Jak se nazyva text opery?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Jak se nazyva text opery?

Jak se nazyva text opery?

Co je to libreto

Libreto, scénický námět, je literární podklad hudebního uměleckého díla. Hudební dílo může být například opera, opereta, kantáta, muzikál nebo balet. Slovo libreto pochází z italštiny, kde znamená knížečka.

Jaké jsou části opery

Opera je hudební forma, která vznikla kolem roku 1600, obsahuje tyto složky: overtura (předehra), recitativy (způsob zpěvu podobný mluvě, děj postupuje rychle dopředu), árie (= píseň, výraz citů a duševního stavu postav), ansámbly (vícehlasé árie), sbory, orchestrální čísla, baletní vložky.

Co je to opereta a opera

Opereta je ve své původní formě v podstatě lehčí a zábavnější opera (tzv. komická opera), jedná se o přímého předchůdce dnešního muzikálu, kterému je také nejvíce podobná. Operety bývají někdy považovány za méně hodnotný umělecký žánr, často s přídechem pokleslé, popřípadě i zastaralé, lidové zábavy.

Jak vznikla opera

Opera vznikla koncem 16. století v prostředí italských dvorních slavností a již tehdy byla bohatá výprava a kostýmy a překvapivé scénické efekty významnou součástí překvapení.

Co je to Libretistka

Libreto mají vedle oper např. i operety, kantáty, muzikály nebo balet a pantomima. Autoru libreta se říká libretista.

Jak napsat libreto

Libreto musí obsahovat:

Sortiment zboží – jaké zboží budeme nabízet (potravinářské, textilní). Čas – datum, popřípadě hodina konání akce. Místo konání – přesné určení. Cílová skupina – pro koho je akce především určena (pro rybáře, pro kutily).

Co obsahuje opera

Části operyPředehra – hraje pouze orchestr.Dějství – zpravidla jedno až čtyři, odděleny přestávkami, změna scény.Árie – lyrické zpěvní části.Recitativ – zpívaná mluva, posouvá děj kupředu.Duet (tercet, aj.) – árie pro dva (tři a více zpěváků)Sbory.Balet – taneční část opery.

Co to je árie

Árie původně označovala v hudbě výraznou melodii, kterou obvykle, i když ne vždy, interpretoval zpěvák. V baroku byla instrumentální podoba árie (také zvaná air) běžnou součástí taneční suity. V současnosti je árie nejčastěji označením skladby pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem.

Kdo založil operetu

Jméno Jacques Offenbach zde reprezentuje vznik a zároveň dle některých soudů umělecký vrchol samotného operetního žánru. Jakmile Offenbach založil v Paříži v polovině 19.

Co je to muzikál

Muzikál je syntetický dramatický žánr, jenž spojuje literaturu a hudbu. Slovo muzikál má vícero významů a může označovat též muzikálový film (tj. filmovou adaptaci muzikálu coby dramatického díla) anebo divadelní inscenaci muzikálu, případně též muzikálové divadlo jako druh divadla (vedle činohry, opery a baletu).

Kdo psal Smetanovi libreta

Okolnosti vzniku první premiéry poslední dokončené opery Bedřicha Smetany. Svoji osmou operu psal Bedřich Smetana v době několik let trvající hluchoty. Libreto mu napsala Eliška Krásnohorská podle staré pověsti o kamenném závalu, který způsobil ďábel, aby zaplavil vyšebrodský klášter.

Kdo je autorem libreta k operám Bedřicha Smetany

Myšlenka napsat původní českou národní operu napadla Bedřicha Smetanu patrně už při jeho pobytu v Göteborgu v roce 1861. Hned po návratu ze Švédska Bedřich Smetana usiloval o vytvoření původní české opery. Vhodné libreto se mu však podařilo získat teprve po roce od všestranného literáta Karla Sabiny.

Jak dopadne Rusalka

Znovu po ní touží, prosí ji za odpuštění. Rusalka se však stala bludičkou. Princ žadoní o spásný polibek, kterým ho ovšem rusalka zahubí. Umírá šťastný v jejím objetí.

