Jak dělíme plasty?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak dělíme plasty?

Jak dělíme plasty?

Jak se rozdělují plasty

Podle dopadu na životní prostředí:plně syntetické – jsou velmi odolné vůči biodegradaci – zatím většina plastůpolosyntetické (bioplasty) – vznikají modifikací přírodních polymerů, např. celulózy (nitrocelulóza, acetát celulózy, viskóza)speciální skupiny jako např.: plasty se zkrácenou životností woodplastic.

Jaké jsou druhy plastů

Stojí přitom za pozornost, že 73 % z celkového objemu výroby představuje jen 5 druhů plastů a to polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polystyren (PS) a polyethylentereftalát (PET).

Jak poznat druhy plastů

Určení druhu plastu

Základní druhy plastů lze například rozeznat orientační zkouškou ve vodě. Vložte do ní odlomený kousek a sledujte, zda se ponoří. Ty neslepitelné odpuzují vodu, tedy plavou, například polyethylen a polypropylen. Ostatní se potopí.
Archiv

Jaké jsou vlastnosti plastů

Mezi výhody patří nízká měrná hmotnost, výborné zpracovatelské vlastnosti, plasty jsou elektrické izolanty, mají výbornou korozní odolnost, tlumí rázy a chvění, atd. Nevýhodou jsou nízké mechanické a časově závislé vlastnosti, kríp, ekologická zatížitelnost, apod.
Archiv

Co vše patří do plastů

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Jak se likviduje plast

Plastový odpad můžeme třídit do nádob ve veřejně dostupných třídicích hnízdech, obvykle do žlutých kontejnerů nebo nádob se žlutým víkem – barva sběrných nádob se ale může v jednotlivých obcích lišit. Pro zajímavost: na konci roku 2019 bylo na území ČR rozmístěno 206 000 kontejnerů a menších nádob pro sběr plastů.

Co obsahují plasty

Jsou to synteticky vyrobené, makromolekulární, organické sloučeniny z makromolekul, které obsahují velké množství atomu uhlíku, vodíku, aj. Kromě těchto makromolekul obsahují také přísady: barviva, stabilizátory, urychlovače, změkčovadla, skelná vlákna, tvrdidla, papír, asbest, apod.

Jak se značí plast

PLASTY (1-19) PET (PETE) Polyethylentereftalát. HDPE (PE-HD) Polyethylen s vysokou hustotou. PVC (V) Polyvinylchlorid. LDPE (PE-LD) Polyethylen s nízkou hustotou. PP Polypropylen. PS Polystyren.

Kde všude jsou plasty

Od hladiny až po dno, od ledu nad severním pólem po písek u břehů Antarktidy, všude nacházejí vědci plasty. Jiné materiály produkované člověkem se poměrně rychle rozkládají, hnijí či rezaví. Plasty jsou však trvanlivé a přežívají v prostředí dlouhé roky. Tvoří 50 až 80 % veškerého odpadu, jenž končí v mořích.

Co patří do skla

Do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Jak se vyrábí plasty

Plasty se vyrábějí třemi procesy: polymerací, polykondenzací a plyadicí. Při zpracování plastů rozlišujeme mezi velkoprůmyslovou výrobou polotovarů nebo hotových dílů (desky, trubky, nádoby), a zpracováním polotovaru řemeslníky a v průmyslu (svařování, tvarování).

Co vše je z plastů

Žlutý kontejner na plasty

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Jak se likvidují plasty

Plastový odpad můžeme třídit do nádob ve veřejně dostupných třídicích hnízdech, obvykle do žlutých kontejnerů nebo nádob se žlutým víkem – barva sběrných nádob se ale může v jednotlivých obcích lišit. Pro zajímavost: na konci roku 2019 bylo na území ČR rozmístěno 206 000 kontejnerů a menších nádob pro sběr plastů.

Jak se získává plast

Plasty se vyrábějí třemi procesy: polymerací, polykondenzací a plyadicí. Při zpracování plastů rozlišujeme mezi velkoprůmyslovou výrobou polotovarů nebo hotových dílů (desky, trubky, nádoby), a zpracováním polotovaru řemeslníky a v průmyslu (svařování, tvarování).

Jak třídit PP

Recyklační symbol na obalech tvoří zkratka PP a recyklační trojúhelník s plnými šipkami, který má uprostřed číslici 5. Prázdný, nemastný a jinak neznečištěný obal patří do kontejneru na plasty, příp. můžeme využít některou z alternativ pro jeho třídění (sběrné dvory, pytlový sběr, speciální sběrná místa atd.).

Jak zjistit PVC

Na správně určeném vzorku PVC nebo PVDC z předchozí zkoušky proveďte důkaz přítomnosti chlóru pomocí Beilsteinovy zkoušku plamenem. Pomocí měděného drátku rozžhaveného v plameni přitavte na drátek stopu polymeru a znovu vložte do plamene. Chlór se projeví zeleným zabarvením plamene.

Jak dlouho trvá než se rozloží plast

Jednorázové plastové nádobí jako brčka nebo talířky navrhuje zakázat. Rekordmany v době rozkladu jsou ovšem materiály jako sklo nebo polystyren, v jejich případě jde o dobu přesahující deset tisíc let. Igelitovému pytlíku to obecně trvá zhruba 25 let, zatímco PET lahvi 450 let.

Jak se získávají plasty

Ropa a zemní plyn jsou základní suroviny pro výrobu plastů. Ropa je směsí uhlovodíků, která při zpracování prochází procesem reformování a pyrolýzy kde dochází k její úpravě na chemické sloučeniny užívané k následné polymeraci jednotlivých plastů.

Kam se hází krabice od mléka

Kam tedy krabice od mléka správně vyhodit Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Kam vyhodit magnet

Malé kousky použitých neodymových magnetů mohou být přidány do běžného komunálního odpadu. Větší množství magnetů by mělo být odvezeno na sběrný dvůr technických služeb.

Co se pouziva na výrobu plastů

Hlavní surovinou pro výrobu plastů jsou ropa, zemní plyn, uhlí, voda a vzduch. Z těch se nejdříve vyrobí chemickou cestou výchozí produkty, jejichž molekuly se skládají z malého množství atomů, např. ethylen nebo formaldehyd. Tyto malé molekuly se nazývají monomery.

Jak správně třídit odpad

Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

Kde končí plasty

Plastový odpad se mění také na nové kelímky a jiné plastové obaly, části interiérů aut a izolace. Zbarvená směs plastů se zpracovává na latě, dlažbu nebo protihlukové dálniční stěny. Dokonce i nesprávně vytříděné nebo znečištěné plasty se využívají jako palivo při výrobě cementu nebo energie.

Co se děje s plasty

Chybně vytříděné odpady a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech. Podle druhů roztříděné a slisované plasty se odvezou z třídící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních produktů.

Kam vyhodit C pap

C/LDPE, znamená to, že takovýto obal byl vyroben kombinací různých materiálů (s převažujícím množstvím nízkohustotního polyethylenu = LDPE), a jako takový patří stejně jako všechny obdobné kombinace materiálů do směsného odpadu.

Previous Post
Kde je nejvíce tepelných elektráren?
Next Post
Co k obedu Česká jidla?