Kdo může vydávat komerční certifikát?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdo může vydávat komerční certifikát?

Kdo může vydávat komerční certifikát?

Jaký je rozdíl mezi komerčním a kvalifikovaným certifikátem

Komerční certifikát – slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace (protokolem SSL), zkráceně pro přístup (např. v modulu eDávky, eKontrol). Kvalifikovaný certifikát – slouží pro elektronické podepisování dat (např. v modulu eParafa, eNeschopenka, eRecept ap.).

Jak vygenerovat žádost o certifikát

Certifikáty můžete používat a žádost o vydání certifikátu můžete vygenerovat prakticky v libovolné aplikaci a v libovolném operačním systému. Doporučujeme vám program iSignum, který vám pomůže vygenerovat žádost o vydání certifikátu a je dostupný pro operační systémy Windows.
ArchivPodobné

Jak získat certifikát pro elektronický podpis

K získání kvalifikovaného certifikátu je obvykle nezbytná osobní návštěva certifikační autority. Alternativou bývá sjednání návštěvy pracovníka certifikační autority v místě působnosti žadatele.

Kdo vydává elektronický podpis

Elektronický podpis je založen na certifikačních službách. Seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb je uveřejněn na stránkách MV ČR.

Co je to komerční certifikát

Komerční certifikát je nekvalifikovaný certifikát sloužící primárně k jiným účelům než k podepisování. Vydáván je třemi národními autoritami (I.CA, Česká pošta, eIdentity) a to tak pečlivě jako kvalifikovaný certifikát, takže je spojen s konkrétní osobou velmi spolehlivě.

Jak nainstalovat komerční certifikát

Komerční certifikát můžete zakoupit přímo u certifikačních autorit či jejich přeprodejců, ale doporučujeme využít služeb SSLmarket.cz. Nejen že ušetříte díky nižší ceně než u certifikační autority, ale podpora SSLmarketu (resp. CZECHIA.com) pro vás může certifikát i nainstalovat.

Co musí obsahovat certifikát

Údaje na certifikátu

identifikátor subjektu – znaky, podle kterých lze ověřit identitu držitele certifikátu (jméno a příjmení, fotografie, otisk prstu, výška, barva očí, výrobní číslo apod.) identifikátor autority – označení toho, kdo certifikát vydal (razítko, podpis, označení vydavatele)

Co je následný certifikát

Následný certifikát s daňovým dokladem je systémem zaslán na Váš e-mail po zaplacení proforma faktury, která je zasílána certifikační autoritou po zpracování žádosti o následný certifikát. K automatickému odeslání certifikátu dojde v momentě připsání platby ve prospěch našeho účtu.

Kde získat certifikát

Očkovací místa, praktičtí lékaři nebo odběrová místa AG testů, kteří provedli vaše očkování, odběr nebo vyhodnocení testu, mohou na vyžádání odeslat váš certifikát e-mailem.

Jak zjistím zda mám elektronický podpis

Vlastnosti certifikátu lze zobrazit také v úložišti certifikátů. V aplikaci Internet Explorer klikněte na ozubené kolečko NÁSTROJE a dále na MOŽNOSTI INTERNETU. V zobrazeném okně klikněte na záložku OBSAH, dále pak na tlačítko CERTIFIKÁTY. Vlastnosti certifikátu zobrazíte dvojím kliknutím myši na daný certifikát.

Co je potřeba pro elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis lze považovat za digitální ekvivalent vlastnoručního podpisu. Podepisující musí disponovat kvalifikovaným certifikátem a dále musí disponovat kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů, na kterém je uložen soukromý klíč podepisujícího.

Jak funguje certifikát

Zjednodušeně řečeno, jsou certifikát, jeho veřejný klíč a certifikační autorita (CA) použity k vybudování vztahu důvěry mezi koncovým klientem a serverem a zároveň je toto vše použito k zabezpečení (zašifrování) přenášených dat po síti Internet.