Jak se jmenuje první český muzikál

Historie československého muzikálu začíná v roce 1928, kdy byla v brněnském Zemském divadle v režii Oldřicha Nového uvedena hudební komedie No, No, Nanette skladatele V. Youmanse. Podle vlastních slov O. Nového to byl první muzikál v Československu, první muzikál, který se hrál právě v Brně [Martušková, 2005].

Jak se dělí muzikál

Muzikál může být celozpívaný, nebo se v něm střídají zpěv a mluvené slovo. Stejně tak může být muzikál celotančený (vznikla i představení, jež se více blíží baletu) nebo v něm nemusí být balet obsažen vůbec.

Kdo napsal libreto k opeře Prodaná nevěsta

Smetana pojal úmysl vytvořit národní komickou operu velice vážně. Libreto pro Prodanou nevěstu mu opět připravil Karel Sabina.

Kdo to byl Bedřich Smetana

Bedřich Smetana (2. března 1824 Litomyšl – 12. května 1884 Praha) byl významný český hudební skladatel období romantismu. Pocházel z poměrně zámožné sládkovské rodiny, ale od raného mládí se věnoval hudbě, zejména hře na klavír a kompozici.

Kdo zpívá Rusalku

“ Hudebním základem je supraphonská nahrávka z roku 1961, na níž Rusalku zpívá Milada Šubrtová, Prince Ivo Žídek, Cizí kněžnu Alena Míková a Ježibabu Marie Ovčačíková.

Kdo zpíval vodníka v Rusalce

Osoby a první obsazení

osoba hlasový obor premiéra (31.3.1901)
vodník bas Václav Kliment
Rusalka soprán Růžena Maturová
Ježibaba mezzosoprán (alt) Růžena Bradáčová
1. lesní žínka soprán Amalie Bobková

Kdo vymyslel muzikál

A tak si v roce 1910 hudební kritici na stránkách newyorských novin začali klást otázku: "Kdo je to vlastně ten Jerome Kern" Ten, který vymyslel muzikál! Po prvních skladbách, které byly součástí show z pera několika autorů, se Jerome Kern s úspěchem zhostil zakázky složit hudbu pro vlastní celovečerní představení.

Které příjmení měl Vašek z opery Prodaná nevěsta

Osoby a první obsazení

osoba hlasový obor premiéra definitivní verze (25. 9. 1870)
Jeník, Míchův syn z prvního manželství tenor Václav Soukup
Kecal, vesnický dohazovač bas Václav Dobš
Principál komediantů tenor Jindřich Mošna
Esmeralda, komediantka soprán Terezie Seifertová

Co se stalo Smetanovi

Výbuch vmetl Smetanovi do obličeje střepy, čerstvě pohnojenou půdu a navíc mu ránu vymyli nečistou vodou z nedalekého rybníka. Vznikl zánět, který se postupně stal chronickým. „Domnívám se, že jeho nemoc ho provázela od dětství až do smrti,“ říká Ramba.

Kde se narodil Martinů

8. prosince 1890, PoličkaBohuslav Martinů / Datum narození

Jak dopadla Rusalka

Princovy emoce vygradují až k tomu, že se sám oboří na zmatenou Rusalku a pak spolu s Kněžnou odchází a nechávají ji samotnou. Rusalka je zmatená a zarmoucená, protože si uvědomuje, že Prince ztrácí a pomalu také odchází mezi sloupovím zámku.

Kdo napsal slova k opeře Prodaná nevěsta

Bedřich SmetanaProdaná nevěsta / SkladatelBedřich Smetana byl významný český hudební skladatel období romantismu.
Pocházel z poměrně zámožné, do určité míry poněmčené sládkovské rodiny. Od raného mládí se věnoval hudbě, zejména hře na klavír a kompozici. Po studiu u Josefa Proksche působil od roku 1847 v Praze jako koncertní klavírista a hudební pedagog. Wikipedie

Previous Post
Co je v šourku?
Next Post
Jak říkat Claudii?