Kdy zemřel Emil Holub?
15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://esof2012.org 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Kdy zemřel Emil Holub?

Kdy zemřel Emil Holub?

Jak zemřel Emil Holub

Zemřel 21. února 1902 ve Vídni na následky nemocí prodělaných v Africe. Je pohřben na čestném místě ústředního vídeňského hřbitova. Při svých cestách Emil Holub zakresloval, popisoval, shromažďoval exponáty, vedl podrobné deníky, léčil.

Co procestoval Emil Holub

V Africe strávil Emil Holub celkem jedenáct let. První cestu vykonal v letech 1872–1879 zcela sám a s nedostatečným vybavením i finančním zabezpečením. Druhou absolvoval v letech 1883–1887 v čele rakousko-uherské expedice. Během svých cest procestoval území dnešní JAR, Botswany a části Zimbabwe a Zambie.
Archiv

Kde cestoval Emil Holub

Emil Holub se z prvního pobytu v Africe vrátil po sedmi letech, v roce 1879, s velkou slávou a poctami. Uspořádal velkou výstavu na Střeleckém ostrově v Praze a také ve Vídni, sepsal a vydal cestopis a začal chystat novou cestu, kterou chtěl pojmout jako skutečnou velkou expedici. Vydal se na ní v roce 1883.

Čím se proslavil Emil Holub

Emil Holub (7. října 1847 Holice – 21. února 1902 Vídeň) procestoval jižní Afriku, zasloužil se o zpřesnění map a o objev skalních maleb Sanů (Křováků). Doktor Holub byl člověk vzdělaný, pracovitý, s obrovskými ideály.
Archiv

Kde se narodil Emil Holub

7. října 1847, HoliceEmil Holub / Datum narození

Kdo objevil Viktoriiny vodopády

Blantyre (Skotsko) – David Livingstone se do dějin zapsal především jako první Evropan, který prošel Afrikou od západu na východ a mimo jiné objevil Viktoriiny vodopády na řece Zambezi. Tento skotský lékař, misionář a cestovatel se narodil 19.

Kdy se narodil Emil Holub

7. října 1847, HoliceEmil Holub / Datum narození

Co prozkoumal Emil Holub

Cestovatel Emil Holub prozkoumal na svých dvou výpravách velkou část jižní Afriky. Jedna z jeho expedic vedla k řece Zambezi, kde zpracoval první mapu oblasti Viktoriiných vodopádů. Setkal se zde také s typickou zvířenou afrických savan, kterou mohou současní návštěvníci obdivovat v místních národních parcích.

Jaký je největší vodopád na světě

Nejvyšším vodopádem světa je buďto Salto Ángel ve Venezuele (979 m), nebo vodopád Tugela v Jihoafrické republice (948 m či 983 m). Největší systém vodopádů (2,7 km široký přepadový lem a v závislosti na roční době 150 až 270 samostatných vodopádů) představují vodopády Iguaçu na hranici mezi Brazílií a Argentinou.

Kdo první objevil Afriku

V 15. století Vasco da Gamma poprvé obeplul Afriku. Objevování a mapování afrického kontinentu probíhalo pozvolna a s obtížemi. Evropané při svých průzkumných cestách do vnitrozemí kontinentu narazili na neprůchodnou Saharu, oblasti tropického deštného pralesa nebo vysoká pohoří.

Jaký tok vytváří vodopády

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok. Příčiny vzniku vodopádu jsou strukturně geologické (odolné horniny spočívají na měkkých, síť puklin) nebo geomorfologické (visutá boční údolí). Mohlo by je však vytvářet i samotné proudění vody.

Jak vznikají vodopády

Jinak řečeno, vodopád může být následkem zemětřesení, zlom vytvoří předchozí činnost ledovce nebo zde existuje nějaká heterogenita hornin (rozdílná eroze) – v jedné části se hornina přednostně mechanicky rozruší a odplaví nebo chemicky rozpustí.

Jak se mluví v Africe

Nejvíce obyvatel Afriky, celých 150 milionů, hovoří arabsky. Místní verze arabštiny jsou však často tak odlišné, že Arabové žijící v různých zemích si navzájem nerozumějí. Z původních afrických jazyků má nejvíce mluvčích hauština. Tímto jazykem hovoří přibližně 25 milionů lidí v severní Nigérii a jižním Nigeru.

