Co je výrobní číslo elektroměru?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Co je výrobní číslo elektroměru?

Co je výrobní číslo elektroměru?

Kde najdu výrobní číslo elektroměru

Číslo elektroměru naleznete na výrobním štítku měřícího přístroje nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Číslo elektroměru se skládá ze zkratky PRE a kódu obsahujícího písmena a číslice např. PRE C0237788.
Archiv

Kde najdu číslo elektroměru na vyúčtování

Evidenční (výrobní) číslo elektroměru:

Číslo najdete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře za elektřinu (na levé straně uprostřed v části “Vyúčtování spotřeby elektřiny”).
ArchivPodobné

Kde najdu číslo měřidla elektroměru

K provedení odečtu je nezbytné znát číslo elektroměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”).

Jak zjistit EIC kód

EIC kód (Energy Identification Code – česky Energetický Identifikační Kód) slouží k identifikaci odběrného místa pro zemní plyn (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa.

Jak číst data z digitálního elektroměru

Jak správně odečíst stav elektroměru

Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2). Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Co je EAN u elektroměru

EAN kód (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa pro elektřinu (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa. Každému OM je přidělené jedinečné 18místné číslo, na jehož základě lze odvodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.

Kde je číslo elektroměru ČEZ

Na faktuře naleznete Vlast- nické číslo Vašeho elektroměru a podle toho poznáte svůj elektroměr. kde zjistím poslední stav elektroměru Poslední stav Vašeho elektroměru zjistíte v naší Virtuální obchodní kanceláři, z Vašeho posledního vyúčtování elektřiny nebo na Zákaznické lince 840 840 840.

Jak zjistit číslo elektroměru z EAN

EAN kód (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa pro elektřinu (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa. Každému OM je přidělené jedinečné 18místné číslo, na jehož základě lze odvodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.

Kde je EIC

Tyto údaje naleznete na Smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu/elektřiny nebo na faktuře. V případě, že EIC/EAN nedohledáte, pak je možné obrátit se na svého stávajícího dodavatele nebo přímo distributora, se kterým máte uzavřenou Smlouvu o dodávkách zemního plynu/elektřiny v rámci vašeho regionu (viz mapy níže).

Jak vyplnit stav elektroměru

Co je samoodečet a k čemu slouží Samoodečet je odečet provedený a nahlášený zákazníkem. Vždy se zapisuje stav měřicího přístroje bez desetinného místa (desetinné místo se nijak nezaokrouhluje – zapisuje se pouze celé číslo a je jedno, co je za desetinnou čárkou).

Jak správně zapsat stav elektroměru

Jak správně odečíst stav elektroměru

Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2). Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Jak vypada EAN kód

Na plynu je tento identifikátor nazýván EIC a obsahuje 16 znaků v podobě čísel a písmen. Začíná vždy 27ZGxxxxxxxxxxxx (např. 27ZG600Z12345678). U elektřiny se tento identifikátor nazývá EAN a obsahuje 18 číslic.

Jak získat výrobní EAN od ČEZ

O výrobní EAN je možné požádat po úspěšném připojení elektrárny a to prostřednictvím Distribučního portálu https://dip.cezdistribuce.cz. Registraci do portálu ČEZu určitě doporučujeme – získáte tak opravdu skvělý přehled o svém odběrném místě a navíc zde můžete řešit většinu požadavků online.

Co je to výrobní EAN

Výrobní EAN je 18místné číslo, které je přiděleno výrobně. Můžete si ho představit jako rodné číslo Vaší výrobny. Výrobní EAN Vám jednoduše přidělí Váš distributor.

Jak zjistit stav elektroměru

Na faktuře naleznete Vlast- nické číslo Vašeho elektroměru a podle toho poznáte svůj elektroměr. kde zjistím poslední stav elektroměru Poslední stav Vašeho elektroměru zjistíte v naší Virtuální obchodní kanceláři, z Vašeho posledního vyúčtování elektřiny nebo na Zákaznické lince 840 840 840.

Jak zjistit jaký je můj elektroměr

Jak poznám, který elektroměr patří mě OBRÁZEK 2 – Každý elektroměr má své číslo elektroměru (vlastnické číslo). Na faktuře naleznete Vlast- nické číslo Vašeho elektroměru a podle toho poznáte svůj elektroměr.

Jak vypadá výrobní EAN

Výrobní EAN je 18místné číslo, které je přiděleno výrobně. Můžete si ho představit jako rodné číslo Vaší výrobny. Výrobní EAN Vám jednoduše přidělí Váš distributor.

Jak získat výrobní EAN u ČEZ Distribuce

Pokud už elektřinu vyrábíte, zkontrolujte si ve smlouvě o připojení, zda máte přidělený EAN pro data výroby (výrobní EAN musí být jiný než spotřební). Jestli ho nemáte, požádejte o něj prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo on-line (bez registrace).

Co je to EAN číslo

EAN kód (European Article Number) je ve volném překladu „Evropské číslo článku skladu“ neboli označení „skladové položky“. Jedná se o druh čárového kódu tedy jednotné mezinárodní číselná identifikace. Čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou.

Co znamená na elektroměru T1 a T2

Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2). Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Co je kód vyrobce

(2) Kód výrobce

Představuje název původního prodejce. Aby byl kód výrobce přidělen, je třeba požádat o jeho registraci v kódovém centru příslušné země. Kód EAN lze použít až po získání kódu výrobce.

Co znamená na elektroměru L1 L2 L3

Přítomnost všech napětí značí symboly L1 L2 L3. Stav v kWh (číselník má 8 celých míst bez desetinného místa). Právě zobrazovaný tarif je doplněn šipkou, aktivní tarif čtvercem, T1 vysoký, T2, nízký tarif. Přítomnost fázových napětí je na LCD zobrazena pod sebou L1 L2 L3.

Jak vypadá EAN kód

V tištěné formě čárového kódu se EAN-13 skládá ze dvou skupin po 6 číslicích, které jsou oddělené delší dvojčarou. Číslice se kódují binárně, ale v každé ze skupin jinak. V číselné podobě se pod čárovým kódem tiskne první číslice vlevo a celý kód je vpravo uzavřený znakem „>“.

Jak poznat L1 L2 L3

Na trojúhelníku si vyznačme vrcholy symboly L1, L2 a L3. Pokud se bude trojúhelník točit jedním směrem (pravotočivý směr) bude za L1 následovat L2, poté L3 a pak zase L1. Pokud druhým směrem (levotočivý směr), bude za L1 následovat L3, L2 a pak zase L1.

Co znamená T1 a T2 na elektroměru

Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2). Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Previous Post
Co si učitel nesmi dovolit?
Next Post
Where is keen software located?