Jak nainstalovat certifikát do PC

Zvolte možnost OTEVŘÍT. V zobrazeném okně CERTIFIKÁT klikněte na tlačítko NAINSTALOVAT CERTIFIKÁT… . V okně PRŮVODCE IMPORTEM CERTIFIKÁTU, klikněte na tlačítko DALŠÍ. V kroku ÚLOŽIŠTĚ CERTIFIKÁTŮ vyberte možnost VŠECHNY CERTIFIKÁTY UMÍSTIT V NÁSLEDUJÍCÍM ÚLOŽIŠTI a klikněte na tlačítko PROCHÁZET.

Kdo může vydat certifikát

Osvědčení (certifikát) o ochraně osobních údajů mohou vydávat pouze subjekty pro vydávání osvědčení (certifikační orgány) pro tuto činnost akreditované nebo dozorový úřad.

Kdo vydává CE certifikát

Výrobce vydává EU prohlášení o shodě (CE Conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétního nařízení vlády – NV (direktivy).

Co je to kvalifikovaný certifikát

Kvalifikované certifikáty jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování.

Jak použít certifikát

Certifikát lze používat na více počítačích. Je ale nutné nejprve na PC, kde je již certifikát zprovozněn provést zálohu certifikátu i se soukromým klíčem. Následně na dalším PC je potřeba tuto zálohu nainstalovat. Postup zálohy certifikátu je uveden v sekci FAQ části Příručky a návody.

Jak dlouho trvá vydání elektronického podpisu

vydávají její kvalifikované a komerční certifikáty. V tomto případě vyjde návštěva konzultanta obvykle na 45-60 min. Je nutné dát k dispozici přístup k vašemu počítači a mít při sobě občanský průkaz. Vše ostatní připraví konzultant, certifikát vám vydá a na místě vás proškolí.

Jak poznám že je dokument elektronický podepsán

Podpisy v dokumentu Word lze zobrazit v menu Soubor / Informace / Zobrazit podpis a poté ve sloupci „Podpisy" vpravo. Podpis e-mailů zvládají ověřit aplikace, které jsou nainstalovány na PC, např. Outlook či Thunderbird. Naopak e-mailové služby typu Seznam či Gmail podpisy nijak ověřit neumožňují.

Jak dlouho platí elektronický podpis

Elektronický podpis má platnost 1 rok. Pokud však dokument s elektronickým podpisem „orazítkujete", prodloužíte jeho platnost až na 5 let. S časovým razítkem a elektronickým podpisem vždy jednoznačně prokážete, odkdy se váš dokument nezměnil.

Kde koupit elektronický podpis

Zřízení elektronického podpisu

Ten je uznávaný všemi úřady v ČR. Nejjednodušší cesta je navštívit libovolnou pobočku České pošty, kde vám elektronický podpis zřídí za pár stovek. Další možností jsou firmy eidentity a.s. či První certifikační autorita, a.s.

Jaký rozdíl nebo jaký vztah je mezi pojmy digitální podpis a digitální certifikát

Nepleťte si digitální podpis a elektronický podpis. Zatímco pro digitální podpis potřebujete tzv. ID certifikát, elektronický podpis je zpravidla pouze vizuální grafický obrázek ručního podpisu, který nezaručuje integritu informací ani zda je podpis pravý.

Co znamená https

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem.

Jak najít certifikát v PC

V nabídce Start vyberte Spustit a pak zadejte certmgr. msc. Zobrazí se nástroj Správce certifikátů pro aktuálního uživatele.

Kdo může vydat prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě si může vydat prodejce nebo výrobce sám a nepotřebuje k tomu žádnou autorizovanou osobu. K platnému vydání prohlášení o shodě je ale nutné doložit veškerou dokumentaci k výrobku, ( výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity a podobně) dle požadavků vládního ustanovení.

Previous Post
Co může způsobit únik plynu?
Next Post
Jaké rostliny rostou v Americe?