Kdo jsou to sanové

Oficálně se Křováci již od 70. let jmenují Sanové – jde o historické označení, kterým Křováky nazývali jejich etnicky příbuzní Hotentoti. Význam slova je cosi jako „ti druzí“, tzn. ti bez dobytka, což je myšleno také výsměšně, ale Sanové s tímto názvem souhlasí.

Kde je největší vodopád na světě

Nejvyšším vodopádem světa je buďto Salto Ángel ve Venezuele (979 m), nebo vodopád Tugela v Jihoafrické republice (948 m či 983 m). Největší systém vodopádů (2,7 km široký přepadový lem a v závislosti na roční době 150 až 270 samostatných vodopádů) představují vodopády Iguaçu na hranici mezi Brazílií a Argentinou.

Co je to peřeje

Peřej čili slap je místo v řece, kde proudící voda překonává přírodní překážky, jako jsou balvany a prahy. Z hlediska vodáckého sportu se rozlišují tři druhy peřejí – vlastní peřej, katarakt a kaskáda.

Co to je vodopád

Vodopád je stupeň se svislou nebo příkrou stěnou (obvykle skalní) v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok. Výška by měla dosahovat několika metrů (přesné kriterium výšky není), nižší vodopádový stupeň je skalní práh. Soustava na sebe navazujících vodopádů se nazývá kaskáda, vodopád s širokým přepadem je katarakt.

Kdo jako první obeplul Afriku

Vasco de Gama (1449-1524), Portugalec), lodi Sao Gabriel, Sao Raphael a Berrio. V letech 1497-1498 poprvé obeplul Afriku a našel námořní cestu do Indie.

Co je typické pro Afriku

Pro celou Afriku jsou typické rozdíly mezi městem a regiony na venkově, kde nemusí být dobrý přístup k elektrice, plynu nebo vodě. Tyto oblasti určují původní tradici jídla – vaří se na dřevě a na uhlí, typický je čaj, cukr, koření, opékané maso a na slunci uzrálá zelenina.

Jak mluví Křováci

Haiǁomové dříve zřejmě mluvili dialektem ju, blízkým jazyku ǃkung, jejich řeč se však výrazně sblížila s namaštinou, takže někdy bývá pokládána jen za její dialekt. Proto také počet mluvčích kolísá mezi 16 000 a nulou. Tento lid je v namaštině znám jako Saa, což je také základ pojmenování Sanové (Křováci).)

Jak mluvi Krovaci

Kvůli nedostatku vody nechovají žádná zvířata. Velké množství času tráví vzájemnou konverzací, hudbou, tancem apod. Mluví kojsanskými jazyky – jednotlivé skupiny jinými jazyky nebo jinými dialekty.

Kdo obeplul celý svět

Až výprava portugalského mořeplavce ve španělských službách Fernaa de Magalhaese přinesla definitivní a nezvratitelný důkaz o tom, že mají pravdu – jako první obeplula planetu. Sám Magalhaes (známý též jako Ferdinand Magellan či Fernando de Magallanes) zpět do Evropy nedorazil, neboť byl zabit na Filipínách.

Kdo nejmladší obeplul svět

Dosud nejmladším člověkem, který sám obeplul svět, byla o půl roku starší Australanka Jessica Watsonová, jež plavbu podnikla před dvěma roky. Dekkerová se na své více než 11 metrů dlouhé jachtě Guppy musela potýkat s týdny samoty a obavami z pirátů. Na lodi se také učila a psala domácí úkoly.

Kam nejezdit do Afriky

Mezi další bezpečná místa pro zahraniční pobyt patří např. Jamajka, Kostarika, Chile, Rwanda, Ekvádor, Botswana, Mauricius, Maroko, Seychely, Senegal, Spojené Arabské Emiráty či Tanzanie.

Co jedí v Africe

Kukuřice, čočka, fazole a jáhly neodmyslitelně patří k africké gastronomii. Charakteristickými africkými pokrmy jsou bohaté směsi z jednoho hrnce dohromady s masem nebo rybou a omáčkou. Typickým africkým jídlem je Fufu, pokrm ze sladkých brambor a yamu. Dalším, velmi rozšířeným pokrmem je couscous.

Previous Post
Jak nabizet Airbnb?
Next Post
Jaký je rozdíl mezi zelenými a černými olivami?