice je L označením pro indukčnost. V chemii l označuje kapalinu (z lat. liquidus). V soustavě SI je l nebo L značkou pro jednotku objemu litr.

Co je CKS

Český kynologický svaz (ČKS) je sportovním a zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru, člen Českomoravské kynologické unie. Posláním ČKS je prostřednictvím svých orgánů a členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Ta musí být v souladu s normami Mezinárodní kynologické federace (FCI).

Jak se píše zkrátka mimo jiné

atd. (a tak dále) mj. (mimo jiné)

Co je to BRUH

Bro (bruh) – slangové označení pro bratra (brášku), které se používá ve významu „kámo“ nebo „kamaráde“.

Previous Post
Čím hnojit vodní meloun?
Next Post
Co z vajec k večeři?