Co znamenají tři tečky za větou?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co znamenají tři tečky za větou?

Co znamenají tři tečky za větou?

Co znamenaji dvě tečky za vetou

Trojtečka se často používá na konci věty nebo v místě odmlčení pro vyznačení aposiopese, nedokončené myšlenky; v takovém významu se neodděluje od předchozího textu mezerou (např. „Jestli si to nepřečteš, tak…“). Mezera se píše při použití v neúplných výčtech (např. „jedna, dva, tři, …, pět, …

Jak se dělá trojtečka

Trojtečka je snad nejužívanější interpunkční znaménko dnešní doby, ale v jejím psaní se dělají chyby. Trojtečka je jeden znak, nikoli shluk 3 samostatných teček. Word ji někdy udělá sám, jinde ji vložíte pomocí klávesové zkratky Alt + 0133.
Archiv

Jak napsat nedokončenou větu

1.1 Nedokončená věta (tzv.

Při nedokončené myšlence1, zámlce či přerývané řeči se výpustka přiráží k souvisejícímu znaku, z opačné strany se píše mezera. Pokud věta výpustkou končí, Tečka se již nepíše (narozdíl od Otazníku a vykřičníku – ten se přiráží bez mezery). U aposiopese lze psát tři tečky také Pomlčkou.
Archiv

Jak se píše čárka a tři tečky

Psaní tří teček a výčet

Po čárce před třemi tečkami mezeru píšeme, protože by mezera patřila i před vynechanou položku (např. máslo, rohlíky, …). Za třemi tečkami před navazujícím interpunkčním znaménkem mezeru neděláme, stejně jako bychom ji nedělali, kdyby místo tří teček následovalo jakékoli jiné slovo (např.
Archiv

Co znamenají dvě tečky

Dvojtečka (:) je interpunkční znaménko, tvořené dvěma stejně velkými tečkami situovanými nad sebou. Používá se v textu pro oddělení informací uvedených větnou konstrukcí před dvojtečkou, například pro uvedení seznamu, příkladu, údaje nebo přímé řeči.

Kdy psát tečku za závorkou

Jestliže je text v závorkách (viz Závorky) samostatnou výpovědí, píše se tečka uvnitř závorky: Na návštěvu přišli úplně všichni. (A pochopitelně jsme se nejvíce těšili na upovídaného dědečka.) Je‑li výraz v závorkách součástí výpovědi, píše se tečka až za závorkou: Na návštěvu přišli úplně všichni (včetně dědečka).

Jak správně psát tři tečky

Tři tečky nazývané také výpustka zařazujeme na konci věty při nedokončení věty nebo myšlenky. Píšeme bez mezery rovnou za konec věty, za výpustkou již mezeru vkládáme. Jestli to uděláš ještě jednou, tak uvidíš, co se stane… Výjimka, která existuje je při výčtu něčeho, tam mezeru před trojtečku vkládáme.

Kdy ukoncit vetu

Tečka označuje ukončení věty jednoduché, složené nebo souvětí, pokud mají funkci oznamovací, někdy také rozkazovací a přací. Na konci věty se píše tečka, i když je na jejím konci e‑mailová nebo jiná elektronická adresa (např. odkaz na webové stránky).

Jak napsat tři tečky

Jak napsat výpustku

Výpustku (tři tečky) zapíšeme pomocí ASCII kódu: stiskneme a podržíme tl. levý ALT a na numerické klávesnici namačkáme čísla 0, 1, 3, 3, následně klávesu levý ALT pustíme a zobrazí se výpustka = …

Jak se používají tři tečky

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč. Za třemi tečkami často následují další interpunkční znaménka, která se za tři tečky připojují bez mezery (např.

Kdy se používá dvojtečka

Dvojtečka se používá pro uvozování výčtu a přímé řeči (citace), pro signalizaci vysvětlení/odůvodnění (ve smyslu výrazů totiž, tj., a to, neboť atp.), pro označení poměru a dělení, pro zápis měřítka map, k vyjádření sportovního skóre, pro zápis časových údajů nebo mezi popiskem a vlastním údajem ve formulářích, nejsou‑ …

Jak se dělá dvojtečka

Stiskněte a držte zmáčknutý levý Alt. Vpravo na numerické části klávesnice zadejte postupným vyťukáním číslic kód 58. Pusťte levý Alt a okamžitě dojde k zapsání.

