Jak rozpoznat vhodný zdroj?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak rozpoznat vhodný zdroj?

Jak rozpoznat vhodný zdroj?

Jak poznat relevantní zdroj

Kvalitu informačních zdrojů můžeme hodnotit podle různých hledisek. Mezi ta základní patří odbornost autora. Dále pak objektivnost a nezaujatost prezentování informaci. Důležitá je také ucelenost a v neposlední řadě je podstatným kritériem aktuálnost.

Jak poznat důvěryhodný zdroj

Pokud si vygooglíme jeho jméno a najdeme relevantní informace, tak je nejspíš vše v pořádku. Pokud ho ale nemůžeme dohledat nebo nenajdeme jeho spojitost s daným tématem, měli bychom zbystřit.

Jak poznat odborný zdroj

Také je dobré podívat se na tzv. vědecký google – Google Scholar – oproti klasickému vyhledávači vám Google Scholar nabídne výsledky hledání z odborných časopisů, repozitářů, open access časopisů a ostatních zdrojů, kde naleznete různé vědecké výstupy. Dalším krokem je se podívat, co k danému tématu je dostupné na VŠE.

Jak najít odborný článek

Volně přístupné databáze a zdroje odborných informacíKnihovny.cz. portál, který poskytuje jednotný přístup ke službám knihoven v České republice.Databáze EZB. Seznam odborných časopisů z celého světa.Databáze PubMed.Databáze FAO.Databáze AGRICOLA.Google scholar.Google books.African Journals Online.

Co je to relevantní zdroj

Nějaká informace nebo sdělení je relevantní, pokud je důležité vzhledem k něčemu.

Jak rozpoznat věrohodné informace

Zprávu můžete ověřit např. prostřednictvím serverů www.hoax.cz, www.manipulatori.cz, www.demagog.cz, www.hatefree.cz apod.

Jak ověřit zdroje

Ověřte, zda nejde o vyvrácený hoax

K tomu již máme k dispozici celou řadu specializovaných internetových serverů jak v české, tak i anglické verzi. Zprávu můžete ověřit např. prostřednictvím serverů www.hoax.cz, www.manipulatori.cz, www.demagog.cz, www.hatefree.cz apod.

Jak najít zahraniční zdroje

Přímo zahraniční výzkumy se pak nejlépe vyhledávají v databázích zahraničních časopisů, kde se nacházejí výhradně recenzované příspěvky. Těmi nejznámějšími jsou zřejmě Web of Science, SpringerLINK, ScienceDirect, ProQuest Central, ProQuest a další.

Co je to odborný zdroj

Odborný text je slohový útvar, jehož cílem je informovat, zaujímat stanoviska, vysvětlovat myšlenky a komunikovat o teoriích různých vědních oborů s odbornou veřejností.

Co znamená relevance

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení. V opačném případě je vůči tomuto cíli irelevantní.

Jak se v průběhu historie měnily hlavní informační zdroje

Hlavní informační zdroje se v průběhu historie samozřejmě mění. Nejdříve to byla ústní komunikace, pak vznik písma, ručně psané tiskopisy, strojové tištěné tiskopisy, … Pokud hledáte nějaké informace, v tu chvíli potřebujete zdroj dostatečného množství kvalitních a relevantních informací.

Jak ověřit pravost videa

Pro ověření pravosti videí/snímků zaznamenaných na DiskStation mohou uživatelé vybrat důkazní video/snímek a spuštěním nástroje Evidence Integrity Authenticator zobrazit podrobnosti důkazního souboru. Pokud bylo se souborem manipulováno, budou zobrazeny příslušné výsledky.

Jak uvádět zdroje v bakalářské práci

Harvardský systém (forma jméno-datum) – v textu jsou citované zdroje uváděny ve formě příjmení autora (autorů), rok a popřípadě strana, pokud se jedná o přímou citaci, používáme kulaté závorky. Příklad: Novotný (2016, s. 25) uvádí, že „bakalářskou práci lze napsat i bez vypjatých stresových situací“.

Jak řadit zdroje

U knižních zdrojů se jako první uvádí příjmení (všechna velká) a jméno autora nebo autorů, dále pak název díla. Mezi nimi bývá tečka. Pak se může uvést pořadí vydání (obvykle pokud jde o druhé a další vydání).

Co to je nejrelevantnější

Relevance tedy znamená vhodnost a významnost informace vzhledem k danému účelu. Je to vztah významnosti mezi dokumentem a člověkem, který hledá informace. Nejrelevantnější jsou poté ty informace, které se nejvíce blíží informační potřebě nebo otázce, kterou si člověk klade.

Co to je validní

Validita (pravdivost) je schopnost testu, pozorování či studie měřit skutečný stav studovaného jevu. Jako validní můžeme označit takový test, který testuje skutečně to, co si myslíme, že testujeme.

Jak se dělí zdroje

Podle hodnoty vnitřního odporu a z toho vyplývajícího sklonu zatěžovací charakteristiky rozlišujeme zdroje na tvrdé a měkké. Tvrdý zdroj má malý vnitřní odpor a jeho svorkové napětí s rostoucí zátěží klesá jen málo. Měkký zdroj má velký vnitřní odpor a svorkové napětí klesá velmi rychle.

Co by měl splňovat kvalitní informační zdroj

Kvalitní informační zdroj splňuje:Správnost. Neměl by obsahovat chyby.Odbornost autora. U informace (článku) musí být uveden autor, měla by být zdokumentována jeho odborná způsobilost (vzdělání, praxe, publikační činnost).Aktuálnost. Každá informace by měla být datována.

Jak zjistit zdroj obrázků

V počítači spusťte prohlížeč Chrome. Přejděte na web s obrázkem, který chcete použít. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem. Kliknutím na Vyhledat obrázek pomocí Google Lens zobrazíte výsledky v postranním panelu.

Jak správně napsat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak správně parafrázovat

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Proč se mi nezobrazují komentáře na Facebooku

Pokud se ptáte: „Proč nevidím komentáře na Facebooku“, důvodem může být vaše připojení k internetu. Zkontrolujte své internetové připojení otevřením webové stránky fast.com A sledovat rychlost internetu. Pokud rychlost kolísá, musíte to opravit. Můžete restartovat router nebo mobilní internet.

Jak nastavit na Facebooku všechny komentáře

Klikněte na Nastavení a soukromí a vyberte Nastavení. V nabídce vlevo klikněte na Soukromí a vyberte Veřejné příspěvky. Vedle Pořadí komentářů klikněte na Upravit. Vyberte Zapnuto, nebo Vypnuto.

Co to je relevance

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení.

Previous Post
Kde se využívají hologramy?
Next Post
Jak resit šikanu ze strany učitele?