Jak se dělají závorky

Nejčastější a nejjednodušší závorky (ty kulaté) se nachází přímo na klávesnici a snadno je najdete. Pravou (uzavírací závorku) napíšete přímo klávesou vedle ú, a levou (otevírací) závorku napíšete tou samou klávesou za použití SHIFTu. Dobrá zpráva je, že to je stejné na PC i na Macu.

Co je trojtečka

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč. Za třemi tečkami často následují další interpunkční znaménka, která se za tři tečky připojují bez mezery (např.

Co znamenají dvě tecky

Pokud chceme tečkou nebo tečkami naznačit více vynechaných znaků, je možné použít více teček, např. významný český lingvista H……. (Havránek). Používají se pouze jednotlivé tečky, nikoli kombinace teček a znaku tři tečky.

Kdy se píše tečka za číslem

Psaní teček po číslicích se řídí následujícími pravidly: Za číslicemi, které označují číslovku základní, se tečka nepíše, např. 25 ran, 365 dní, formát A4, oddíl Ia), poštovní přihrádka 25, Alšova 2a, V Zátiší 15, Praha 10 –⁠⁠⁠⁠ Zahradní Město. Za číslicemi, které označují číslovku řadovou, píšeme tečku, např.

Co jsou to interpunkční znaménka

Co jsou interpunkční znaménka Interpunkční znaménka neboli členIcí znaménka jsou pomocné grafické znaky, které v psaném projevu dávají textu strukturu a organizaci. Při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči, ale nevyslovují se. Jejich používání se nazývá interpunkce.

Jak napsat tři tečky na klávesnici

Pro tři tečky (výpustka, trojtečka) se používá jeden znak (v MS Word klávesová zkratka CTRL + tečka, jinak ALT + 0133) nikoli tři tečky.

Kdy se používá středník

Středník (;) je interpunkční znaménko stojící svou platností mezi čárkou a tečkou. Užívá se pro naznačení středního stupně obsahové závislosti mezi částmi výpovědního celku. Neosamostatňuje části jazykového projevu do té míry jako tečka, ale naznačuje výraznější předěly než čárka.

Jaké písmeno se píše za středníkem

Středníkem oddělujeme položky které tvoří nevětné celky. Po středníku se neuvádí velké písmeno a pokud věta tvořící seznam (nebo jeho konec) za seznamem nepokračuje, musí být poslední položka ukončena tečkou.

Co dělá Shift Enter

Shift + Enter – nový řádek

Ne, samotný Enter nedělá nový řádek, ten dělá nový odstavec.

Jak se počítají závorky

Nejdříve násobení, potom sčítání. Nejdříve závorka, potom násobení, nakonec sčítání.

Co znamená závorka

Závorky jsou interpunkční znaménka používaná v textu nejčastěji pro vyznačení vsuvek nebo vět vložených komentujících hlavní větu. Používají se zpravidla ve dvojicích levá–pravá, anebo jednostranně jako svorky nebo v označení číslovaných seznamů, např. 1), 2), 3).

Kdy se píše tečka za větou

Tečka ukončující větu se nepíše, končí‑li oznamovací věta úsekem, který je zakončen otazníkem nebo vykřičníkem (obvykle jde o název knihy, článku, filmu či pořadu).

Jak se píše 3x

Jinak mezeru za × píšeme i při udávání rozměrů a poměru, bez mezery píšeme v případě, že se jedná o jedno slovo (20×, 100×). Tuto možnost bychom použili ve větách jako říkala jsem ti to už 100×, 3× vyhrál zlatou medaili, na přechodu se raději 2× rozhlédni.

Previous Post
Co se stalo s Francii Po kapitulaci?
Next Post
Is Poland a third world?